Dodano: 04 lipiec 2023r.

Muzyka pomaga w nauce matematyki

Muzyka i matematyka to dobry tandem. Tak przynajmniej wynika z przeglądu badań z ostatnich 50 lat. Zgodnie z analizami, słuchanie muzyki sprawia, że nauka matematyki jest przyjemniejsza, utrzymuje zaangażowanie uczniów i pomaga złagodzić niepokoje związane z przedmiotem.

Muzyka pomaga w nauce matematyki

 

Muzyka może sprawić, że matematyka będzie przyjemniejsza dla uczniów. Takie wnioski płyną z metaanalizy 50 lat badań przeprowadzonej przez dr Ayça Akın z Antalya Belek University w Turcji. Uczona przeszukała akademickie bazy danych w poszukiwaniu badań na ten temat opublikowanych w latach 1975-2022. Rezultaty analiz ponad 50 badań sugerują, że muzyka może utrzymać zaangażowanie uczniów czy podnieść ich motywację, co przekłada się na lepsze wyniki przez nich osiągane.

Opis i rezultaty analiz ukazały się na łamach pisma „Educational Studies” (DOI: 10.1080/03055698.2023.2216826).

Dzięki muzyce matematyka lepiej wchodzi do głowy

Samo słowo „matematyka” jest w stanie wystraszyć niejednego ucznia. I już na tym etapie może się uwidocznić zbawienny wpływ muzyki, bo, jak pokazuje metaanaliza tureckiej badaczki, jest ona w stanie uspokoić takich uczniów. Uważa się również, iż może ona sprawić, że nauka matematyki będzie dla nich przyjemniejsza, ich motywacja wzrośnie, a oni sami będą w stanie w większym stopniu docenić ten przedmiot.

Naukę matematyki z muzyką można powiązać na różne sposoby. Najprostszą formą jest rytmiczne klaskanie przy nauce liczb i ułamków. Ale matematyka może posłużyć także do zaprojektowania instrumentów muzycznych. 

Interesujący jest przy tym pewien fakt. Otóż dotychczasowe analizy uwidoczniły, że ci uczniowie, którzy lepiej radzą sobie z muzyką, wykazują również zdolności matematyczne. Analizy nie dawały jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy uczenie młodych ludzi muzyki jest w stanie przełożyć się na to, iż będą w stanie lepiej sobie radzić z nauką matematyki. 

W tym celu dr Ayça Akın postanowiła przeszukać pod tym kątem istniejące bazy danych. Ostatecznie zdecydowała się porównać rezultaty 55 badań, w których wzięło udział łącznie około 78 tys. osób w różnym wieku: od przedszkolnego aż po studentów. 

Wpływ muzyki na skuteczność nauki matematyki

W badaniach tych przewidziano trzy metody połączenia lekcji muzyki i matematyki: lekcje tej pierwszej, podczas których dzieci śpiewają, słuchają muzyki i próbują ją komponować; lekcje, podczas których uczą się grać na konkretnych instrumentach oraz lekcje, podczas których sama muzyka była włączana do nauki matematyki. Uczniowie wypełniali testy sprawdzające poziom ich wiedzy matematycznej przed i po uczestnictwie w wymienionych powyżej sesjach. I generalnie okazało się, że każda z tych form ma realny wpływ na skuteczność uczenia się matematyki. 

W największym stopniu dotyczyło to uczniów, w przypadku których muzyka została bezpośrednio włączona do lekcji omawianego przedmiotu. W ich przypadku poprawa wyników wystąpiła aż u 73 proc. osób, w porównaniu do tych, którzy nie uczestniczyli w tego typu zajęciach. Również w przypadku pozostałych dwóch rodzajów lekcji zaobserwowano postępy: u 69 proc. uczniów uczących się grać na instrumentach oraz 58 proc. uczestniczących w normalnych lekcjach muzyki. 

Przy okazji okazało się, że tego typu wsparcie jest najbardziej skuteczne w przypadku nauki arytmetyki, dla młodszych uczniów oraz tych, którzy uczą się podstaw matematyki. Skąd w ogóle tak wysoka skuteczność w przypadku opisanych wyników badań? Otóż jak podkreśla Ayça Akın, matematyka i muzyka mają ze sobą wiele wspólnego, wymagają bowiem tak abstrakcyjnego myślenia, jak i rozumowania ilościowego. Stąd chociażby wspomniane przełożenie na arytmetykę - przykładowo nuty można przedstawić jako ułamki i dodać do siebie, aby utworzyć kilka taktów muzycznych. Być może zatem warte rozważenia byłoby wspólne planowanie lekcji obu tych przedmiotów. 

 

Źródło: phys.org, fot. Unsplash/CC0 Public Domain