Dodano: 28 marca 2023r.

Niewidomi lepiej wyczuwają bicie własnego serca

Osoby niewidome lepiej niż osoby widzące wyczuwają bicie własnego serca – pokazują wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i szwedzkiego Instytutu Karolińskiego. Odkrycie wskazuje na to, że po utracie wzroku plastyczność mózgu prowadzi do lepszej zdolności odczuwania sygnałów z wnętrza ciała.

Niewidomi lepiej wyczuwają bicie własnego serca

 

- Nasze wyniki są istotnym krokiem w badaniach nad plastycznością mózgu i pokazują, że u osób niewidomych wyostrza się nie tylko słuch i dotyk, jak wiemy z poprzednich badań, ale także dostęp do sygnałów z wnętrza ciała. To z kolei pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób osoby niewidome postrzegają swoje emocje przy braku informacji wzrokowej – powiedział Marcin Szwed, którego laboratorium bierze udział w badaniach.

Wyniki badań ukazały się na łamach pisma "Journal of Experimental Psychology: General" (DOI: 10.1037/xge0001366).

Wyczucie własnego ciała

Eksperyment naukowcy przeprowadzili na 36 niewidomych i 36 widzących ochotnikach.

- W trakcie eksperymentu chcieliśmy sprawdzić zdolność badanych do wyczuwania bicia własnego serca poprzez liczenie jego uderzeń. W ten sposób postanowiłyśmy sprawdzić, czy osoby niewidome mają lepsze wyczucie swojego ciała – wyjaśniła współautorka badań Dominika Radziun.

Uczestnicy badania mieli skupić się wyłącznie na biciu własnego serca, nie mogli sprawdzać swojego pulsu ręcznie. Mierzyli uderzenia serca przez kilka krótkich okresów. Następnie podawali liczbę wyliczonych przez siebie uderzeń i porównywali ją z zarejestrowaną rzeczywistą liczbą uderzeń serca. Musieli też ocenić w skali 0–10 to, jak dobrze, ich zdaniem, wykonali zadanie.

Badanie pokazało, że osoby niewidome są dokładniejsze w odczuwaniu bicia serca niż osoby widzące. Grupa niewidoma miała średnią dokładność 0,78, podczas gdy grupa osób widzących miała dokładność na poziomie 0,63 - zgodnie ze skalą, w której 1,0 oznaczało wynik doskonały. Nie zaobserwowano różnic między grupami w ocenie, jak dobrze wykonali zadanie, ani w ilości uderzeń serca na minutę.

Przetwarzanie emocjonalne

Zdaniem naukowców ta zdolność wyczuwania bicia serca może zapewnić przewagę, jeśli chodzi o przetwarzanie emocjonalne. Wcześniejsze badania wiązały stopień zdolności wyczuwania wewnętrznego stanu ciała, z tym, jak dobrze ludzie postrzegają emocje u siebie i innych.

- Wiemy, że sygnały sercowe i emocje są ze sobą ściśle powiązane, na przykład nasze serca biją szybciej, gdy odczuwamy strach. Możliwe, że zwiększona wrażliwość osób niewidomych na sygnały z własnego serca wpływa również na ich przeżycia emocjonalne – powiedziała Dominika Radziun.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pl, Karolinska Institutet, fot. Pexels