Dodano: 21 październik 2019r.

Telemedycyna szansą na poprawę funkcjonowania służby zdrowia w Polsce

Usługi telemedyczne rozwijają się w błyskawicznym tempie, mając coraz większy wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia. Oszczędność czasu, niższe koszty, większa efektywność leczenia oraz komfort, to tylko część atutów stosowania nowych rozwiązań teleinformatycznych w medycynie. Co ważne, Polska również podąża tą drogą.

Telemedycyna szansą na poprawę funkcjonowania służby zdrowia w Polsce

 

Telemedycyna to ogół nowoczesnych świadczeń zdrowotnych, łączących elementy rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych oraz medycznych. Istotą usług telemedycznych jest możliwość skorzystania z pomocy lekarza bez konieczności odwiedzania go osobiście. Opieka zdrowotna oraz usługi medyczne realizowane są za pośrednictwem telefonu i urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu oraz aplikacji mobilnych. Narzędzia te pozwalają na stały monitoring stanu zdrowia pacjenta oraz wykonywanie badań profilaktyczno-kontrolnych poza placówką medyczną. Ta forma świadczeń zdrowotnych nie tyle całkowicie zastępuje bezpośredni kontakt z lekarzem, co jest jego uzupełnieniem w sytuacjach, gdy wizyta nie jest niezbędna. Telemedycyna może być natomiast znaczącym usprawnieniem procesu opieki zdrowotnej.

Usługi telemedyczne przynoszą szereg korzyści zarówno placówkom służby zdrowia, jak i pacjentom. Poprawia się dostępność do opieki zdrowotnej. Aplikacje dokonujące samodzielnych pomiarów stanu zdrowia pacjenta w warunkach domowych skutkują redukcją kosztów leczenia i badań, oszczędnością czasu i zwiększeniem wydajności pracy personelu medycznego. Lekarz ma możliwość stałej obserwacji stanu zdrowia pacjenta i przekazywania natychmiastowych zaleceń lekarskich. Dzięki temu zwiększa się efektywność leczenia z korzyścią dla pacjenta oraz wizerunku placówki medycznej.

Pacjenci z kolei zyskują możliwość leczenia w warunkach domowych, bez rejestracji w przychodni i oczekiwaniu w kolejkach. Dzięki automatycznemu wykrywaniu zaburzeń zdrowia i natychmiastowemu powiadomieniu lekarza, wzrasta bezpieczeństwo poprzez skrócenie reakcji na zagrożenie stanu zdrowia pacjenta.

W Stanach Zjednoczonych oraz niektórych krajach europejskich rewolucja telemedyczna jest faktem. W Polsce dzięki zmianom w prawie jesteśmy na początku tej drogi. Wprowadzone u nas nie tak dawno e-recepty i e-zwolnienia, w Norwegii nie są już nowością. W angielskiej służbie zdrowia (NSH) rejestrację telefoniczną do lekarza rodzinnego zastępuje się rejestracją poprzez aplikację mobilną. O ile w kraju nad Wisłą sektor publicznej opieki zdrowotnej wchodzi dopiero w erę transformacji cyfrowej, to placówki komercyjne oraz firmy z branży m-zdrowie już teraz proponują pacjentom i placówkom medycznym konkretne produkty i usługi z zakresu telemedycyny.

W sierpniu br. zadebiutowało na polskim rynku rozwiązanie, które połączyło zintegrowany ciśnieniomierz naramienny INTEC U150BP z systemem opracowanym przez spółkę telemedyczną MedApp. Urządzenia są już oferowane w aptekach współpracujących z dystrybutorem urządzeń medycznych Intec Medical. W planach dystrybutora jest rozszerzenie integracji systemu na inne urządzenia tj. termometry, pulsoksymetry czy monitory EKG.

Zintegrowany ciśnieniomierz naramienny INTEC U150BP

Dzięki połączeniu urządzenia medycznego i aplikacji mobilnej, pacjent ma dostęp do wykonanych przez siebie pomiarów za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Ma też możliwość bezpłatnie sprawdzać wyniki badań oraz porównywać je z wcześniejszymi pomiarami. Bezpośredni dostęp do wyników badań jest ważny zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza lub farmaceuty. Wprowadzone rozwiązanie pomaga monitorować stan pacjenta oraz szybciej kontaktować się z lekarzem, a lekarzowi reagować na niepokojące objawy stanu zdrowia pacjenta.

Rozwój usług umożliwiających zdalną opiekę medyczną napędza rosnąca liczba populacji ludzi, proces starzenia się społeczeństw a także szereg przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo sprzyja temu postęp technologiczny w medycynie i telekomunikacji. - Na razie rozwiązania telemedyczne w naszym kraju nie są zbyt popularne. Wszystko jednak wskazuje na to, że z roku na rok tych rozwiązań będzie więcej. Natomiast powszechność usług telemedycznych, a co za tym idzie poprawa jakości funkcjonowania polskiej opieki zdrowotnej, w dużej mierze zależy od tego, czy technologia, która błyskawicznie rośnie w sektorze komercyjnym, zostanie w odpowiednim czasie wdrożona w sektorze publicznej ochrony zdrowia. – mówi Wojciech Olszyński, prezes Intec Medical.

Według badań mHealth Intelligence wartość światowego rynku aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia wzrośnie z 10,3 mld USD w 2016 r. do 49,1 mld USD w 2020 r.

 

Źródło: Artykuł partnera