Dodano: 06 października 2022r.

Niebezpieczne skażenie w starożytnych miastach Majów

Starożytne miasta Majów wciąż zachwycają. Jednak pod powierzchnią gleby czai się tam nieoczekiwane niebezpieczeństwo: zanieczyszczenie rtęcią. Naukowcy uważają, że do skażenia nie doszło w czasach współczesnych. Wynika ono z częstego stosowania rtęci i produktów zawierających rtęć przez Majów.

Niebezpieczne skażenie w starożytnych miastach Majów

 

Miasta Majów są miejscami tak poważnie zanieczyszczone rtęcią, że stanowią zagrożenie nawet dla współczesnych ludzi, w tym nieostrożnych archeologów. - Zanieczyszczenie rtęcią występuje zazwyczaj we współczesnych obszarach miejskich i przemysłowych. Odkrycie rtęci głęboko w glebach i osadach starożytnych miast Majów jest trudne do wyjaśnienia. Chyba, że zaczniemy brać pod uwagę archeologię regionu, która mówi nam, że Majowie używali rtęci przez wieki – wyjaśnia główny autor badań prof. Duncan Cook z Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Wyniki nowych badań opublikowano w czasopiśmie „Frontiers in Environmental” (DOI: 10.3389/fenvs.2022.986119).

Starożytne zanieczyszczenia antropogeniczne

Po raz pierwszy Cook i jego współpracownicy dokonali przeglądu wszystkich danych dotyczących stężenia rtęci w glebie i osadach na stanowiskach archeologicznych rozsianych po całym świecie starożytnych Majów. Okazało się, że wszędzie od Meksyku, przez Belize, Gwatemalę, Honduras aż po Salwador występuje zanieczyszczenie rtęcią.

Stężenia wahają się od 0,016 ppm w Actuncan do nadzwyczajnego 17,16 ppm w Tikal. Dla porównania, próg toksyczności dla rtęci w osadach jest określony na 1 ppm.

Co spowodowało to prehistoryczne zanieczyszczenie? Autorzy przypominają, że szczelne naczynia wypełnione płynną rtęcią znaleziono już w kilku miejscach, na przykład w Quiriqua w Gwatemali, El Paraíso w Hondurasie i w dawnym wieloetnicznym Teotihucan w środkowym Meksyku. Archeolodzy znaleźli też przedmioty pomalowane farbami zawierającymi rtęć.

Badacze wnioskują, że starożytni Majowie często używali do dekoracji farb i proszków zawierających rtęć. Pierwiastek ten mógł następnie odpadać z powierzchni podłóg, ścian i ceramiki, a następnie przedostawać się do gleby i wody.

Dusza we krwi

- Dla Majów przedmioty mogły zawierać ch'ulel, czyli siłę duszy, która zgodnie z ich wierzeniami rezydowała we krwi. Stąd jaskrawoczerwony pigment cynobru uzyskiwany dzięki rtęci był bezcenną i świętą substancją. Jednocześnie był śmiertelnie niebezpieczny, a jego dziedzictwo utrzymuje się w glebach i osadach do dziś - tłumaczy współautor badań prof. Nicholas Dunning z Uniwersytetu w Cincinnati.

Autorzy spekulują, że rtęć mogła być wydobywana ze znanych złóż na północnych i południowych granicach świata starożytnych Majów i importowana do miast przez handlarzy.

Cała ta rtęć stanowiła zagrożenie dla zdrowia starożytnych. Skutki przewlekłego zatrucia tym pierwiastkiem obejmują uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, nerek i wątroby, a także powodują drżenie, osłabienie wzroku i słuchu, paraliż i problemy ze zdrowiem psychicznym. Znamienne jest to, że jeden z ostatnich władców Majów w Tikal, Ciemne Słońce, który rządził około 810 roku, jest przedstawiony na freskach jako patologicznie otyły. Otyłość jest znanym efektem zespołu metabolicznego, który może być spowodowany przewlekłym zatruciem rtęcią.

Potrzeba dalszych badań, aby określić, czy ekspozycja na rtęć odgrywała rolę w większych zmianach społeczno-kulturowych i trendach w świecie Majów, takich jak te pod koniec okresu klasycznego, czyli między 250 a 1100 r. n.e.


Źródło: Frontiers, fot. Pixabay/CC0 Public Domain