Dodano: 01 grudnia 2022r.

Wyzwolić się z alkoholizmu - Ośrodek Leczenia Uzależnień

W dzisiejszych czasach alkoholizm staje się coraz bardziej powszechny i szacuje się, że już 820 tys. Polaków jest uzależnionych od alkoholu.

Wyzwolić się z alkoholizmu - Ośrodek Leczenia Uzależnień

 

Jest to problem cywilizacyjny, będący powodem rozpadów wielu rodzin, bezrobocia oraz bezdomności. Może dotknąć absolutnie każdego i jest widoczny w każdej grupie społecznej. Ponadto przez lata może się nie ujawniać przed otoczeniem, więc by rozpoznać alkoholizm szybko należy być czujnym. Gdzie więc szukać pomocy?          

Ośrodek Leczenia Uzależnień – profesjonalna pomoc w leczeniu choroby alkoholowej         

Jednym ze skutecznych sposobów na porzucenie schematu nałogu alkoholowego i rozpoczęcie nowego, zdrowego życia jest zgłoszenie się do ośrodka specjalizującego się w leczeniu uzależnień. 

Zdecydowanie wyróżnić można Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa https://odtruwaniewarszawa.pl/prywatny-osrodek-leczenia-uzaleznien-warszawa/

Jest to prywatna placówka zapewniające wsparcie w leczeniu nie tylko uzależnienia od alkoholu, ale również narkotyków. Ośrodek Leczenia Uzależnień jest miejscem, gdzie wykształceni psychoterapeuci, psychologowie oraz inni specjaliści opiekują się pacjentami na różnych płaszczyznach. Analizują problemy chorego zarówno podczas terapii indywidualnych jak i grupowych, a wszystko po to, by umożliwić mu odzyskanie kontroli nad życiem i wyzwolenie się z nałogu alkoholowego. 

Ośrodek Leczenia Uzależnień odnosi wysoką skuteczność w leczeniu alkoholizmu i okazuje się być bardzo efektywną placówką. W przypadku odwyku alkoholowego aż 94 proc. w chwili opuszczenia placówki utrzymuje pełną abstynencję.             

Rodzaje terapii podczas choroby alkoholowej w ośrodkach leczenia uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje różne metody walki z nałogiem wybierane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stadium choroby alkoholowej. Najbardziej rozpowszechnioną jest terapia podstawowa. Głównym jej celem jest nauczenie pacjenta funkcjonowania bez alkoholu na poziomie psychologicznym oraz analiza destrukcji alkoholowej. Pacjentowi przedstawiane są skutki, jakie wywołuje nadmierne spożywanie alkoholu na różnych płaszczyznach życia. Można rozróżnić zajęcia psychoedukacyjne, gdzie chory poznaje mechanizmy działania uzależnienia oraz zostaje mu wpojona wiedza odnośnie jego podłoża, jednak są również zajęcia psychoterapeutyczne polegające na skonfrontowaniu się z przeszłością i ewentualnymi przyczynami rozwinięcia się nałogu. Pacjent spotyka się również ze swoimi emocjami, które wcześniej były tłumione przez alkohol. Terapeuta najczęściej porusza tematy takie jak:            

 • asertywność w odmawianiu alkoholu przy imprezach okolicznościowych, 
 • znalezienie wsparcia w momentach kryzysu, 
 • zapobieganie nawrotom nałogu,         
 • walka z głodem alkoholowym,     
 • rozpoznawanie własnych emocji,        
 • powrót do starych zainteresowani i innych ośrodków przyjemności oraz znalezienie nowych, tak aby alkohol nie odgrywał już dominującej roli w życiu chorego, 
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami bez substancji psychoaktywnych.

Zatem terapia podstawowa ma na celu zmienić sposób myślenia chorego oraz uświadomić go o szkodliwości schematów, które powiela podczas nadużywania alkoholu. Pomaga też w sposób czynny zmienić nawyki i edukuje z zakresu wiedzy o chorobie alkoholowej. Wykwalifikowana kadra umożliwia odpowiednie przygotowanie chorego do poradzenia sobie bez substancji psychoaktywnej po okresie terapii oraz zrozumienie własnych emocji.         

Terapia pogłębiona przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ukończyli już podstawowy program terapii. Jest to etap wzmocnienia motywacji oraz, w odróżnieniu od terapii podstawowej, skupienie się na przyszłości pacjenta. Odnosi się do jego usamodzielnienia i wprowadzeniu realnych zmian w życiu. Terapia koncentruje się na wewnętrznej sile osoby chorej i nakierowuje ją na znalezienie spersonalizowanych sposobów na osiągnięcie sukcesów w wyjściu z alkoholizmu. Terapeuta pozwala na wykreowanie w umyśle pacjenta pozytywnego obrazu przyszłości oraz jego samego. Pozwala to na usunięcie poczucia bezsilności, co przekłada się na uzyskanie poczucia sprawczości przez chorego. Terapia skupia się zatem na samorozwoju, ale również na zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu. Najczęściej podejmuje tematy takie jak:        

 • praca nad sobą,                    
 • praca nad poczuciem winy,               
 • radzenie sobie ze stresem,           
 • aktualna sytuacja życiowa,           
 • ewentualny nawrót choroby,            
 • poczucie własnej wartości,            
 • zachowania asertywne.          

Kolejnym rodzajem terapii jest terapia motywująca nazywana też dialogiem motywującym. Jej głównym założeniem jest wzmacnianie motywacji w celu zmiany zachowania. Opiera się na budowaniu samoświadomości oraz uświadomieniu sobie zaistniałej odpowiedzialności za własne czyny, decyzje oraz myśli, opiera się na budowaniu intencji oraz wzmacnianiu myśli pozytywnej, która ma ukierunkować pacjenta w korzystnym kierunku na pozytywną zmianę zachowania i postrzegania. Filozofia dialogu motywującego opiera się na trzech ważnych elementach: 

 1. Empatia, czyli zrozumienie własnych emocji oraz emocji innych, co pozwala na umocnienie motywacji do zmiany oraz budowaniu dobrych relacji,
 2. Szacunek i akceptacja oznacza, że terapeuta nie może posądzać, narzucać własnego zdania czy światopoglądu ani oceniać. Niezależnie od sytuacji życiowej ani problemów pacjenta terapeuta ma obowiązek traktować go z bezwzględnym szacunkiem. 
 3. Autentyczność terapeuty, która polega na wyrażaniu własnych uczuć oraz spostrzeżeń w stosunku do pacjenta w celu nawiązania pewnego rodzaju relacji opartej na zaufaniu.

Czasem osoby w nałogu mimo nawet długiego czasu abstynencji z jakiegoś powodu mogą powrócić do spożywania alkoholu. Nie są pozostawieni jednak sami sobie, gdyż ośrodek daje możliwość skorzystania z terapii nawrotowej. Opiera się ona przede wszystkim na psychicznym wsparciu chorego i utrzymaniu go w postanowieniach chęci utrzymania abstynencji. Pojawia się temat uświadomienia zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz trwania w uzależnieniu. 

Czym jest odtruwanie alkoholowe?

Ośrodek Leczenia Uzależnień oferuje również możliwość wykonania odtruwania alkoholowego. Nie jest ono formą leczenia alkoholizmu, jednak skutecznie wspomaga pacjenta w bezpiecznym przejściu przez nieprzyjemne dolegliwości odstawienia substancji psychoaktywnej. Odbywa się przez oczyszczenie organizmu z toksyn i uzupełnienie elektrolitów. Jest skuteczne po długim okresie nadużywania alkoholu i ciągu alkoholowego, gdzie podczas upojenia alkoholowego wypłukują się substancje takie jak sód, potas i magnez. Detoksykacja ma zatem przywrócić ich optymalny poziom, co daje lepsze możliwości dla regeneracji organizmu i łagodzi objawy zatrucia alkoholowego. 

 

Źródło: artykuł partnera