Dodano: 19 grudnia 2023r.

Koty domowe zabijają ponad dwa tys. gatunków

Koty żyjące na wolności, w tym te domowe, swobodnie wychodzące na zewnątrz, mają jedną z najbardziej zróżnicowanych diet spośród wszystkich drapieżników na świecie. Według niedawnych badań, w menu kotów znajduje się co najmniej 2084 różnych gatunków zwierząt, w tym też gatunków zagrożonych.

Kot

 

Naukowcy z USA, Francji, Australii i Nowej Zelandii sporządzili listę gatunków zjadanych przez koty domowe. W pracach, które ukazały się na łamach pisma „Nature Communications” (DOI: 10.1038/s41467-023-42766-6), oparli się m.in. na danych z badań dotyczących wpływu kotów na różne ekosystemy i żyjące w nich populacje zwierząt. W wielu z nich analizowano szkody wyrządzane przez koty żyjące na wolności, czyli te, które nie mają opiekuna lub których właściciele pozwalają na swobodne poruszanie się po okolicy. Szkody dotyczą głównie populacji ptaków, ale naukowcy spojrzeli szerzej na nawyki żywieniowe kotów.

Dieta kotów

Analizy pokazały, że koty zjadają 981 gatunków ptaków, 463 gatunki gadów, 199 gatunków owadów i 57 gatunków płazów. Autorzy w pracy napisali, że „koty na całym świecie jedzą prawie wszystko, co są w stanie złapać i zabić, począwszy od szczurów i myszy po węże i żaby, pająki i oczywiście ptaki – wiele ptaków”.

„Nasze badanie rzuca światło na drapieżne zwyczaje jednego z najskuteczniejszych i szeroko rozpowszechnionych inwazyjnych drapieżników na świecie. Według naszej wiedzy to badanie jest jak dotąd najbardziej wszechstronną, globalną syntezą diety kotów i prawdopodobnie największą na świecie dla dowolnego gatunku” – piszą autorzy badania.

Oprócz różnorodności ich diety uderzająca jest także sama liczba zabitych zwierząt. W innym badaniu przeprowadzonym w ubiegłym roku oszacowano, że tylko w samej Wielkiej Brytanii koty domowe zabijają co roku od 160 do 270 milionów zwierząt. Podobne dane zebrano w Australii. Tam koty co roku są odpowiedzialne za śmierć aż 650 milionów gadów.

Zagrożone gatunki

Naukowcy dostrzegli również, że koty zabijają wiele zwierząt znajdujących się na liście gatunków zagrożonych. Wśród ich ofiar znajdują się na przykład żółwie zielone czy burzyk hawajski. Łącznie to 347 gatunki.

Odsetek zagrożonych gatunków, które padają ofiarami kotów, jest znacznie wyższy w ekosystemach wyspiarskich. Na przykład w Nowej Zelandii badania przeprowadzone w latach 70. XX wieku wykazały, że zdziczałe koty domowe przyczyniły się do wyginięcia co najmniej sześciu endemicznych gatunków ptaków.

„Duża liczba gatunków objętych ochroną znajdujących się w diecie kotów (16,65 procent) jest niepokojąca, biorąc pod uwagę, że koty powiązano już z wymieraniem ptaków, ssaków i gadów na całym świecie i uznano je za główne zagrożenie dla wielu istniejących zagrożonych gatunków” – podkreślili autorzy badania.

 

Źródło: Science X, IFLScience, fot. Pixabay/ CC0