Dodano: 29 czerwca 2023r.

Obiecujący związek dla terapii Alzheimera

Polscy naukowcy otrzymali i zbadali związek bardziej skuteczny w hamowaniu acetylocholinoesterazy, a jednocześnie mniej toksyczny niż lek powszechnie stosowany w terapii choroby Alzheimera. U chorych przyjmujących takie inhibitory poprawia się neuroprzekaźnictwo, a co za tym idzie - funkcje poznawcze.

Choroba Alzheimera

 

Nowy związek jest pochodną tetrahydroakrydyny. Samodzielnie lub związany z nanometrowej wielkości cząstkami złota, może on zostać wykorzystany do hamowania aktywności enzymu odpowiedzialnego za rozkład ważnego neuroprzekaźnika, którego deficyt obserwowany jest u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Bardziej skuteczny i mniej toksyczny

Opracowany związek ma zdolność inhibicji acetylocholinesterazy około 5 tys. razy większą niż rywastygmina, lek powszechnie stosowany w terapii choroby Alzheimera. Może być więc zdecydowanie bardziej skuteczny, a jednocześnie mniej toksyczny. Wykazuje on również silną fluorescencję, która jest skutecznie wygaszona po adsorpcji na złocie, co otwiera nowe potencjalne perspektywy diagnostyczne w obrazowaniu medycznym.

Nowy związek organiczny został otrzymany przez dr Annę Zawadzką z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie poddany wszechstronnym badaniom, począwszy od jego struktury krystalicznej, poprzez jego właściwości elektrochemiczne i optyczne, na badaniach biologicznych kończąc.

Interdyscyplinarny zespół

- Badania prowadziliśmy w dość dużym, interdyscyplinarnym zespole. Potrzebni byli specjaliści z różnych dziedzin, od syntezy organicznej, przez nanotechnologię, po badania in vitro i in vivo na zwierzętach – mówi prof. Maciej Mazur z Wydziału Chemii UW, cytowany na stronie uczelni.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz Narodowego Instytutu Leków przedstawił wyniki przeprowadzonych badań w „Physical Chemistry Chemical Physics” (DOI: 10.1039/D3CP00767G).

Choroba Alzheimera jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym, które stanowi coraz większe obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Jest najczęstszą przyczyną otępienia objawiającego się dysfunkcjami poznawczymi, takimi jak upośledzenie pamięci, myślenia i uczenia się.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pl, fot. Pixabay