Dodano: 06 listopad 2019r.

Polskie Noble 2019. Przyznano najważniejsze wyróżnienia naukowe w naszym kraju

Po raz dwudziesty ósmy przyznano Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Tegorocznymi laureatami zostali prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i prof. Andrzej Wiśniewski. Nagrody przyznawane wybitnym polskim naukowcom określane są mianem „Polskich Nobli”.

Polskie Noble 2019. Przyznano najważniejsze wyróżnienia naukowe w naszym kraju

 

Nagrody Fundacji są uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w naszym kraju. Przyznawane są za osiągnięcia, "które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej".

To już 28. edycja Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Przyznawane są w czterech kategoriach: w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, w obszarze nauk chemicznych i o materiałach, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz z w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W tym roku nie przyznano Nagrody w obszarze nauk o życiu i o Ziemi. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

 

Polskie Noble 2019

Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach otrzymał prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Naukowiec został wyróżniony za „za opracowanie nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych”. Dzieło prof. Drąga może pomóc w opracowaniu nowych leków, terapii czy technik diagnostycznych.

W obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 uhonorowano prof. Andrzeja Kossakowskiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak czytamy w uzasadnieniu, badacz otrzymał Nagrodę za „za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych”. Prace prof. Kossakowskiego stanowią podstawę prężnie rozwijającej się dziedziny – kwantowej teorii informacji.

Laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych został prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Naukowca uhonorowano „za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań”. Prof. Wiśniewski prowadzi badania na polu uczenia maszynowego. Jego prace mogą znaleźć zastosowanie chociażby w ulepszaniu wyszukiwarek internetowych czy skutecznej analizie baz danych, ale także mogą przyczynić się do rozwoju sztucznej inteligencji.

102 laureatów Nagród FNP

Nagrody przyznawane są przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W obecnej kadencji w skład Rady weszli profesorowie: Leon Gradoń z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – przewodniczący Rady, Wojciech Tygielski z Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – wiceprzewodniczący Rady, Jan Kotwica z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Tomasz Guzik z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aleksandra Łuszczyńska z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Maria Nowakowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karol I. Wysokiński z Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej UMCS.

Nagrody FNP są nagrodą indywidualną, przyznawaną na drodze konkursu. Kandydaci do Nagrody są zgłaszani przez przedstawicieli nauki, Zarząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy – oceniających dorobek kandydatów.

„Polskie Noble” są przyznawane od 1992 roku. Razem z tegorocznymi laureatami grono wyróżnionych Nagrodami osób liczy już 102 osoby. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: FNP