Dodano: 30 stycznia 2024r.

Rusza rejestracja na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

W dniach 17-18 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII edycja konferencji „Metagenomy różnych środowisk”, której organizatorem głównym w tym roku jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów), a miejscem będzie Centrum Transferu Wiedzy KUL znajdujące się w centrum Lublina, przy ulicy Radziszewskiego 7.

Rusza rejestracja na VIII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”

 

„Metagenomy” są cyklicznym wydarzeniem współtworzonym przez pięć instytucji naukowych. Są to: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Celem tego wydarzenie jest przede wszystkim przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, proteomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Sympozjum skupia szerokie grono specjalistów, naukowców uznanych nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak, jest to niezwykle ważne i cenne doświadczenie dla młodych badaczy oraz studentów, którzy mogą zaprezentować swoje dotychczasowe badania, a także skonsultować wszelkie wątpliwości z profesjonalistami.

Komitet Organizacyjny VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” ogłasza, iż rejestracja na to wydarzenie już została otwarta, a wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie Sympozjum oraz na jej fanpage'u na Facebooku.