Dodano: 23 czerwiec 2022r.

Zdrowe ludzkie mózgi są dużo cieplejsze, niż wcześniej sądzono

Od silnika w samochodzie po podzespoły w laptopie, układy mechaniczne mają tendencję do nagrzewania się, gdy pracują intensywnie. Teraz badania wykazały, że to samo można powiedzieć o naszych mózgach. Ich temperatura jest znacznie wyższa niż wcześniej sądzono. Nowe analizy obalają wcześniejsze założenia i pokazują zakres, w jakim temperatura różni się w zależności od regionu mózgu, wieku, płci i pory dnia.

Zdrowe ludzkie mózgi są dużo cieplejsze, niż wcześniej sądzono

 

Nowe badania wykazały, że normalna temperatura ludzkiego mózgu waha się znacznie bardziej, niż sądziliśmy, co może być oznaką zdrowego funkcjonowania narządu. U mężczyzn i kobiet, u których temperatura ciała zwykle jest niższa niż 37 stopni Celsjusza, średnia temperatura mózgu wynosi 38,5 st. C., a w głębszych obszarach często przekracza nawet 40 st. C.

Dotychczasowe badania temperatury mózgu u ludzi opierały się na danych uzyskanych od pacjentów z urazami głowy przebywających na intensywnej terapii, gdzie często konieczne jest bezpośrednie monitorowanie organu. Niedawno technika skanowania mózgu, zwana spektroskopią rezonansu magnetycznego (MRS), umożliwiła badaczom nieinwazyjny pomiar temperatury mózgu u osób zdrowych. Naukowcy po raz pierwszy wykorzystali nową metodę do badania zmian temperatury zachodzących w ciągu dnia.

Nowe badania prowadzone przez naukowców z Medical Research Council (MRC) Laboratory of Molecular Biology w Cambridge w Wielkiej Brytanii, pozwoliło na stworzenie pierwszej mapy temperatury mózgu u zdrowego człowieka. Mapa ta obala kilka wcześniejszych założeń i pokazuje niezwykły zakres, w jakim temperatura organu różni się w zależności od regionu mózgu, wieku, płci i pory dnia. Co ważne, wyniki te podważają również powszechnie panujące przekonanie, że temperatura ludzkiego mózgu i ciała jest taka sama.

Badania obejmowały również analizę danych pochodzących od pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu. Okazało się, że obecność dobowych cykli temperatury mózgu silnie koreluje z przeżywalnością. Wyniki te mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia, prognozowania i leczenia urazów mózgu.

Wyniki analiz opublikowano w czasopiśmie „Brain” (DOI: 10.1093/brain/awab466).

Uderzająca zmienność temperatury mózgu

Do badania zdrowego mózgu naukowcy zaprosili 40 ochotników w wieku 20-40 lat. W ciągu jednego dnia przeskanowano im mózgi trzy razy: rano, popołudniu i późnym wieczorem. Co istotne, uczestnicy otrzymali również noszony na nadgarstku monitor aktywności fizycznej, co pozwoliło na uwzględnienie w badaniu różnic genetycznych i tych związanych ze stylem życia.

U zdrowych uczestników średnia temperatura mózgu wynosiła 38,5 st. C., czyli była o ponad dwa stopnie wyższa niż temperatura mierzona pod językiem. Badanie wykazało również, że temperatura mózgu zmieniała się w zależności od pory dnia, regionu mózgu, płci i cyklu miesiączkowego oraz wieku.

Podczas gdy powierzchnia mózgu była na ogół chłodniejsza, głębiej położone struktury organu były często cieplejsze niż 40 st. C. Najwyższa zaobserwowana temperatura mózgu wynosiła 40,9 st. C. U wszystkich badanych temperatura organu wykazywała stałą zmienność w zależności od pory dnia o prawie 1 st. C., przy czym najwyższe temperatury mózgu obserwowano po południu, a najniższe w nocy.

Mózgi kobiet były średnio o około 0,4 st. C. cieplejsze niż mózgi mężczyzn. Ta różnica wynikała najprawdopodobniej z cyklu menstruacyjnego, ponieważ większość kobiet była badana w fazie poowulacyjnej cyklu, a temperatura ich mózgów była o około 0,4 st. C. cieplejsza niż u kobiet badanych w fazie przedowulacyjnej.

Wyniki wykazały również, że temperatura mózgu wzrastała wraz z wiekiem, szczególnie w głębokich obszarach organu, gdzie średni wzrost wynosił 0,6 st. C. Naukowcy sugerują, że zdolność mózgu do ochładzania się może pogarszać się z wiekiem i konieczne są dalsze prace w celu zbadania, czy fakt ten można powiązać z rozwojem zaburzeń i chorób u osób starszych.

- Dla mnie najbardziej zaskakującym wnioskiem z naszych badań jest fakt, że zdrowy ludzki mózg może osiągać temperatury, które w innych częściach ciała byłyby diagnozowane jako gorączka. Tak wysokie temperatury były w przeszłości mierzone u osób z urazami mózgu, ale zakładano, że są one wynikiem urazu – mówi dr John O'Neill, kierownik grupy w MRC Laboratory for Molecular Biology.

- Stwierdziliśmy, że temperatura mózgu spada w nocy przed zaśnięciem i wzrasta w ciągu dnia. Istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że ta dzienna zmienność jest związana z długoterminowym zdrowiem mózgu, co mamy nadzieję zbadać w przyszłości – wyjaśnia dr O'Neill.

Rytmy temperaturowe w uszkodzonych mózgach

Aby zbadać kliniczne implikacje informacji uzyskanych od zdrowych ochotników, naukowcy przeanalizowali dane dotyczące temperatury zbierane w sposób ciągły z mózgów 114 pacjentów, którzy doznali umiarkowanego lub ciężkiego urazowego uszkodzenia organu. Średnia temperatura mózgu pacjentów wynosiła 38,5 st. C., ale wahała się jeszcze bardziej, od 32,6 do 42,3 st. C.

Spośród 100 pacjentów, dla których istniały dane wystarczające do zbadania rytmów dobowych temperatury mózgu, tylko u jednej czwartej stwierdzono ich występowanie. Skupiając się na predyktorach przeżycia na intensywnej terapii, badacze stwierdzili, że bezwzględne pomiary temperatury mózgu miały ograniczone zastosowanie, ale dobowa zmienność temperatury mózgu była silnie związana z przeżyciem. Spośród pacjentów, u których stwierdzono dobowy rytm temperatury mózgu, tylko 4 proc. zmarło na intensywnej terapii, w porównaniu z 27 proc. pacjentów, u których nie stwierdzono takiego rytmu.

Badacze zastrzegają, że do potwierdzenia tego związku potrzebne są dalsze badania i jak na razie nie można zakładać, iż dobowy rytm temperatury mózgu bezpośrednio zwiększa przeżywalność. Zaobserwowany związek oznacza jednak, że monitorowanie takich cyklów u pacjentów może być obiecującym narzędziem przewidywania przeżycia.

W połączeniu z danymi uzyskanymi od osób zdrowych, wyniki badań rodzą ważne pytania dotyczące stosowania interwencji mających na celu modyfikację lub kontrolę temperatury mózgu u pacjentów.

- Wykorzystując najbardziej kompleksowe z dotychczasowych badań temperatury ludzkiego mózgu, stworzyliśmy mapę – mówi dr Nina Rzechorzek, MRC Clinician Scientist Fellow z MRC Laboratory for Molecular Biology, która kierowała badaniem. - Stanowi ona źródło odniesienia, z którym można porównywać dane pacjentów i może zmienić nasze rozumienie funkcjonowania mózgu. Fakt, że dobowy rytm temperatury organu tak silnie koreluje z przeżywalnością po ciężkim urazie sugeruje, że całodobowy pomiar temperatury mózgu ma ogromną wartość kliniczną – tłumaczy badaczka.

- Nasza praca otwiera również drogę do przyszłych badań nad tym, czy zaburzenie dobowego rytmu temperatury mózgu może być wykorzystane jako wczesny biomarker dla kilku przewlekłych zaburzeń pracy mózgu, w tym demencji – mówi dr Rzechorzek.

 

Źródło: UK Research and Innovation, fot. Flickr/_DJ_/CC BY-SA 2.0