Dodano: 24 lipca 2023r.

Być partnerem dla AI

Aż 82 proc. ankietowanych przez Microsoft liderów biznesu uważa, że pracownicy będą potrzebowali nowych lub innych umiejętności, by dobrze przygotować się na rozwój AI. Jedną z fundamentalnych umiejętności zawodowych jest i będzie znajomość języka angielskiego.

Być partnerem dla AI

 

O tym, jak rozwój technologii wpływa na branżę językową, a w szczególności na organizację kursów językowych w firmach czy korporacjach zapytaliśmy koordynatora szkoleń ze szkoły językowej Skrivanek.

Jaki wpływ na branżę językową ma technologia?

Rozwój technologii ma bardzo pozytywny wpływ na naukę języków obcych. Nowoczesna technologia rozpowszechniła naukę zdalną na bardzo szeroką skalę, dała możliwość objęcia nauką wszystkich pracowników różnego szczebla, przekroczyła granice państw, ułatwiła dostęp do prawie nieograniczonych materiałów z różnych źródeł, umożliwiła samodzielną naukę w ramach kursów online, na różnych platformach e-learningowych, jak również sprawiła, że języka obcego można uczyć się wykorzystując nie tylko komputer, ale również smartfon.

Dodatkowo, dla firm o rozproszonej strukturze, nowoczesna technologia umożliwiła elastyczne dostosowanie grafików kursantów do obowiązków służbowych, jak również wyprowadziła naukę języków obcych poza mury firm i sal konferencyjnych, czyli przeniosła szkolenia do świata wirtualnego.

Czy rozwiązania AI zastąpią znajomość języka obcego wśród pracowników?

Zasadniczo nie, ale z pewnością będą ogromnym wsparciem dla użytkowników w sytuacjach, gdzie potrzebna jest szybka, automatyczna, co nie znaczy zindywidualizowana, forma zajęcia stanowiska w danej sprawie. Czynnik ludzki pozostanie nadal istotny, zwłaszcza w sferze niuansów językowych, typowych zwrotów, charakterystycznych wyrażeń czy idiomów, które są typowe i unikalne dla poszczególnych języków i kultur. AI potrzebuje bardzo dobrze wyedukowanego partnera, bo do tego, by zadać odpowiednie pytanie i ocenić odpowiedzi AI, musimy dobrze znać daną dziedzinę.

Czy pokolenie „Z”, które wchodzi na rynek pracy, zna języki obce?

Na pewno zna je w pewnym zakresie czy do pewnego stopnia, jako że dostęp do języków obcych jest powszechny i bardzo szeroki. Natomiast, czy jest to znajomość na wymaganym przez pracodawcę poziomie, w oczekiwanym stopniu poprawności i w zakresach niezbędnych do pracy na określonym stanowisku, tego można dowiedzieć się dopiero po przeprowadzeniu dodatkowej weryfikacji, ustnej lub pisemnej. Zakres kluczowych sprawności i funkcji językowych do wykonywania pracy różni się w zależności branży i stanowiska. 

Jak kształtuje się przyszłość nauki języków obcych w firmach?

Doskonale i wielowątkowo. Przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, Internetu, mediów społecznościowych, aplikacji na smartfony, muzyce, a także coraz lepszym materiałom dydaktycznym ma ogromną przyszłość. Wymóg znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym w wielu firmach to już norma, a zapotrzebowanie na posługiwanie się językiem obcym w obecnych czasach dla wielu firm, to nieoceniona możliwość rozwoju i pozyskiwania nowych rynków zbytu. 

O co powinna zadbać firma organizujące szkolenia językowe dla swoich pracowników?

Aby kursy były w pełni dostosowane do aktualnych poziomów kompetencji językowych, do indywidualnych potrzeb i celów pracowników, do ich zainteresowań i kluczowych zakresów tematycznych oraz do ich dyspozycyjności służbowej i prywatnej. Firma szkoleniowa powinna zadbać o klienta kompleksowo, w zakresie organizacji, prowadzenia oraz wsparcia całego projektu.

W szkole językowej Skrivanek podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Formy kursów zawsze dobieramy w taki sposób, aby w pełni odpowiadały celom i oczekiwaniom klienta (firmy), ale też były dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Mamy duże doświadczenie we współpracy z firmami. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Źródło: artykuł partnera