Dodano: 02 lipiec 2021r.

Mikroby obecne w żołądkach krów mogą rozkładać plastik

Austriaccy naukowcy odkryli w układach trawiennych krów enzymy, które mogą rozkładać plastik, w tym Poli(tereftalan etylenu), znany szerzej jako PET, używany przede wszystkim do produkcji butelek do napojów. Odkrycia te mogą doprowadzić do powstania nowej technologii przetwarzania tworzyw sztucznych.

Mikroby obecne w żołądkach krów mogą rozkładać plastik

 

Żołądek większości przeżuwaczy, do których zaliczają się także krowy, składa się z czterech komór. Żwacz, czepiec i księgi tworzą tzw. przedżołądek, a trawieniec jest żołądkiem właściwym. W żwaczu, który jest pierwszym i największym przedżołądkiem (u osobników dorosłych) występują drobnoustroje wytwarzające enzymy, które mają zdolność do rozkładania niektórych powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych. 

Enzymy z krowich żołądków

Georg Guebitz z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu wraz z kolegami przyglądnęli się diecie krów, w której występują naturalne poliestry, jak kutyna wchodząca w skład woskowatej zewnętrznej warstwy ścian komórkowych roślin. Uczeni podejrzewali, że w ich żołądkach istnieje pewien mechanizm, będący w stanie przeprowadzić reakcję chemiczną, która rozkłada ten materiał. Pytanie badaczy było proste: jeśli bydło potrafi poradzić sobie z naturalnymi poliestrami, to czy może zrobić to samo ze sztucznymi?

- W żwaczu żyje ogromna społeczność drobnoustrojów i jest ona odpowiedzialna za trawienie pokarmu u zwierząt – powiedziała dr Doris Ribitsch z Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, współautorka badań, które ukazały się na łamach pisma „Frontiers in Bioengineering and Biotechnology” (DOI: 10.3389/fbioe.2021.684459). – Podejrzewaliśmy, że niektóre aktywności biologiczne mogą również być stosowane do hydrolizy poliestru – dodała.

- Kiedy grzyby lub bakterie chcą przeniknąć do roślin, produkują enzymy, które są w stanie rozłożyć kutynę – przyznała Ribitsch. To klasa enzymów zwanych kutynazami. Ribitsch i jej koledzy wyizolowali w przeszłości takie enzymy z drobnoustrojów, ale dopiero przy nowych badaniach zdali sobie sprawę, że krowy mogą być źródłem podobnych związków. - Te zwierzęta zużywają i rozkładają dużo materiału roślinnego, więc było wysoce prawdopodobne, że znajdziemy u nich podobne mikroby – powiedziała.

Krowy pomogą w recyklingu plastiku

Uczeni przyjrzeli się trzem rodzajom poliestrów. Chodzi o poli(tereftalan etylenu), czyli PET, syntetyczny poliester powszechnie stosowany w produkcji tekstyliów i opakowań, poli(adypinian-co-tereftalan butylenu), czyli PBAT, biodegradowalne tworzywo stosowane w kompostowalnych torbach plastikowych oraz polietylenofuranian, czyli PEF, tworzywo wytwarzane z cukrów pochodzących z roślin.

Następnie odwiedzili lokalną rzeźnię i pobrali próbki płynu ze żwacza młodego wołu wypasanego na alpejskich pastwiskach. Zanurzyli w cieczy trzy testowane rodzaje tworzyw sztucznych (zarówno w postaci proszku, jak i folii), by sprawdzić swoje podejrzenia. Kąpiel ta trwała od jednego do trzech dni.

Wyniki pokazały, że wszystkie trzy tworzywa sztuczne mogą być rozkładane przez mikroorganizmy pochodzące z żołądków krów, przy czym proszek tworzywa sztucznego rozkładał się szybciej niż folia. Najskuteczniej degradowany był PEF, ale pozostałe dwa tworzywa również ulegały rozkładowi. W porównaniu z podobnymi badaniami, które prowadzono na pojedynczych mikroorganizmach, uczeni stwierdzili, że płyn ze żwacza jest bardziej skuteczny, co może sugerować, że kombinacja enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje, a nie tylko jeden konkretny enzym, może być tym, co robi różnicę.

Badania są na wstępnym etapie, ale naukowcy będą je kontynuować. Uczeni poszukają też sposobów wykorzystania społeczności drobnoustrojów ze żwacza w innych procesach przemysłowych. Chcą też w pełni scharakteryzować bakterie zjadające plastik obecne w płynie żwacza i określić, jakich konkretnych enzymów używają do rozkładania tworzyw sztucznych. Jeśli uda się zidentyfikować te enzymy, może to potencjalnie odmienić przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych. Wyzwaniem będzie znalezienie enzymów rozkładających bardziej kłopotliwe produkty, jak polietylen czy polipropylen.

 

Źródło: Live Science, fot. Libreshot/ CC0 - Public Domain