Dodano: 13 marca 2024r.

Ponad 1000 zbiorów w Repozytorium Otwartych Danych

Działające od 2015 roku polskie repozytorium danych badawczych - RepOD - udostępnia już ponad tysiąc zbiorów danych. RepOD to platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Mogą z niej korzystać wszyscy, zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji.

Ponad 1000 zbiorów w Repozytorium Otwartych Danych

 

RepOD to pierwsze polskie repozytorium danych badawczych. Istnieje od 2 lipca 2015 roku. Powstało z inicjatywy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś repozytorium stanowi ważny element krajowej infrastruktury zarządzania danymi badawczymi i ich udostępniania.

RepOD

Początki serwisu sięgają czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Obecnie dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy takie jak RepOD czy nowo powstałe Dane Badawcze UW - instytucjonalne repozytorium danych badawczych UW - odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie.

RepOD od początku funkcjonował jako platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Wszyscy mogą przeszukiwać i pobierać dostępne zbiory, a po założeniu darmowego konta - również deponować i udostępniać własne dane. Z repozytorium mogą korzystać zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji.

Bieżącą obsługą repozytorium, w tym dbaniem o jakość gromadzonych zasobów, zajmują się członkowie zespołu Platformy Otwartej Nauki ICM UW. Nadzór merytoryczny nad kolekcjami instytucjonalnymi sprawują same instytucje, przy wsparciu ICM UW.

1000 zbiorów i 28 kolekcji instytucjonalnych

W RepOD funkcjonuje obecnie 28 kolekcji instytucjonalnych. Repozytorium pozwala na dostęp do ponad tysiąc zbiorów danych badawczych.

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować inne niż publikacje rezultaty pracy badawczej. Naukowcy decydują się na korzystanie z serwisu, by zwiększyć widoczność swoich badań oraz szanse cytowania zbiorów i powiązanych z nimi publikacji.

Istotna jest także możliwość jednoznacznego określenia zasad korzystania z danych. Deponując dane w repozytorium naukowcy mogą spełnić wymagania wynikające z polityk instytucji finansujących i czasopism naukowych.

Repozytorium jest dostępne pod adresem https://repod.icm.edu.pl/.

 

Źródło i fot.: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego