Dodano: 15 kwiecień 2020r.

Światło UV - działanie na organizmy i zastosowanie w dezynfekcji

Światło UV jest tematem, który w ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem Ponieważ w roku 2020 poszukuje się różnych środków do dezynfekcji, warto omówić również możliwość zastosowania lamp UV do tego celu. Wiedza na ten temat pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z właściwości światła UV.

lampa uv

 

Obecność i zakres występowania światła UV w świetle słonecznym

Ponieważ wiele osób poszukuje w internecie lampy UV do dezynfekcji, warto zdobyć wiedzę na temat jego odmian i właściwości. Wyposażeni w te wiadomości będziemy bardziej świadomi i znajdziemy właściwy produkt.

W przyrodzie światło UV naturalnie pochodzi od Słońca. Jest ono jednym ze składników jego promieniowania. Jak wykażemy niżej, stopnień jego natężenia oddziałuje w różnym stopniu na organizmy żywe i drobnoustroje. 

Promieniowanie UV emitowanie przez słońce nie dociera w całości do powierzchni Ziemi. Jest ono filtrowane przez magnetosferę Ziemi oraz warstwę ozonową. Samo promieniowanie UV ze względu na oddziaływanie na organizmy żywe dzieli się na trzy podgrupy:

  • Ultrafiolet typu UV-B – długość fali: 280–315 nm,
  • Ultrafiolet typu UV-A – długość fali: 315–380 nm,
  • Ultrafiolet typu UV-C – długość fali: 100–280 nm

Do najbardziej szkodliwego promieniowania UV bez względu na dawkę i czas naświetlania należy typ UV-C. W normalnych warunkach światła słonecznego mamy z nim do czynienia bardzo rzadko. Jednak z powodu intensywnej działalności przemysłowej człowieka warstwa ozonu, która chroniła nas przed tym typem promieniowania została uszkodzona. W rezultacie jego ilość znacznie się zwiększyła, co negatywnie wpływa na zdrowie. Nawet krótkotrwałe wystawienie na jego działanie może skutkować dotkliwymi poparzeniami oraz ryzykiem uszkodzenia wzroku. Ten rodzaj fal najłatwiej wnika do komórek organizmów żywych i uszkadza ich DNA. Skutkiem takiego uszkodzenia komórek w organizmie ludzkim może być pojawienie się nowotworu. Z tego powodu należy bezwzględnie unikać wystawiania się na ten rodzaj fal UV.

Światło UV

 

Dezynfekcja światłem lampy UV - jak zrobić to skutecznie i bezpiecznie?

Ustaliliśmy już, że do najbardziej szkodliwego promieniowania UV należy promieniowanie UV-C o zakresie długości fali 100-280 nm. Oznacza to, że do skutecznej ochrony i dezynfekcji powinniśmy nabyć lampę dostarczającą właśnie takiego zakresu fal.

Lampą LED UV, która w 100 proc. spełni te wymogi jest lampa do dezynfekcji UV-C ładowalna Greenie. Długość dostarczanej przez nią fali wynosi około 273 nanometry. Deklarowany zakres mieści się w przedziale najwyższej skuteczności bakteriobójczej. Atutem lampy jest zasilanie akumulatorowe, co oznacza, że możliwości dezynfekcji nie wyczerpią się w przeciwieństwie do środków chemicznych. 

Lampa UVC

 

Lampa jest przeznaczona do dezynfekcji ubrań i przedmiotów użytkowych wystawionych na działanie drobnoustrojów. Aby dokonać jej skutecznie należy powiesić ubranie na wieszaku i włączyć lampę. Ponieważ światło UV wytwarza szkodliwy ozon powinniśmy opuścić pomieszczenia na czas naświetlania. Po około 3-6 godzin powinniśmy wrócić i przewrócić ubranie na drugą stronę, aby w pełni je zdezynfekować. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić w promienie UV. Zaleca się wyłączać ją na czas przynoszenia i zabierania ubrań i przedmiotów.

Światło UV w służbie higieny i dezynfekcji

Jak wykazano, mamy obecnie ogromne możliwości w wykorzystaniu światła UV do pożytecznych celów. Lampy UV umiejętnie wykorzystywane mogą przyczynić się do zahamowania epidemii koronawirusa. Jak najszybsze wprowadzenie lamp i naświetlaczy do dezynfekcji może być pierwszą potrzebą dzisiejszych czasów.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany