Dodano: 30 styczeń 2017r.

Nowatorska terapia zadziałała? Remisja białaczki u dwójki dzieci

Grupie brytyjskich lekarzy udało się wyleczyć dwójkę dzieci z białaczki – można przeczytać w „Science Translation Medicine”. U dzieci zastosowano nowatorską terapię z genetycznie modyfikowanych komórek odpornościowych.

Badanie pod mikroskopem


O niezwykle obiecujących wynikach poinformowali lekarze z londyńskiego Great Ormond Street Hospital. Terapię zastosowano u dzieci w wieku 11 i 16 miesięcy. Inne metody zawiodły, dlatego zdecydowano się na nowatorską terapię. Obecnie u dzieci obserwowana jest remisja białaczki. Dzieci były leczone pod okiem doktora Waseema Qasima.

Terapia polega na zmodyfikowaniu genetycznym limfocytów T pochodzących od dawców. Na komórkach dokonano czterech zmian genetycznych. Chodzi o pozbawienie limfocytów T możliwości atakowania komórek innego człowieka oraz ukierunkowanie ataku limfocytów T na komórki nowotworowe.

Wyniki opublikowane w renomowanym czasopiśmie nie przekonały jednak wszystkich. Dzieci, u których zastosowano nową terapię przechodziły jednocześnie chemioterapię. Dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, że za remisję odpowiada wyłącznie zastosowanie nowej metody.

Do tego metoda zastosowana była jedynie na dwóch pacjentach, co technicznie rzecz biorąc nie wystarcza do orzeczenia o skuteczności terapii. Kolejną sprawą jest fakt, że obecnie choroba jest w stanie remisji, co nie oznacza, że dzieci zostały całkowicie wyleczone. To będzie można stwierdzić dopiero po kilku latach.

Potrzeba jeszcze wielu badań nad tą metodą. Jednak wyniki niosą nadzieję dla wielu chorych na całym świecie. Ta obiecująca metoda może w przyszłości przyczynić się do opracowania łatwo dostępnej oraz taniej terapii przeciwko białaczce.

 

Źródło: Science Translation Medicine, dzienniknaukowy.pl