Dodano: 23 listopad 2017r.

Nowa broń w walce z bakteriami odpornymi na antybiotyki

Kanadyjscy naukowcy znaleźli sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się wśród bakterii genów odpowiadających za odporność na antybiotyki. Zespół pracuje już nad opracowaniem inhibitorów do zastosowania w warunkach klinicznych.

Bakterie

 

Naukowcy z Université de Montréal (UdeM) w Kanadzie znaleźli rozwiązanie narastającego problemu odporności bakterii na antybiotyki. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Scientific Reports” naukowcy przedstawili metodę, która może blokować przenoszenie się genów odporności na antybiotyki wśród bakterii.

Geny te rozprzestrzeniają się poprzez tzw. plazmidy – zdolne do autonomicznej replikacji cząsteczki pozachromosomowego DNA. Plazmidy niosą ze sobą geny przydatne dla bakterii, szczególnie gdy te geny kodują białka mogące uczynić bakterie odpornymi na antybiotyki.

Badacze odkryli dokładne miejsca wiązania tych białek. To z kolei pozwoliło im zaprojektować syntetyczne cząsteczki, które redukują przenoszenie się niosących geny odporności na antybiotyki plazmidów. - Znając strukturę molekularną tych białek, możemy opracować metody hamowania ich funkcji – wyjaśnił Christian Baron z UdeM.

Metoda opracowana przez Kanadyjczyków może pomóc w utrzymaniu siły działania antybiotyków. Zespół naukowców pracował nad nią cztery lata. - Mówią, że do 2050 roku 50 milionów ludzi umrze z powodu infekcji odpornych na antybiotyki bakterii. Nadchodzi dzień, w którym nie będziemy mogli leczyć infekcji antybiotykami. Mimo to ludzie powinni mieć nadzieję. Nauka przyniesie nowe pomysły i nowe rozwiązania tego problemu. W tej sprawie na świecie trwa wielka mobilizacja. Nie powiedziałbym, że czuję się bezpiecznie, ale jasne jest, że robimy postępy – podkreślił Baron.

Według szacunków ONZ, odporne na leki bakterie zabijają rocznie około 700 tysięcy osób na całym świecie. Niezależni naukowcy uważają, że dane te są niedoszacowane. Ofiary odporności bakterii na antybiotyki można mierzyć wyłącznie w bogatych społeczeństwach, bo tyko tam takie przypadki są monitorowane. Światowa Organizacja Zdrowia, by walczyć z problemem, opublikowała listę odpornych na leki bakterii, które są największym zagrożeniem dla człowieka i na które trzeba najpilniej znaleźć leki.

Bakterie odporne na większość antybiotyków są coraz częściej przyczyną zgonów. Niektóre raporty mówią, że do 2050 roku umrze z tego powodu 50 milionów osób. Superbakterie wywołają więcej zgonów niż nowotwory. W walkę z lekoopornymi bakteriami włączyła się nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych. W ubiegłym roku 193 członków ONZ podpisało deklarację walki z superbakteriami, w której określono je „największym zagrożeniem współczesnej medycyny”.

 

Źródło: University of Montreal, fot. geralt/Pixabay