Zubożenie warstwy ozonowej spowodowało masowe wymieranie gatunków 360 mln lat temu

Wymieranie gatunków sprzed 360 milionów lat było spowodowane krótkotrwałym zanikiem warstwy ozonowej otaczającej Ziemię - wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Southampton. Eksperci przestrzegają, że współczesne ocieplanie się klimatu może doprowadzić do podobnej tragedii jak przed wiekami.… czytaj więcej

Dziura ozonowa nad Arktyką o niespotykanych dotąd rozmiarach

Dane z satelity Copernicus Sentinel-5P pokazały niespotykane wcześniej zmniejszenie stężenia ozonu nad Arktyką. To wynik wyjątkowo niskich temperatur w stratosferze nad biegunem północnym. Tak duża dziura ozonowa nad Arktyką jest rzadkim wydarzeniem. Znacznie większe spadki stężenia ozonu notuje się co roku nad Antarktydą i to właśnie ta dziura była głównym powodem do niepokoju przez ponad cztery dekady.… czytaj więcej

Walka z dziurą ozonową doprowadziła do ochłodzenia klimatu

Nowe badania przeprowadzone przez australijskich naukowców ujawniły, że dzięki Protokołowi montrealskiemu podpisanemu w 1987 roku, dzisiejsze globalne temperatury są niższe, niż gdyby nie podjęto starań na rzecz walki z powiększającą się dziurą ozonową. Badacze podkreślają, że to jedyny międzynarodowy traktat, który skutecznie spowolnił tempo globalnego ocieplenia.… czytaj więcej

Dziura ozonowa najmniejsza od czasów jej odkrycia

Dwie amerykański agencje rządowe NOAA oraz NASA poinformowały, że tegoroczne wzorce pogodowe w górnej atmosferze nad Antarktydą radykalnie ograniczyły zubożenie warstwy ozonowej, powodując najmniejszą dziurę ozonową od czasu jej odkrycia.… czytaj więcej

Dziura ozonowa najmniejsza od ponad 30 lat

Jak podało Copernicus Atmosphere Monitoring Service – europejskie obserwatorium monitorujące warstwę ozonową nad Antarktyką, obecnie dziura ozonowa zajmuje znacznie poniżej połowy obszaru zwykle obserwowanego w połowie września. Eksperci twierdzą, że tegoroczna dziura ozonowa będzie jedną z najmniejszych, jakie widzieliśmy od połowy lat osiemdziesiątych.… czytaj więcej

Raport ONZ: warstwa ozonowa regeneruje się

Zgodnie z nowym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, warstwa ozonowa odnawia się i jeśli tempo regeneracji się utrzyma, do 2060 roku po dziurze ozonowej nie powinno być śladu.… czytaj więcej

Spada tempo zanikania warstwy ozonowej

Pomiary dokonane przy pomocy należącego do NASA satelity Aura wskazują, że spada tempo zanikania warstwy ozonowej. Jak twierdzą eksperci z NASA, korzystna zmiana jest bezpośrednim wynikiem międzynarodowych zakazów używania w przemyśle wielu związków chemicznych, które powodowały niszczenie warstwy ochronnej.… czytaj więcej

15 tysięcy naukowców podpisało się pod „ostrzeżeniem dla ludzkości”

Ponad 15 tysięcy przedstawicieli świata nauki ze 184 krajów świata podpisało się pod „ostrzeżeniem dla ludzkości” – listem, w którym podkreślono konieczność zmian w podejściu do ochrony środowiska naturalnego. „Czas ucieka i wkrótce może być za późno” – czytamy w apelu naukowców.… czytaj więcej

Nowe zagrożenie dla warstwy ozonowej

Warstwa ozonowa, która chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym pochodzącym od Słońca, stanęła w obliczu nowego zagrożenia. Jest nim dichlorometan – związek powszechnie używany w przemyśle, głównie jako rozpuszczalnik.… czytaj więcej