Megakonstelacje satelitów zagrażają warstwie ozonowej

Warstwa ozonowa w stratosferze chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, które może uszkadzać materiał genetyczny. W ostatnich latach naukowcy informowali, że dziura ozonowa jest najmniejsza od czasów jej odkrycia. Jednak nieoczekiwany wzrost tlenków glinu, które powstają po deorbitacji satelitów może zagrażać regeneracji warstwy ozonowej.… czytaj więcej

Kosmiczna eksplozja wstrząsnęła ziemską atmosferą z odległości 2 mld lat świetlnych

W październiku ubiegłego roku obserwatoria na całym świecie zarejestrowały gigantyczny rozbłysk promieniowania gamma, sklasyfikowany jako GRB 221009A. Był to jeden najbardziej energetycznych rozbłysków gamma, jakie kiedykolwiek zaobserwowano. Pochodził z eksplozji oddalonej o blisko dwa miliardy lat świetlnych. W nowych badaniach naukowcy ustalili, że wybuch ten zakłócił górne warstwy atmosfery w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie obserwowano. Odkrycia te podkreślają słabe, ale realne ryzyko bliższej eksplozji, która mogłaby zniszczyć warstwę ozonową naszej planety.… czytaj więcej

Naukowcy: protokół montrealski dał nam czas na walkę ze zmianami klimatu

Gdyby nie protokół montrealski podpisany w 1987 r. w sprawie ochrony warstwy ozonowej, nasza planeta stałaby teraz w obliczu dużo poważniejszych zmian klimatycznych. Nowe dowody sugerują, że gdybyśmy nadal używali freonów, zdolność Ziemi do pochłaniania węgla z atmosfery byłaby znacznie mniejsza, powodując gwałtowny wzrost globalnych temperatur.… czytaj więcej

Emisje gazów cieplarnianych powodują kurczenie się stratosfery

Grubość stratosfery zmniejszyła się o 400 metrów od lat 80. XX wieku i zmniejszy się o kolejny kilometr do 2080 roku – ustalili naukowcy. Odpowiadają za to emisje gazów cieplarnianych. Zmiany te mogą wpłynąć na operacje satelitarne, system nawigacji GPS i łączność radiową.… czytaj więcej

Zubożenie warstwy ozonowej spowodowało masowe wymieranie gatunków 360 mln lat temu

Wymieranie gatunków sprzed 360 milionów lat było spowodowane krótkotrwałym zanikiem warstwy ozonowej otaczającej Ziemię - wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Southampton. Eksperci przestrzegają, że współczesne ocieplanie się klimatu może doprowadzić do podobnej tragedii jak przed wiekami.… czytaj więcej

Dziura ozonowa nad Arktyką o niespotykanych dotąd rozmiarach

Dane z satelity Copernicus Sentinel-5P pokazały niespotykane wcześniej zmniejszenie stężenia ozonu nad Arktyką. To wynik wyjątkowo niskich temperatur w stratosferze nad biegunem północnym. Tak duża dziura ozonowa nad Arktyką jest rzadkim wydarzeniem. Znacznie większe spadki stężenia ozonu notuje się co roku nad Antarktydą i to właśnie ta dziura była głównym powodem do niepokoju przez ponad cztery dekady.… czytaj więcej

Walka z dziurą ozonową doprowadziła do ochłodzenia klimatu

Nowe badania przeprowadzone przez australijskich naukowców ujawniły, że dzięki Protokołowi montrealskiemu podpisanemu w 1987 roku, dzisiejsze globalne temperatury są niższe, niż gdyby nie podjęto starań na rzecz walki z powiększającą się dziurą ozonową. Badacze podkreślają, że to jedyny międzynarodowy traktat, który skutecznie spowolnił tempo globalnego ocieplenia.… czytaj więcej

Dziura ozonowa najmniejsza od czasów jej odkrycia

Dwie amerykański agencje rządowe NOAA oraz NASA poinformowały, że tegoroczne wzorce pogodowe w górnej atmosferze nad Antarktydą radykalnie ograniczyły zubożenie warstwy ozonowej, powodując najmniejszą dziurę ozonową od czasu jej odkrycia.… czytaj więcej

Dziura ozonowa najmniejsza od ponad 30 lat

Jak podało Copernicus Atmosphere Monitoring Service – europejskie obserwatorium monitorujące warstwę ozonową nad Antarktyką, obecnie dziura ozonowa zajmuje znacznie poniżej połowy obszaru zwykle obserwowanego w połowie września. Eksperci twierdzą, że tegoroczna dziura ozonowa będzie jedną z najmniejszych, jakie widzieliśmy od połowy lat osiemdziesiątych.… czytaj więcej

Raport ONZ: warstwa ozonowa regeneruje się

Zgodnie z nowym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, warstwa ozonowa odnawia się i jeśli tempo regeneracji się utrzyma, do 2060 roku po dziurze ozonowej nie powinno być śladu.… czytaj więcej