Dodano: 01 czerwiec 2020r.

Kursy zawodowe – inwestycja w przyszłość

Co zrobić, by przez cały okres aktywności zawodowej pozostać wartościowym graczem na rynku pracy? Skorzystaj z szerokiej oferty szkoleń zawodowych, dzięki którym podniesiesz swoje kompetencje lub bez większych problemów znajdziesz nową pracę.

kursy zawodowe

 

Szkolenia zawodowe – odpowiedź na zmiany rynku pracy

Nieustanny postęp technologiczny sprawia, że niektóre zawody wymierają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Szacuje się, że ponad połowa uczniów szkoły podstawowej będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Oznacza to, że rynek pracy zmienia się niezwykle dynamicznie. Żeby pozostać aktywnym pracownikiem, trzeba równie dynamicznie na te zmiany odpowiadać. Rozwiązaniem są kursy zawodowe, które pozwalają:

 • zdobyć umiejętności do wykonywania nowego zawodu,
 • podnieść swoje kwalifikacje,
 • zwiększyć szanse na awans, a w konsekwencji wyższe wynagrodzenie.

Coraz większa konkurencja na rynku pracy

Niemal w każdej dziedzinie dochodzi dzisiaj do specjalizacji. Oznacza to, że pracownicy szkolą się i rozwijają w coraz węższych dziedzinach, jednak wymaga to od nich osiągania coraz wyższych kompetencji. Każda nowa umiejętność może okazać się kluczowa podczas procesu rekrutacji i stanowić o sukcesie lub konieczności dalszego poszukiwania pracy. W różnych zawodach potrzebne są różne kompetencje. Nie zawsze muszą być to wiedza czy umiejętności techniczne. Czasami istotne są umiejętności interpersonalne czy komunikacyjne. Dlatego kursy zawodowe obejmują kompetencje twarde oraz miękkie.

Umiejętności twarde

Umiejętności twarde to kompetencje, które są ściśle związane z wykonywaną pracą. W zależności od branży i zawodu mogą być to na przykład:

 • obsługa konkretnych urządzeń lub oprogramowania,
 • specjalistyczna wiedza,
 • znajomość procedur,
 • znajomość języka, itp.

Umiejętności miękkie

Tutaj mowa o kompetencjach, które nie są bezpośrednio związane z wykonywaną pracą, ale mają na nią duże przełożenie. Korzyści płynące z ich posiadania to między innymi zwiększona pewność siebie czy lepsze obycie w kontakcie z ludźmi. Mowa tu na przykład o:

 • umiejętności zarządzania pracownikami, która jest niezbędna na stanowiskach menedżerskich,
 • skutecznych metodach prezentacji i autoprezentacji,
 • zarządzaniu czasem pracy,
 • sposobach negocjowania,
 • motywowaniu personelu do wydajnej pracy.

Jaką formę przyjmują kursy zawodowe?

Wszystko zależy oczywiście od tego, do jakiego zawodu mają przygotować lub jakich umiejętności nauczyć. Na początku zwykle konieczne jest przyswojenie niezbędnej teorii. Po opanowaniu wiedzy najczęściej odbywają się warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności, a także mają możliwość sprawdzenia się w warunkach testowych.

Zdobądź dyplom i certyfikat

Kursy bardzo często kończą się egzaminami. Pozytywny wynik wiąże się z wydaniem dyplomu lub certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności oraz wiedzę. Dokumenty te są bardzo istotnym uzupełnieniem Twojego CV.

 

Źródło: Artykuł sponsorowany