Dodano: 07 listopada 2023r.

W Indonezji znajduje się najstarsza piramida na świecie?

Gunung Padang to święte miejsce dla Sundajczyków, mieszkańców wyspy Jawa w Indonezji. Położone na szczycie wygasłego wulkanu megalityczne konstrukcje znane są badaczom od XIX wieku. Kilka lat temu archeolodzy zaproponowali, że w tym miejscu pod ziemią może kryć się prastara piramida. W nowych badaniach zespół naukowców z różnych dziedzin wydaje się potwierdzać tę tezę. Według nich starożytna cywilizacja „wyrzeźbiła” naturalne wzgórze lawy w konstrukcję przypominającą piramidę.

W Indonezji znajduje się najstarsza piramida na świecie?

 

Aktualizacja: 21.03.2024.

Wydawcy pisma „Archaeological Prospection” zdecydowali się wycofać to badanie z powodu "wyciągnięcia przez zespół badaczy niewłaściwych wniosków".

 

Zespół archeologów, geofizyków, geologów i paleontologów powiązanych z wieloma instytucjami w Indonezji sugeruje, że Gunung Padang jest najstarszą znaną piramidą na świecie. W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Archaeological Prospection” (DOI: 10.1002/arp.1912) grupa naukowców opisała swoje wieloletnie badania i wnioski, do jakich doszła.

Gunung Padang

Gunung Padang znajduje się na szczycie wygasłego wulkanu w zachodniej Jawie w Indonezji i jest uważane przez okolicznych mieszkańców za święte miejsce. W 1998 roku uznano je za obiekt dziedzictwa kulturowego. Przez wiele lat nie było zgody co do charakteru wzgórza. Niektórzy sugerowali, że powstało w sposób naturalny, a pradawni ludzie dodali na jego szczycie pewne konstrukcje. Inni twierdzili, że wzgórze zostało w całości lub w większości stworzone przez człowieka.

Zespół naukowców z wielu dziedzin przeprowadził badania tej struktury. W latach 2011–2015 uczeni analizowali konstrukcję za pomocą tomografii sejsmicznej, tomografii elektrooporowej i radaru penetrującego ziemię. Wwiercili się także w głąb wzgórza i pobrali próbki, co umożliwiło im zastosowanie technik datowania radiowęglowego w celu poznania wieku warstw tworzących wzgórze.

Analizując wszystkie dane, zespół badawczy znalazł, jak to określił, wyraźny dowód wskazujący, że Gunung Padang został wykonany głównie przez ludzkie ręce. Według autorów publikacji, konstrukcję budowano etapami, w odstępie tysięcy lat. Uczeni odkryli też, że starsze części budowli powstały między 25 tys. a 14 tys. lat temu, choć budowa mogła rozpocząć się nawet 27 tys. lat temu. Jeśli ustalenia naukowców zostaną potwierdzone, będzie to oznaczać, że jest to najstarsza znana obecnie piramida na świecie.

„Datowanie radiowęglowe gleb organicznych ze struktury odsłoniło wiele etapów budowy datowanych na tysiące lat przed naszą erą, przy czym faza początkowa sięga epoki paleolitu. To badanie zdecydowanie sugeruje, że Gunung Padang nie jest naturalnym wzgórzem, ale konstrukcją przypominającą piramidę" – napisali autorzy w publikacji.

Ukryte komory

Według publikacji, strukturę budowano etapami, a jej najgłębsza część leży na głębokości 30 metrów. W pierwszym etapie starożytni rzeźbili lawę na szczycie małego, wygasłego wulkanu. Następnie, kilka tysięcy lat później, gdzieś pomiędzy 7900 a 6100 rokiem p.n.e., inna grupa dodała warstwę kamieni i kolumn skalnych. Jakiś czas później jeszcze inna populacja dodała warstwę ziemi do części wzgórza, zakrywając niektóre z wcześniej wykonanych prac. W kolejnym etapie budowniczowie gdzieś pomiędzy 2000 a 1100 rokiem p.n.e. dodali więcej wierzchniej warstwy gleby, tarasów kamiennych i innych elementów składających się na obecną konstrukcję.

Autorzy artykułu zaznaczyli też, że znaleźli dowody wskazujące na to, że wewnątrz konstrukcji mogą znajdować się puste przestrzenie, co sugeruje istnienie ukrytych komór czy komnat. Badania za pomocą fal sejsmicznych ujawniły, że niektóre z nich mają długość nawet 15 metrów i sufity wysokie na 10 metrów. W kolejnych etapach badań uczeni planują do nich dotrzeć, a następnie wpuścić tam kamerę, aby zobaczyć, co może znajdować się w tych przestrzeniach.

Według tego, co przedstawili w publikacji badacze, Gunung Padang, co w miejscowym języku oznacza „Górę Oświecenia”, poprzedziła nadejście rolnictwa. Budowla sugeruje też zaawansowane umiejętności murarskie pracujących przy niej ludzi, nietypowe dla tradycyjnych kultur łowiecko-zbierackich. Wskazuje też, że konstrukcja wybudowana we wzgórzu poprzedza inne megalityczne konstrukcje, jak angielskie Stonehenge, piramidy w Gizie czy Göbekli Tepe uznawane za najstarszą budowlę megalityczną liczącą sobie około 12 tys. lat.

„Biorąc pod uwagę długą i nieprzerwaną okupację Gunung Padang, rozsądne jest spekulowanie, że miejsce to miało duże znaczenie, gdyż przyciągało starożytnych ludzi do wielokrotnego zajmowania go i modyfikowania” – napisali autorzy w publikacji.

 

Źródło: Science Alert, Science X Network, fot. RaiyaniM, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons