Dodano: 20 grudnia 2023r.

Ranne ptaszki mogły odziedziczyć upodobanie do wczesnego wstawania po neandertalczykach

Krzyżowanie się naszych przodków z neandertalczykami ma swoje konsekwencje. Naukowcy ustalili, że osoby identyfikujące się jako tzw. ranne ptaszki odziedziczyły swoje upodobania do wczesnego wstawania po naszych wymarłych krewniakach.

Ranne ptaszki mogły odziedziczyć upodobanie do wczesnego wstawania po neandertalczykach

 

Współcześni ludzie wywodzą się z Afryki. Tamtejsze czynniki środowiskowe ukształtowały wiele ich cech biologicznych. Około 70 tys. lat temu przodkowie współczesnych ludzi zaczęli migrować do Eurazji, gdzie zetknęli się z nowym, zróżnicowanym środowiskiem, w tym z większą zmiennością temperatury i większymi zmianami związanymi z porami roku, jak chociażby krótszymi dniami w zimie.

Ale neandertalczycy czy denisowianie żyli w Eurazji na długo przed przybyciem na te rejony człowieka współczesnego. Uważa się, że te archaiczne homininy oddzieliły się od współczesnych ludzi około 700 tys. lat temu, w wyniku czego nasi przodkowie i archaiczne homininy ewoluowały w różnych warunkach środowiskowych. Doprowadziło to do akumulacji zmienności genetycznej i fenotypów specyficznych dla danej linii. Kiedy współcześni ludzie przybyli do Eurazji, krzyżowali się z archaicznymi homininami, co umożliwiło ludziom współczesnym pozyskanie wariantów genetycznych już dostosowanych do tych nowych środowisk. W badaniach z 2020 roku ustalono nawet, że wszyscy obecnie żyjący ludzie posiadają około 2 proc. neandertalskiego DNA (więcej na ten temat w tekście: DNA neandertalczyków obecne u wszystkich żyjących współcześnie ludzi).

Wcześniejsze badania wykazały, że większość cech archaicznych przodków odziedziczonych przez współczesnych ludzi nie była korzystna i została usunięta w wyniku doboru naturalnego, ale niektóre z tych wariantów genetycznych przetrwały. Na przykład niektóre archaiczne warianty genetyczne powiązano z różnicami w poziomie hemoglobiny u Tybetańczyków żyjących na większych wysokościach, odpornością immunologiczną na nowe patogeny, poziomem pigmentacji skóry i składem tłuszczu.

Spadek po neandertalczykach

Ale wróćmy do zmiany środowiska współczesnych ludzi. Środowiska eurazjatyckie, w których neandertalczycy i denisowianie żyli przez kilkaset tysięcy lat, znajdują się na wyższych szerokościach geograficznych i charakteryzują się bardziej zmiennymi warunkami jeśli chodzi o światło dzienne. Im dalej na północ, tym dni w zimie stają się krótsze. A poziom ekspozycji na światło ma konsekwencje biologiczne i behawioralne, które mogą prowadzić do adaptacji ewolucyjnych. Naukowcy już wcześniej szeroko badali ewolucję adaptacji okołodobowej u owadów, roślin i ryb, ale nie została ona dobrze zbadana u ludzi. W związku z tym sprawdzili, czy istnieją dowody genetyczne na różnice w zegarach dobowych neandertalczyków i współczesnych ludzi.

W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma „Genome Biology and Evolution” (DOI: 10.1093/gbe/evad2030), naukowcy „uzbrojeni” w trzy genomy neandertalczyków i jeden denisowianina, porównali je z DNA setek tysięcy współczesnych ludzi zebranych w brytyjskim Biobanku. Ta duża biomedyczna baza danych zawiera informacje genetyczne różnych osób wraz z informacjami dotyczącymi ich stylu życia i ogólnego zdrowia.

Uczeni przyjrzeli się 246 genom, które pomagają kontrolować zegar biologiczny. Porównali wersje genów wymarłych homininów z wersjami występującymi u współczesnego człowieka. Odkryli ponad 1000 mutacji, które dzielili tylko współcześni ludzie i jeden lub więcej neandertalczyków lub denisowianin. Dalsza analiza wykazała, że wiele z tych mutacji prawdopodobnie miało istotny wpływ na działanie zegara biologicznego.

Następnie naukowcy przyjrzeli się wariantom genetycznym związanym z zegarem biologicznym, które niektórzy żyjący ludzie odziedziczyli od neandertalczyków i denisowian. Znaleźli wiele wariantów mających wpływ na preferencje dotyczące snu. Co więcej, warianty te wpływają na skłonność do wczesnego wstawania.

Zegar biologiczny

- Analizując fragmenty DNA neandertalczyka, które pozostają w genomach współczesnego człowieka, odkryliśmy uderzającą tendencję – powiedział John Capra z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. - Wiele z nich wpływa na geny regulujące zegar biologiczny u współczesnych ludzi, w większości przypadków zwiększając skłonność do bycia tzw. rannym ptaszkiem – dodał.

Skłonność do bycia rannym ptaszkiem mogła być ewolucyjnie korzystna dla naszych przodków żyjących na wyższych szerokościach geograficznych w Europie, a zatem byłaby cechą genetyczną neandertalczyka wartą zachowania. Dlaczego? Ta zmiana prawdopodobnie umożliwia szybsze dostosowanie zegara dobowego do zmieniających się wraz z porami roku wzorców oświetlenia. Szybsze i bardziej elastyczne zegary wewnętrzne umożliwiły szybszą adaptację do nowego dla współczesnych ludzi środowiska.

- Kiedy ludzie ewoluowali w tropikalnej Afryce, długość dnia wynosiła średnio 12 godzin – przyznał Mark Maslin z University College London, który nie był zaangażowany w badania. - Łowcy-zbieracze spędzają tylko 30 procent swojego czasu na zbieraniu pożywienia, więc 12 godzin to mnóstwo czasu. Jednak im dalej na północ, tym coraz krótsze stają się dni w zimie, a gdy brakuje pożywienia, należy je zacząć zbierać, gdy tylko pojawi się światło – dodał.

Ale wzorce snu i czuwania to nie jedyne cechy, które można przypisać neandertalskim genom. Badania z października tego roku wskazują, że osoby, które posiadają warianty genów odziedziczonych po neandertalczykach, są bardziej wrażliwe na niektóre rodzaje bólu (więcej na ten temat w tekście: Geny odziedziczone po neandertalczykach odpowiedzialne za większą wrażliwość na ból).

Warto zaznaczyć, że odkrycia te nie dowodzą, że neandertalskie geny są odpowiedzialne za nawyki związane ze snem u wszystkich osób, które wcześnie wstają. Na to, kiedy ludzie się budzą, może wpływać wiele różnych czynników, poza genetycznymi, w tym czynniki społeczne i środowiskowe. Badanie ma też ograniczenie związane z analizowanym materiałem genetycznym współczesnych ludzi, bo pochodził z brytyjskiego Biobanku, zatem dotyczy wyłącznie osób mieszkających w Wielkiej Brytanii.


Źródło: Oxford University Press, Smithsonian Magazine, fot. Pixabay/ CC0