Dodano: 24 kwietnia 2024r.

Jaką rolę odgrywa logistyka w przemyśle 4.0?

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i automatyzacji, przemysł 4.0, nazywany również czwartą rewolucją przemysłową, przynosi ze sobą rewolucyjne zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Centralnym elementem tej transformacji jest logistyka, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynności operacyjnej, efektywności i konkurencyjności w tym dynamicznie ewoluującym środowisku.

Jaką rolę odgrywa logistyka w przemyśle 4.0?

 

Przemysł 4.0 ma na celu zwiększenie efektywności produkcji, redukcję kosztów, zminimalizowanie błędów i awarii oraz umożliwienie bardziej elastycznego i dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku podejścia do produkcji. To także kluczowy element w tworzeniu tzw. "inteligentnych fabryk" i nowoczesnych procesów produkcyjnych.

Logistyka 4.0 - co to takiego? 

Logistyka 4.0 to koncepcja związana z zaawansowanymi technologiami i innowacjami, które wpływają na zarządzanie łańcuchem dostaw oraz procesami logistycznymi w firmach. Logistyka 4.0 odnosi się do stosowania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań, takich jak Internet Rzeczy (Internet of things, w skrócie IoT), analiza danych, sztuczna inteligencja, automatyzacja i robotyka w celu optymalizacji i usprawnienia procesów logistycznych.

No dobrze, ale co to właściwie znaczy? Mówiąc w największym skrócie, logistyka to planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu surowców z punktu A do punktu B. Aby proces ten był sprawny i ekonomiczny, wykorzystywane w tym celu są różne narzędzia, a że w wyniku rozwoju technologicznego mamy dostęp do narzędzi takich jak Internet czy sztuczna inteligencja, to i je się w tym procesie wykorzystuje.

Rozszerzając nieco temat, dzięki IoT i czujnikom można śledzić i monitorować ładunki, pojazdy i inne elementy łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pozwala on na "komunikowanie się" robotów w centrach czy magazynach między sobą. Duże ilości danych zbierane w czasie rzeczywistym są analizowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi, co umożliwia lepsze planowanie i podejmowanie decyzji. Roboty i systemy automatyczne są wykorzystywane do przyspieszenia procesów, zwłaszcza w magazynach i centrach dystrybucyjnych, natomiast AI jest używana do prognozowania popytu, optymalizacji tras dostaw, zarządzania zapasami i wielu innych zadań.

Jaką rolę odgrywa logistyka w przemyśle 4.0? 

Logistyka odgrywa kluczową rolę w przemyśle 4.0. Jak zostało wcześniej wspomniane dzięki wykorzystaniu IoT, urządzenia i czujniki są w stanie zbierać dane na temat zasobów i produktów w czasie rzeczywistym. Logistyka wykorzystuje te dane do monitorowania stanu zapasów, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie nimi i unikanie niedoborów lub nadmiarów.

Dzięki AI firmy mogą dokładnie planować trasy dostaw, uwzględniając zmienne czynniki, takie jak ruch uliczny czy warunki pogodowe. To prowadzi do oszczędności czasu i kosztów transportu. Przemysł 4.0 integruje różne elementy łańcucha dostaw, umożliwiając bardziej kompleksowe zarządzanie, co pozwala na lepszą kontrolę nad całym procesem, od surowców po dostawę produktów końcowych.

Cyfryzacja w logistyce 4.0

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej logistyce, stanowiąc fundament dla wykorzystania zaawansowanych technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw i procesami logistycznymi. Umożliwia zbieranie danych z różnych punktów za pomocą sensorów, urządzeń IoT i systemów informatycznych. Te dane są następnie przetwarzane w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie wydajności, śledzenie przesyłek, zarządzanie zapasami i wiele innych zadań.

Cyfryzacja pozwala na połączenie różnych urządzeń, pojazdów i maszyn w sieć, co umożliwia zdalne monitorowanie, kontrolowanie i zbieranie danych z tych urządzeń. Jako przykłady mogą posłużyć: monitorowanie temperatury w czasie transportu produktów spożywczych czy śledzenie położenia pojazdów dostawczych. 

Cyfryzacja umożliwia automatyzację wielu procesów logistycznych, w tym sortowanie towarów, pakowanie, etykietowanie i inne operacje. Roboty i systemy automatyczne są coraz częściej wykorzystywane w magazynach i centrach dystrybucyjnych, co można zobaczyć nawet w reklamach znanych korporacji. Coraz częściej widzimy wózki samojezdne AGV, drony i inne roboty magazynowe - przemysłowe i współpracujące (coboty). 

Przejście na elektroniczną dokumentację pozwala na bardziej efektywny obieg dokumentów, takich jak faktury, listy przewozowe czy dokumenty celne. Przechowywanie danych i aplikacji w chmurze obliczeniowej ułatwia dostęp do informacji i narzędzi logistycznych z dowolnego miejsca i urządzenia, co zwiększa mobilność i elastyczność pracy.

Dzięki cyfryzacji, Logistyka 4.0 staje się bardziej efektywna, dokładna i elastyczna, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firm działających w tym obszarze. 

Logistyka w przemyśle 4.0: Wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów 

W obliczu szybkich zmian i dynamicznego rozwoju technologicznego, absolwenci studiów logistycznych są poszukiwani na rynku pracy jako specjaliści z wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego zarządzania łańcuchami dostaw w erze przemysłu 4.0. Dzięki temu kierunki te stanowią nie tylko drogę do ciekawej i perspektywicznej kariery, ale także kluczowy czynnik sukcesu dla przedsiębiorstw w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Studia kierunkowe związane z logistyką przygotowują przyszłych specjalistów do wyzwań przemysłu 4.0. Studenci zdobywają nie tylko solidne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, ale także praktyczne umiejętności w obszarach takich jak analiza danych, projektowanie systemów logistycznych opartych na nowoczesnych technologiach oraz doskonalenie procesów operacyjnych. Rekrutację na studia na specjalności Logistyka 4.0 prowadzi uczelnia WSZOP - szczegóły dotyczące rekrutacji na stronie: https://wszop.edu.pl/logistyka-4-0/

 

Źródło: artykuł partnera