Dodano: 22 wrzesień 2018r.

Naukowcy zidentyfikowali cztery nowe, wyróżniające się typy osobowości

Po przeanalizowaniu danych ankietowych od ponad 1,5 miliona respondentów, psycholodzy z Northwestern University określili cztery nowe typ osobowości, które według nich, najwierniej oddają naturę człowieka. Zgodnie z nowymi ustaleniami, nowe typu osobowości to: przeciętny, wycofany, wzorowy i egocentryczny.

Typy osobowości

 

Nowe typy osobowości opierają się na pięciu ogólnie przyjętych, podstawowych cechach osobowości Paula Costy i Roberta McCrae. To obecnie najbardziej popularna teoria często nazywana Wielką piątką i wyróżnia typy: neurotyczność, ekstrawersję, ugodowość, sumienność oraz otwartość na nowe doświadczenia.

Odkrycia naukowców z Northwestern University kwestionują istniejące paradygmaty w psychologii i potencjalnie mogłyby być przydatne dla menedżerów biorących udział w procesach rekrutacji oraz dla psychologów.

Nowe badania prowadzone przez Luísa Amarala ukazały się w piśmie „Nature Human Behavior”.

 

- Ludzie próbowali klasyfikować typy osobowości od czasów Hipokratesa, ale współczesna literatura naukowa uznała to za nonsens - powiedział współautor badań William Revelle.

Początkowo jednak Revelle – z zawodu psycholog – był sceptyczny, co do przesłanki badania. Pojęcie typów osobowości w psychologii pozostaje kontrowersyjne. Na tym polu trudno znaleźć twardy dowód naukowy. Poprzednie próby oparte na małych grupach badawczych tworzyły wyniki, których często nie dało się powtórzyć. Do tego sami psycholodzy wzbraniają się przed przypisywaniem komuś jednego, konkretnego typu osobowości. Jednak autorzy publikacji twierdzą, że dzięki ich badaniom to się zmieni.

Badacze z Northwestern University połączyli alternatywne podejście obliczeniowe – zaawansowany algorytm uczenia maszynowego - z danymi z czterech ankiet przeprowadzonych z udziałem ponad 1,5 miliona respondentów z całego świata. Ankiety uczeni pozyskali z badań John Johnson's IPIP-NEO, myPersonality oraz BBC Big Personality. Kwestionariusze te zawierały od 44 do 300 pytań.

Ludzie dobrowolnie biorą udział w tego typu internetowych badaniach. Przyciąga ich możliwość otrzymywania informacji zwrotnych na temat ich własnej osobowości. Dane zdobyte w ten sposób są udostępniane instytucjom badawczym do niezależnych analiz.

- Naprawdę fajne jest to, że badanie z takim zestawem danych nie byłoby możliwe gdyby nie Internet. Naukowcy rekrutowaliby pewnie po kampusach i może uzbieraliby kilkaset osób. Teraz mamy wszystkie dostępne zasoby online – powiedział Amaral.

Naukowcy początkowo chcieli sprawdzić, czy algorytmy pogrupują wyniki ankiet w typy odpowiadające Wielkiej piątce. Jednak algorytmy wskazały na grupowanie się w czterech obszarach.

Algorytm najpierw przeszukał dane przy użyciu tradycyjnych metod grupowania. Następnie przeszukał je nakładając dodatkowe ograniczenia. Ta procedura ujawniła cztery grupy. Pa analizie rezultatów badacze wyróżnili cztery nowe typy osobowości.

  1. Typ przeciętny. Przeciętny człowiek ma wysoki poziom neurotyczności i ekstrawersji, a niski poziom otwartości na nowe doświadczenia. Jak nie trudno zauważyć, badacze do opisów nowych typów osobowości, użyli określeń z Wielkiej piątki. Uczeni twierdzą, że to najbardziej rozpowszechniony typ osobowości, zwłaszcza u kobiet.
  2. Typ wycofany. Człowiek o osobowości wycofanej jest stabilny emocjonalnie, ale nie jest otwarty na nowe doświadczenia. Osoby te mają niską neurotyczność. Są zgodne i sumienne.
  3. Typ wzorowy. Dotyczy on osób, które mają niski stopień neurotyczności, ale wszystkie inne cechy Wielkiej piątki mają na wysokim poziomie. Są wzorem godnym do naśladowania. Dotyczy on często osób starszych i więcej kobiet ma ten typ osobowości. - Są to dobrzy, odpowiedzialni ludzie, którzy są niezawodni i otwarci na nowe pomysły. Życie jest łatwiejsze, jeśli ma się więcej kontaktów z typem wzorowym – powiedział Amaral.
  4. Typ egocentryczny. Ludzie z tym typem osobowości mają wysoki poziom ekstrawersji, ale otwartość, ugodowość i sumienność mają poniżej średniej. - To ludzie, z którymi nie chcesz się spotykać – ocenił Revelle. W grupie tej najwięcej jest młodych osób. Przeważają mężczyźni.

Oprócz służenia jako narzędzie, które może pomóc instytucjom zdrowia psychicznego ocenić typy osobowości o skrajnych cechach, wyniki badania mogą być pomocne dla menedżerów w procesie rekrutacji, którzy chcą zapewnić potencjalnemu kandydatowi dobre dopasowanie. Mogą też się sprawdzić w serwisach randkowych.  

Typ osobowości zmienia się wraz z wiekiem. Im człowiek starszy, tym jest mniej neurotyczny i bardziej sumienny i ugodowy. - Kiedy patrzymy na duże grupy ludzi, widać, że istnieją trendy, które z czasem zmieniają niektóre z tych podstawowych cech. To może być przedmiotem przyszłych badań – powiedział Amaral.

 

Źródło i fot.: Northwestern University