Dodano: 07 marca 2023r.

Witamina D może pomóc w zapobieganiu demencji

Jak wiemy witaminy są niezwykle istotne dla stanu naszego zdrowia. W przypadku niektórych z nich możemy wciąż nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo dobroczynny wpływ mogą one mieć na nasz organizm. Jak się bowiem okazuje, jedna z nich, witamina D, może chronić nas przed demencją.

Witamina D może pomóc w zapobieganiu demencji

 

Według nowych, przeprowadzonych na dużą skalę badań, przyjmowanie suplementów witaminy D może pomóc w zapobieganiu demencji. Badacze już wcześniej podejrzewali, że ta witamina może mieć dobroczynny wpływ na nasz mózg. Nowe badania, które ukazały się na łamach pisma „Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring” (DOI: 10.1002/dad2.12404), potwierdzają te przypuszczenia.

Osoby przyjmujące witaminę D statystycznie rzadziej zapadają na demencję

Do wspomnianych na wstępie wniosków doszli naukowcy z uniwersytetów w Calgary w Kanadzie oraz w Exeter w Wielkiej Brytanii. Posługując się danymi pacjentów pozyskanymi z US National Alzheimer's Coordinating Center postanowili sprawdzić, czy istnieje zależność pomiędzy suplementacją witaminy D, a prawdopodobieństwem wystąpienia u danej osoby demencji. Mieli oni dostęp do informacji aż o 12 388 osobach, których średnia wieku wynosiła 71 lat i u których w momencie umieszczenia w rejestrze nie zaobserwowano objawów demencji.

Po przeanalizowaniu danych okazało się, że 4 637 pacjentów, czyli 37 proc. przyjmowało witaminę D w postaci suplementów. Natomiast w kontekście demencji należy zaznaczyć, że w ciągu kolejnych 10 lat wystąpiła ona u 2 696 osób. Istotny jest tutaj jednak stosunek liczby osób, które przyjmowały witaminę D do tych, które tego nie robiły. Analizy pokazały, że wśród osób, u których dostrzeżono objawy demencji, aż 75 proc. (2 017 osób) nie przyjmowało suplementów z witaminą D. Co ciekawe, naukowcy już wcześniej podejrzewali, że witamina D może mieć korzystny wpływ na pracę naszego mózgu, jednakże rezultaty dotychczasowych badań okazywały się sprzeczne ze sobą.

Kluczowe jest jednak to w jaki w ogóle sposób witamina D może chronić organizm człowieka przed demencją? Przede wszystkim w dotychczasowych badaniach zauważono, że zwiększonemu ryzyku wystąpienia demencji sprzyja niski poziom tej witaminy. Jej obecność ma związek z oczyszczaniu mózgu z beta-amyloidów - białek, które jak wiadomo, są jednym ze znaków rozpoznawczych choroby Alzheimera. Ponadto witamina D może chronić ten kluczowy organ przed akumulowaniem się białka tau, które również przyczynia się do rozwoju demencji.

Kobiety odczują większą korzyść

Z przeprowadzonych analiz wyłania się jeszcze jeden ciekawy wniosek. Otóż na przyjmowaniu witaminy D część osób może skorzystać w większym stopniu, niż inne. Przede wszystkim ma ona zdecydowanie większy wpływ na pracę mózgu u kobiet, niż u mężczyzn. Nieco mniej zaskakujący jest fakt, że jest ona „skuteczniejsza” w przypadku osób zdrowych, niż tych, u których stwierdzono łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Okazuje się jednak, że znaczenie mają tutaj również uwarunkowania genetyczne.

Szczególnie chodzi tutaj o osoby, które nie posiadają genu APOEe4. Jest to gen, o którym wiadomo, że zwiększa ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Witamina D przynosi natomiast więcej korzyści właśnie tym, którzy nie posiadają APOEe4. Nie oznacza to jednak, że osoby znajdujące się w „grupie ryzyka” są wyłącznie w gorszej sytuacji. Sugeruje się bowiem, że witamina D może być w ich przypadku lepiej wchłaniana przez jelita, co z kolei zmniejsza potencjalny korzystny wpływ jej suplementacji. Jak na razie jest to jednak tylko niepotwierdzona hipoteza. Podobnie będą potrzebne – i są już prowadzone – dalsze badania dotyczące ochronnych właściwości witaminy D, ale już przedstawione powyżej rezultaty analiz są obiecujące.

 

Źródło: University of Exeter, fot. Pixabay