Dodano: 25 stycznia 2024r.

Dlaczego nie powinno się dokarmiać ptactwa chlebem?

Zima to ciężki czas dla ptaków. Dokarmiając je można im pomóc przetrwać ten trudny okres. Jednak należy to robić przestrzegając pewnych zasad. Przede wszystkim nie powinno się dawać ptakom pieczywa, bo jest dla nich szkodliwe. Czym zatem karmić ptaki?

Dlaczego nie powinno się dokarmiać ptactwa chlebem?

 

Jak podkreśla dr Bożena Kornatowska, ekspert ds. różnorodności biologicznej reprezentująca Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, dokarmianie ptaków pieczywem może wpłynąć negatywnie na ich zdrowie, zwłaszcza w przypadku gatunków związanych z wodą, takich jak łabędzie, kaczki i gęsi. Pieczywo i inne przetworzone i wysokokaloryczne produkty, mogą nieść ze sobą poważne konsekwencja dla ptactwa.

Anielskie skrzydło

Spożywanie przez ptaki chleba i innych podobnych pożywek nie będzie dla nich dobre. Pieczywo zawiera duże ilości soli, do przyjęcia których ptaki nie są przystosowane. To powoduje u nich odwodnienia, biegunki i uszkodzenia nerek. Do tego taka dieta może spowodować deformację skrzydeł w następstwie zwyrodnienia stawów. Choroba ta nazywana jest anielskim skrzydłem i pojawia się głównie u ptactwa wodnego.

Anielskie skrzydło objawia się deformacją ostatniego stawu w skrzydle i nieprawidłowym wzrostem piór skrzydłowych. Dlatego też lotki, zamiast układać się wzdłuż linii ciała, ustawiają się prostopadle na zewnątrz. Wada ta utrudnia ptakom latanie, a w skrajnych przypadkach może je nawet uniemożliwić. Chorobę spotyka się przede wszystkim u kaczek czy łabędzi, czyli tak chętnie dokarmianego przez nas ptactwa. Wprowadzanie do ich diety kalorycznych pożywek bogatych w węglowodany i białka może przyspieszyć rozwój tej choroby.

Czym zatem karmić ptaki? Dr Kornatowska wskazuje, że warto pieczywo i jemu podobne zastąpić produktami bogatymi w naturalne składniki, zawierającymi ziarna, nasiona, inne części roślin. Dobre też będą gotowane warzywa. Taka dieta wesprze nie tylko prawidłowy rozwój skrzydeł, ale także dobry stan zdrowia ptaków.

- Jeśli widzimy chorego dzikiego ptaka, na przykład ze zdeformowanym skrzydłem, możemy to zgłosić do straży miejskiej lub gminy. W dużych miastach funkcjonują azyle dla ptaków, gdzie specjaliści udzielą nam wskazówek jak postępować z chorym ptakiem. Jeżeli w naszej okolicy istnieje pogotowie dla ptaków – zgłośmy problem i poprośmy o udzielenie pomocy - podpowiada dr Kornatowska.

Dlaczego warto dbać o ptactwo wodne?

Kornatowska wyjaśnia, że ptaki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemach wodnych. - Żerując, kontrolują populacje organizmów wodnych i usuwają z wód nadmiar biomasy, a tym samym zmniejszają ich zanieczyszczenie materią organiczną i hamują eutrofizację. Obecność ptaków wodnych jest także ważnym wskaźnikiem dobrego stanu środowiska; ich duża liczba świadczy o bogactwie przyrodniczym siedlisk i niskim stopniu zanieczyszczenia wód - podkreśla badaczka.

Dodaje jednocześnie, że wszelakie ptactwo przyciąga uwagę miłośników natury i turystów, co sprzyja edukacji przyrodniczej i wzrostowi świadomości ekologicznej. - W związku z tym tak istotna jest troska o ptaki wodne i dobry stan ich siedlisk, realizowana przede wszystkim poprzez ochronę gatunkową i zrównoważone zarządzanie obszarami wodnymi - zaznacza Kornatowska.

 

Źródło i fot.: OPI-PBI