Dodano: 24 listopad 2022r.

Naukowcy wskrzesili wirusa sprzed ponad 48 tys. lat

Francuscy naukowcy przywrócili do życia 11 wirusów, które przez tysiące lat leżały zamrożone w syberyjskiej zmarzlinie. Najmłodszy z wskrzeszonych wirusów spędził w zmarzlinie 27 tysięcy lat, najstarszy 48,5 tys. lat. Chociaż tego typu prace mogą wydawać się igraniem z ogniem, to badacze uważają, że są warte ryzyka, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia związane z rozmarzaniem wieloletniej zmarzliny i zmianami klimatycznymi.

Naukowcy wskrzesili wirusa sprzed ponad 48 tys. lat

 

Jedna czwarta półkuli północnej jest pokryta trwale zamarzniętym gruntem, zwanym wieczną bądź wieloletnią zmarzliną. W wyniku ocieplenia się klimatu zmarzlina rozmarza, uwalniając przy tym materie organiczną zamarzniętą przez setki tysięcy lat. Materia ta topniejąc uwalnia z kolei metan i dwutlenek węgla, jeszcze bardziej potęgując efekt cieplarniany.

W części tej materii znajdują się budzące się do życia drobnoustroje oraz wirusy, które pozostawały uśpione od czasów prehistorycznych. W literaturze naukowej sporo jest opisów różnorodnych mikrobiomów występujących w wieloletniej zmarzlinie, jednak jest tylko garstka publikacji dotyczących ożywionych wirusów. To błędnie sugeruje, że takie zdarzenia są rzadkie i że „wirusy zombie”, jak nazwali je badacze, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Wirusy z syberyjskiej zmarzliny

Aby dokonać oceny tego problemu, która byłaby bliższa rzeczywistości, naukowcy z Uniwersytetu Aix-Marseille we Francji pod kierunkiem Jean-Michela Claverie zidentyfikowali, wyizolowali i ożywili 13 wirusów należących do pięciu różnych kladów. Wszystkie pochodzą z siedmiu różnych próbek zmarzliny pobranych na Syberii oraz w okolicy rzeki Lena i z regionu Kamczatki. Badacze z Uniwersytetu Aix-Marseille wcześniej wskrzesili wirusa sprzed 30 tys. lat znalezionego w wieloletniej zmarzlinie na Syberii w 2014 roku. W nowych pracach grupa naukowców przywróciła do życia wirusa sprzed 48,5 tys. lat.

Jak przyznali badacze w publikacji, która nie została jeszcze recenzowana i obecnie można się z nią zapoznać w bazie pre-printów bioRxiv (DOI: 10.1101/2022.11.10.515937), wszystkie te wirusy infekują pewien rodzaj ameb Acanthamoeba spp. Wirusy te nie zostały wcześniej wskrzeszone. Należą do rodzajów: pandoravirus, cedratvirus, megavirus, pacmanvirus oraz pithovirus.

Najstarszy wskrzeszony wirus

Naukowcom udało się wskrzesić wirusa z próbki zmarzliny, która miała 48 500 lat. Uczeni ożywili także trzy nieznane dotąd wirusy znalezione w zamarzniętych odchodach mamuta sprzed 27 tys. lat. Kolejne dwa wirusy wyizolowano z zamrożonej zawartości żołądka wilka syberyjskiego.

Eksperymenty wykazały, że wirusy te nadal mają potencjał do infekowania ameb. Zespół wprowadził je do hodowli ameb, pokazując, że wciąż są one zdolne do ataku na komórkę i replikacji.

Według uczonych, należy skoncentrować badania na pradawnych wirusach infekujących organizmy eukariotyczne. Naukowcy podkreślili, że opublikowano bardzo niewiele badań na ten temat. Wyjaśnili też, że rosnące temperatury spowodowane zmianami klimatycznymi prawdopodobnie rozbudzą wiele uśpionych patogenów, w tym wirusy chorobotwórcze z zamierzchłej przeszłości.

„Jak niestety dobrze to udokumentowała trwająca pandemia, każdy nowy wirus, nawet spokrewniony ze znanymi rodzinami, prawie zawsze wymaga opracowania wysoce specyficznych odpowiedzi medycznych, takich jak nowe leki przeciwwirusowe lub szczepionki” – piszą autorzy badania.

 

Źródło: bioRxiv, IFLScience, fot. Steve Jurvetson, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Na zdjęciu jeziorka powstałe z topniejącej zmarzliny w Zatoce Hudsona w Kanadzie.