Dodano: 09 stycznia 2018r.

Kobiety to mistrzynie przetrwania. Lepiej znoszą skrajnie trudne warunki

Według badań duńskich naukowców, kobiety są silniejszą płcią. Przynajmniej jeśli chodzi o przetrwanie w najbardziej ekstremalnych warunkach zagrażających życiu, takich jak głód, epidemie czy niewolnictwo.

Kobiety to mistrzynie przetrwania. Lepiej znoszą skrajnie trudne warunki

 

Kobiety żyją dłużej od mężczyzn niemal w każdym kraju świata. Potwierdzają to dane średniej długości życia. Na czym polega przewaga kobiet? Niektóre badania koncentrują się na jej biologicznym pochodzeniu, inne podkreślają znaczenie czynników społecznych, a duńscy naukowcy skupili się na różnicach w długości życia w populacjach narażonych na głód, epidemie oraz niewolnictwo. Wyniki ich badań wydają się potwierdzać pogląd, że przewaga kobiet jest modulowana złożoną interakcją biologicznych czynników środowiskowych i społecznych.

Naukowcy z University of Southern Denmark porównali dane dotyczące śmiertelności mężczyzn i kobiet podczas kilku tragicznych okresów w historii. Przeanalizowano siedem historycznych zdarzeń: Wielki głód na Ukrainie w latach 1932-1933, Wielki głód w Irlandii w latach 1845-1849, średnią długość życia niewolników w Trynidadzie w 1813 roku, klęskę głodu w Szwecji w latach 1772-1773, wskaźnik przeżycie uwolnionych niewolników z USA, którzy osiedlali się w Liberii, oraz epidemie odry w Islandii w 1842 roku i 1882 roku.

Badacze analizowali dane dotyczące narodzin i zgonów, w celu ustalenia, która płeć potrafiła przeżyć dłuższy okres. W każdym z wyżej wymienionych przypadków (z wyjątkiem populacji niewolników w Trynidadzie) kobiety potrafiły przetrwać dłużej od mężczyzn, nawet gdy warunki były tak samo dramatyczne. Wyniki badań opublikowano na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Warunki, w których zarówno mężczyźni, jak i kobiety doświadczają wyjątkowo wysokiego poziomu ryzyka śmiertelności, były do tej pory nieodkrytymi źródłami informacji. Jak wynika z badań Duńczyków, kobiety lepiej od mężczyzn znosiły skrajnie trudne warunki. Niższa śmiertelność kobiet dotyczyła wszystkich grup wiekowych, począwszy od różnic w śmiertelności wśród niemowląt.

Różnice w poziomie śmiertelności niemowląt w największym stopniu przyczyniły się do różnicy między płciami w średniej długości życia, co wskazuje, że nowo narodzone dziewczynki były w stanie przetrwać ekstremalne zagrożenia lepiej niż chłopcy.

„Warunki, z jakimi stykali się ludzie w analizowanych przez nas sytuacjach były przerażające. Nawet, jak powodowały one znaczny spadek długości życia ogółu populacji, to kobiety radziły sobie lepiej od mężczyzn, jeśli chodzi o długość życia” – wskazali w pracy naukowcy.

Wyjątek stanowi populacja niewolników w Trynidadzie w 1813 roku. Jak twierdzą uczeni, może to być spowodowane tym, że mężczyźni byli sprzedawani drożej od kobiet, co mogło stanowić o lepszych warunkach, gdy plantator zamierzał sprzedać niewolnika dalej. Według rejestru urodzeń i zgonów, średnia długość życia wynosiła 15-19 lat dla mężczyzn i 13-20 lat dla kobiet.

W 1820 roku zwolniono część amerykańskich niewolników i pozwolono im osiedlać się w Liberii. Około 43 proc. z nich zmarło w pierwszym roku. Średnia długość życia po powrocie do Afryki wyniosła 1,68 roku dla mężczyzn i 2,23 lat dla kobiet.

Podczas klęski głodu w Irlandii wywołanej przez pierwotniaka Phytophthora infestans, który doprowadził do masowych strat w uprawach ziemniaków, zmarło około półtora miliona osób. Średnia długość życia skurczyła się z 38 lat dla obu płci do 18,7 lat dla mężczyzn i 22,4 lat dla kobiet.

Na Ukrainie w latach 1932-1933 przymusowa kolektywizacja rolnictwa oraz bezwzględne egzekwowanie obowiązkowych i nieodpłatnych kontyngentów dostaw produktów rolnych doprowadziła do śmierci z głodu od 6 do 10 milionów osób. Średnia przeżywalność w tym okresie była na poziomie 7,3 lat dla mężczyzn oraz blisko 11 lat dla kobiet.

Podczas epidemii odry na Islandii średnia długość życia dla mężczyzn wyniosła niecałe 18 lat. Kobiety żyły o rok dłużej. Trudności w obliczeniach sprawia fakt, że wiele osób zmarło w wyniku powikłań po chorobie.

Podczas ostatniego wielkiego głodu Szwecji w 1771 r., niesprzyjająca pogoda spowodowała powszechne starty w rolnictwie, a średnia długość życia spadła do 17 lat dla mężczyzn i blisko 19 lat dla kobiet.

 

Źródło: The Telegraph, fot. Sabinemondestin/Pixabay