Dodano: 19 października 2021r.

Ludzki układ odpornościowy jest rannym ptaszkiem

Niemieccy i szwajcarscy naukowcy wykazali, że aktywność układu odpornościowego jest modulowana zgodnie z porą dnia, osiągając szczyt tuż przed rozpoczęciem dnia – we wczesnych godzinach rannych.

Ludzki układ odpornościowy jest rannym ptaszkiem

 

Zegary biologiczne odmierzające rytm dobowy regulują większość procesów fizjologicznych istot żywych. Życie na Ziemi dostosowane jest do rotacji naszej planety, dlatego wszyscy żyjemy według 24-godzinnego cyklu. Nasz wewnętrzny zegar dostosowuje naszą fizjologię do odmiennych faz dnia. Zegar ten reguluje ważne funkcje, takie jak zachowanie, poziomy hormonów, sen, temperaturę ciała i metabolizm. Za wyjaśnienie mechanizmów kontrolujących rytm dobowy Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young otrzymali w 2017 roku Nagrodę Nobla z medycyny i fizjologii.

Odszyfrowując mechanizmy migracji komórek leżące u podstaw odpowiedzi immunologicznej, zespół naukowców z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) w Szwajcarii i Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium w Niemczech wykazał, że aktywacja układu odpornościowego jest zależna od pory dnia. Migracja komórek odpornościowych ze skóry do węzłów chłonnych oscyluje w ciągu 24 godzin, a funkcja odpornościowa jest najwyższa w fazie spoczynku, tuż przed wznowieniem aktywności, czyli w przypadku ludzi wczesnym rankiem, a w przypadku myszy, na których prowadzono badania i które są zwierzętami nocnymi - po południu. Odkrycia te sugerują, że przy podawaniu szczepionek lub w immunoterapii przeciwnowotworowej należy brać pod uwagę porę dnia w celu zwiększenia ich skuteczności.

Wyniki badań ukazały się w czasopiśmie „Nature Immunology” (DOI: 10.1038/s41590-021-01040-x).

Aktywność układu odpornościowego

W przeciwieństwie do wrodzonego układu odpornościowego, który reaguje natychmiast, ale w sposób nieukierunkowany, adaptacyjny układ odpornościowy buduje długoterminową odpowiedź specyficzną dla każdego czynnika zakaźnego. - Adaptacyjny układ odpornościowy potrzebuje tygodni, aby wytworzyć odpowiedź specyficzną dla danego patogenu. Ta odpowiedź utrzymuje się przez długi czas dzięki mechanizmowi pamięci komórkowej – mówi Christoph Scheiermann z UNIGE, który kierował badaniami. - Jest to zazwyczaj mechanizm działający na przykład podczas szczepienia przeciwko wirusowi – dodaje.

Aby zrozumieć rolę rytmu dobowego w aktywacji immunologicznej, naukowcy przyjrzeli się komórkom dendrytycznym, które pobudzają komórki układu odpornościowego, a konkretnie ich migracji ze skóry do układu limfatycznego, jednego z filarów adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej. Zlokalizowane w wielu narządach obwodowych, w tym w skórze, komórki dendrytyczne migrują przez naczynia limfatyczne do węzłów chłonnych, gdzie prezentowane są antygeny, w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej przeciwko nadchodzącemu patogenowi.

Rytm dobowy a układ immunologiczny

Naukowcy najpierw obserwowali zdolność migracyjną komórek dendrytycznych u dzikich myszy cztery razy dziennie, a następnie u myszy bez funkcjonalnych zegarów biologicznych. - Aby migracja komórek przebiegała prawidłowo, nie tylko komórki dendrytyczne, ale także komórki naczyń limfatycznych muszą reagować na rytm dobowy - wyjaśnia Stephan Holtkamp z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana, pierwszy autor publikacji.

Oznacza to, że zegar dobowy musi zatem działać po obu stronach mechanizmu: w komórce i jej otoczeniu. Jeśli nie, to – jak wskazują naukowcy - szczyty aktywności nie występują, a układ odpornościowy działa nieprzerwanie w zwolnionym tempie.

Następnie naukowcy powtórzyli eksperyment na ludzkich komórkach skóry pobranych od pacjentów o różnych porach dnia. - Zidentyfikowaliśmy wiele cząsteczek, w szczególności chemokiny, które biorą udział w procesie migracji i których ekspresję regulują zegary dobowe. Te same molekuły zostały znalezione w komórkach ludzkich i mysich w odwróconym rytmie odpowiadającym zwyczajom życiowym obu gatunków, nocnym dla gryzoni i dziennym dla ludzi. Potwierdza to, że rytmem tym rządzi naturalna aktywność, zgodnie ze zmianą dnia i nocy – wyjaśnia Scheiermann.

Znaczenie rytmu dobowego dla układu odpornościowego dopiero zaczyna być poznawane i może mieć duże znaczenie zarówno dla szczepień ochronnych, jak i terapii przeciwnowotworowych lub leczenia chorób autoimmunologicznych. Zespół Scheiermanna chce uzyskać więcej informacji na ten temat. Obecnie zamierza skupić się na bardziej szczegółowym przyglądnięciu się pierwszemu etapowi odpowiedzi immunologicznej, kiedy patogen lub szczepionka dostają się do organizmu.

 

Źródło: University of Geneva, fot. UNIGE/ Christoph Scheiermann. Fotografia przedstawia migrację mysich komórek dendrytycznych (kolor zielony) do naczyń limfatycznych (kolor czerwony). Naczynia krwionośne są na niebiesko.