Dodano: 17 sierpień 2018r.

Nowy ranking najlepszych uczelni na świecie. Polskie szkoły wyższe daleko z tyłu

W prestiżowym rankingu szanghajskim – liście 500 najlepszych uczelni świata, znalazły się dwa uniwersytety z Polski. Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany w czwartej setce, a Uniwersytet Jagielloński w piątej.

Studenci

 

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie - Academic Ranking of World Universities (ARWU) - znany również jako Lista Szanghajska, publikowany jest od 2003 r. Przygotowuje go Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Tegoroczna edycja nie wiele zmieniła, jeśli chodzi o pozycję polskich uczelni.

Ranking tworzony jest w oparciu o przejrzystą metodologię i obiektywną ocenę – podkreślają jego autorzy. Wśród wskaźników, które bierze się pod uwagę są m.in. liczba absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczba publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science", liczba publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się też wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

 

Za najlepszą uczelnię wyższą na świecie uznany został Uniwersytet Harvarda. To już 16 tytuł dla amerykańskiej uczelni. Drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi Stanforda, jak przed rokiem. Trzecią pozycję zajął brytyjski Cambridge, również jak przed rokiem.

W pierwszej dziesiątce znalazły się odpowiednio: Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley, Princeton University, University of Oxford, Columbia University, California Institute of Technology oraz University of Chicago.

Jak nietrudno zauważyć, pierwsza dziesiątka zdominowana jest przez uczelnie z USA, choć znalazły się w niej dwa brytyjski uniwersytety. Ogólnie instytucji edukacyjnych z USA wśród wszystkich 500 uczelni jest 139. Z kontynentalnej Europy najwyżej oceniono Politechnikę z Zurychu. Zajęła 19 miejsce.

Lista numerowana jest dokładnie do pierwszych 100 uczelni. Pozostałe uczelnie wymieniane są już tylko w grupach liczących 50 czy 100 uczelni. Przy każdej uczelni zamieszczany jest jednak wykres, który pozwala oszacować pozycję uczelni i pokazuje jej zmiany w rankingu w czasie.

Z polskich uczeni najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski. Znalazł się ona w czwartej setce. Uniwersytet Jagielloński zajął miejsca w piątej setce. Polskie uczelnie podobnie zostały ocenione w ubiegłym roku.

Tegoroczny ranking różni się od wcześniejszych tym, że wraz z listą 500 najlepszych uczelni opublikowano także dodatkową listę obejmującej miejsca od 501 do 1000.

W siódmej setce sklasyfikowana została krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza. W ósmej znalazły się trzy uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Warszawska. Do dziewiątej setki spadł Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (w poprzednim rankingu w ósmej setce). W ostatniej, dziesiątej setce znalazło się pięć polskich uczelni: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski (spadek z ósmej setki) i Politechnika Wrocławska.

 

Źródło: ARWU, fot. CC BY 2.0/ Wikimedia Commons/ KitAy