Dodano: 08 lipca 2022r.

Kiedy dokładnie udomowiono psy? DNA starożytnych wilków daje nowe wskazówki

Psy towarzyszą człowiekowi od dawna. Jako zwierzęta domowe czy jako psy pasterskie. Lecz od kiedy dokładnie stały się naszymi towarzyszami? Kiedy zostały przez nas udomowione? Udzielenie dokładnej odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe. Jest tutaj jednak kilka interesujących tropów.

Kiedy dokładnie udomowiono psy? DNA starożytnych wilków daje nowe wskazówki

 

Międzynarodowa grupa genetyków i archeologów odkryła, że psy pochodzą od co najmniej dwóch populacji starożytnych wilków. Badania opublikowane na łamach pisma „Nature” (DOI: 10.1038/s41586-022-04824-9) przybliżają nas o krok do odkrycia zagadki, kiedy i gdzie psy uległy udomowieniu.

Jak ewoluowały wilki na przestrzeni dziejów?

Przede wszystkim uważa się, że obecne psy są dalekimi potomkami niegdysiejszego wilka szarego. Naukowcy uważają też, że początków udomowienia psów należałoby szukać około 15 tys. lat temu, jednakże nie są pewni gdzie dokładnie to nastąpiło oraz czy było to jedno miejsce, czy też był to proces symultaniczny, który zaszedł w kilku lokalizacjach. Ostatnio podjęta została kolejna próba pochylenia się nad tą kwestią. Nowe badania zostały przeprowadzone przez naukowców z londyńskiego Francis Crick Institute. Przeanalizowali oni 72 genomów wilków pochodzących z Europy, Syberii i Ameryki Północnej, które żyły na przestrzeni ostatnich 100 tys. lat.

Wnioski z tych badań okazały się dość intrygujące. Z jednej strony analiza materiału genetycznego wykazała, że tak wczesne, jak i współczesne psy są w większym stopniu spokrewnione z dawnymi wilkami azjatyckimi, niż europejskimi. Jest to wniosek o tyle zaskakujący, że wskazywałby na to, iż to właśnie w Azji, a nie w Europie wczesne psy zostały udomowione.

Przy okazji badania wykazały też istnienie pewnych podobieństw genetycznych. Otóż zauważono pewną ciekawą ewolucję, jeżeli chodzi o gen IFT88. Na przestrzeni około 10 tys. lat znacząco zmieniła się pozycja tego genu: z początku występował on dosyć rzadko, natomiast z biegiem czasu był on już obecny u każdego wilka. Gen ten ma wpływ na to jak kształtują się kości czaszki oraz żuchwy.

Czym jednak mogło być spowodowane aż takie jego upowszechnienie się? Podaje się tu następujące możliwe wyjaśnienie: dostępność zwierzyny. Zmiana w tym zakresie mogła zacząć faworyzować wilki o określonej budowie czaszki.

Kiedy, gdzie i ile razy udomowiono psy?

Wspomniane badania przyniosły jeszcze jeden zaskakujący wniosek. Wydaje się bowiem, że na genom współczesnych psów złożyły się dwa ośrodki. I tak podczas gdy wczesne psy z Północno-Wschodniej Europy, Syberii oraz obu Ameryk wydają się mieć przodków na wschodzie, wczesne psy z Europy Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu raczej mają inne pochodzenie, właśnie bliskowschodnie. Prowadziłoby to do wniosku, że do udomowienia psów mogło dojść w różnych momentach i w różnych miejscach. Natomiast w późniejszym czasie mogło dojść do wymieszania się obu tych populacji.

Jednakże sprawa ta może mieć jeszcze inne wyjaśnienie. Otóż mogło też być tak, że do udomowienia doszło tylko raz. Natomiast zauważony fakt podwójnego pochodzenia współczesnych psów mógłby mieć swoje źródło w skrzyżowaniu się ich przodków z dzikimi wilkami. Niestety na tę chwilę trudno jest jednoznacznie ustalić, która z tych sytuacji w istocie miała miejsce.

Anders Bergström, jeden z naukowców biorących udział w badaniach stwierdził, że wykazano, iż psy pochodzą od przynajmniej dwóch odrębnych populacji wilków, przy czym źródło „wschodnie” wniosło wkład genowy do całej obecnej populacji psów, podczas gdy źródło bardziej „zachodnie” – jedynie do jej części.

 

Źródło: Francis Crick Institute, fot. Jessica Rae Peto