Dodano: 22 wrzesień 2021r.

Obiecujące wyniki eksperymentalnej terapii na raka jajnika. Kombinacja leków znacząco zmniejszyła guzy

Kombinacja leków, które blokują sygnały niezbędne do wzrostu komórek nowotworowych, może zaoferować nową opcję leczenia kobietom cierpiącym na raka jajnika. Eksperymentalna terapia znacząco zmniejszyła guzy u niemal połowy pacjentek z oporną na leczenie postacią choroby.

Nowotwór

 

Spośród 25 pacjentek w wieku od 31 do 75 lat, którym podano eksperymentalną kombinację leków na surowiczego raka jajnika, prawie połowa doświadczyła znacznego zmniejszenia wielkości guza. Chociaż próba była niewielka, wyniki są ekscytujące, ponieważ uczestniczki badań wcześniej bezskutecznie próbowały innych metod leczenia.

Podawana w badaniach cierpiącym na raka jajnika pacjentkom kombinacja leków VS-6766 i defaktynibu przyniosła zaskakująco dobre rezultaty. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas Europejskiego Towarzystwa Postępu Onkologii Medycznej, które odbyło się w miniony weekend.

Obiecująca terapia

W badaniach fazy I, które były prowadzone przez zespół z Institute of Cancer Research (ICR) w Londynie i Royal Marsden NHS Foundation Trust, przetestowano leki VS-6766 i defaktynib u pacjentek z rakiem surowiczym niskozróżnicowanym (low-grade serous ovarian cancer). Według ekspertów, ten typ raka rozwija się w młodszym wieku i ma złe rokowania.

Wyniki badania pokazują, że u 46 proc. chorych kobiet zaobserwowano znaczne zmniejszenie się guzów w odpowiedzi na leczenie. Rezultaty te były jeszcze lepsze u pacjentek z mutacją w obrębie genu KRAS. W takich przypadkach guzy zmniejszyły się u 64 proc. chorych. Według naukowców, profile guzów można wykorzystać do określenia, którzy pacjenci najprawdopodobniej skorzystają z nowego leczenia. Średnio u pacjentek po 23 miesiącach od podania leków nowotwór nie uległ rozrostowi.

Naukowcy stwierdzili, że te wyniki są „fantastyczne” i sugerują wysoką skuteczność terapii. Mają nadzieję, że może to oznaczać znaczny postęp w leczeniu tego typu nowotworów, jeśli wyniki zostaną powtórzone w większych badaniach. A to się wkrótce okaże, bo rozpoczęła się rekrutacja do badania II fazy, w którym weźmie udział ponad 100 uczestniczek. Badania rozpoczynają się pod koniec grudnia i planowane są do końca 2025 roku. Uczeni dzięki nim mają nadzieję uzyskać lepsze wyobrażenie o tym, jak powszechne są korzyści kombinacji dwóch leków.

- Jeśli te odkrycia zostaną potwierdzone w większych badaniach, będą stanowić znaczny postęp w leczeniu surowiczego raka niskozróżnicowanego – powiedziała w oświadczeniu dr Susana Banerjee z Institute of Cancer Research (ICR). - Mamy wielką nadzieję, że może to stać się standardem opieki dla kobiet z tym typem raka jajnika - dodała.

Badania fazy I dotyczą głównie sprawdzenia bezpieczeństwa terapii, a nie jej skuteczności, więc zaobserwowanie tak znaczących korzyści u prawie połowy badanych pacjentek było miłym zaskoczeniem.

Nadzieja dla tysięcy kobiet

Najczęściej rak jajnika rozwija się jako nowotwór złośliwy. Chemioterapia i leczenie hormonalne mają niski wskaźnik powodzenia w porównaniu z innymi nowotworami. Ten typ nowotworu zabija około 160 tys. osób rocznie.

Rak surowiczy niskozróżnicowany nie jest najczęstszą postacią raka jajnika, ale ma tendencję do atakowania w młodszym wieku niż inne nowotwory jajników i jest szczególnie trudny do leczenia. Tylko około jedna ósma pacjentek reaguje na chemioterapię, a jedna na siedem na terapię hormonalną, co pozostawia lekarzom niewiele dalszych opcji leczenia.

W każdej chorobie podawanie leków na wczesnym etapie jest najlepsze, a te są najbardziej przydatne, jeśli lekarze wiedzą z wyprzedzeniem, którzy pacjenci dobrze na nie zareagują. Wyniki tych badań pokazują, że tak właśnie może być w tym przypadku. Niektóre osoby biorące udział w badaniu miały mutację w obrębie genu KRAS, która jest związana z jedną czwartą wszystkich nowotworów. 64 proc. uczestniczek badania z tą mutacją doświadczyło zmniejszenia guza, ale ponieważ w tym badania jest to próbka zaledwie 11 pacjentek, należy traktować tę liczbę z dużą ostrożnością.

Leki, które blokują szlak sygnalizacyjny nowotworu, powodują początkowe kurczenie się wielu guzów, ale tracą skuteczność, gdy nowotwory rozwijają oporność. Uważa się, że defaktynib może zapobiegać rozwojowi oporności, umożliwiając VS-6766 zatrzymanie wzrostu guza, otwierając drogę do walki z innymi trudnymi do leczenia formami raka.

- Przezwyciężenie zdolności raka do rozwinięcia oporności na leczenie jest ogromnym wyzwaniem. Badanie to pozwoliło na głębokie zrozumienie, w jaki sposób rak napędza swój wzrost i rozwija oporność na wysoce ukierunkowane leczenie pacjentów, którym pozostało już niewiele opcji - powiedział prof. Kristian Helin, dyrektor naczelny ICR.

 

Źródło: Institute of Cancer Research