Dodano: 05 stycznia 2023r.

Odpowiednie nawodnienie może spowolnić procesy starzenia

Niewystarczające nawodnienie może wiązać się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia. Osoby, które pozostają dobrze nawodnione, wydają się być zdrowsze, rzadziej zapadają na choroby przewlekłe, takie jak choroby serca i płuc i żyją dłużej niż ci, którzy nie dostarczają wystarczającej ilości płynów do swojego organizmu – wynika z nowych badań.

Odpowiednie nawodnienie może spowolnić procesy starzenia

 

Lekarze jak mantrę powtarzają, że dziennie powinniśmy wypijać niezbędną dla naszego organizmu ilość wody. Nie powinniśmy jednak okazywać w tej kwestii znudzenia, a raczej wziąć sobie te sugestie do serca. Natomiast w określeniu tego, czy na pewno wypijamy właściwe jej ilości pomocny okazuje się jeden z pierwiastków.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma „eBioMedicine” (DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104404).

Normy wypijanej dziennie wody są powiązane z zawartością sodu we krwi

Na wstępie należy podkreślić, że niemalże połowa żyjących obecnie na Ziemi ludzi nie wypija dziennie wystarczającej ilości wody. Jej rekomendowana dzienna objętość powinna zaczynać się od około 1,5 litra. Pamiętajmy również, że wodę możemy przyjmować także za pośrednictwem warzyw oraz owoców. W przypadku wielu społeczności wspomniany problem wynika jednak wręcz z niewystarczającego dostępu do wody pitnej.

Opublikowane ostatnio wyniki istotnego w tym kontekście badania wyraźnie wskazują na fakt, że picie odpowiednich ilości wody może mieć konkretne przełożenie na nasze zdrowie i jakość naszego życia. W badaniu tym wzięło udział 11 255 dorosłych ochotników. Trwało ono aż przez 25 lat, przy czym w jego trakcie osoby biorące w nim udział były pięciokrotnie przepytywane w celu uzyskania informacji o statusie socjoekonomicznym oraz sytuacji zdrowotnej w rodzinie i historii występujących w niej chorób.

Uczestnikom badania pobierano także krew celem zbadania zawartości sodu w surowicy krwi. Dlaczego ten pierwiastek? Otóż jego zawartość we krwi jest związana z ilością wody, jaką wypijamy: im więcej jej pijemy, tym niższy jest poziom sodu. Norma wynosi tutaj od 125 do 146 mmol/l. Jednocześnie w dotychczasowych badaniach stwierdzono zależność pomiędzy zbyt wysokim poziomem tego pierwiastka we krwi a chorobami serca, w szczególności np. ryzykiem niewydolności tego kluczowego dla naszego życia organu.

W jaki sposób poziom sodu we krwi wpływa na nasze zdrowie?

Zebrawszy powyższe informacje badacze stwierdzili istnienie zależności pomiędzy zawartością sodu w naszej krwi a starzeniem się ludzkiego organizmu. Stwierdzono przede wszystkim, że w przypadku tych próbek, w których ilość sodu była wysoka (powyżej 142 mmol/l) jednocześnie wysoka była również obecność nawet do 15 markerów związanych ze starzeniem się. W przypadku tych osób odnotowano również zwiększone aż o 64 proc. ryzyko wystąpienia takich schorzeń, jak udar, migotanie przedsionków, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca oraz demencja.

Należy także pamiętać, że poziom sodu we krwi człowieka nie zależy tylko od ilości wypijanej wody. Znaczenie mają tu również wiek, rasa, płeć, takie schorzenia, jak np. cukrzyca oraz np. palenie papierosów. Badacze starali się jednak wziąć również i te czynniki pod uwagę przy wyciąganiu wniosków, aczkolwiek w badaniu koncentrowano się raczej na negatywnych skutkach odwodnienia, niż na pozytywnych skutkach przyjmowania odpowiednich ilości wody.

Powyższe informacje mogą prowadzić do wniosku, że dla lekarzy zawartość sodu może być jednocześnie wskazówką co do tego, czy pacjent przyjmuje odpowiednią ilość płynów. Sami naukowcy przyznają jednak, że przeprowadzone przez nich badania nie mogą stanowić niezaprzeczalnego dowodu na to, że dobry stan zdrowia jego uczestników wynikał z właściwego nawodnienia ich organizmów. Zauważalne jest tu jednak pewne interesujące powiązanie, któremu z pewnością warto będzie się przyjrzeć.

 

Źródło: National Heart, Lung, and Blood Institute, fot. RawPixel/CC0