Dodano: 02 września 2021r.

Kiedy zwróci się fotowoltaika - jak obliczyć czas zwrotu inwestycji

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce podbija w ostatnich latach fotowoltaika. Zwrot inwestycji w panele fotowoltaiczne, pomimo różnego rodzaju pesymistycznych prognoz oraz zmian wprowadzanych do obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa, wciąż jest atrakcyjny dla niemal każdego inwestora, który zdecyduje się na własną mikroelektrownię słoneczną. Ponieważ instalacja PV stanowi jednak dość duże obciążenie dla praktycznie każdego domowego budżetu, warto choćby w przybliżeniu oszacować, jak bardzo opłacalna jest dla nas fotowoltaika, kiedy się zwróci i kiedy będzie najlepszy moment na zakup systemu fotowoltaicznego.

Kiedy zwróci się fotowoltaika - jak obliczyć czas zwrotu inwestycji

 

Od czego zależy zwrot z instalacji fotowoltaicznej?

Liczba czynników, jakie trzeba uwzględnić obliczając okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, jest dość spora, ale da się wyróżnić wśród nich dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią wszystkie koszty, jakie musi ponieść inwestor, do drugiej natomiast zalicza się wszelkie pozostałe czynniki (ulgi, odliczenia oraz te uwarunkowania, na które inwestor nie ma żadnego wpływu). 

Obliczając łączne wydatki związane z konkretną instalacją fotowoltaiczną, zawsze należy uwzględnić następujące kwestie:

 • sumaryczny koszt zakupu paneli fotowoltaicznych wraz z całym osprzętem, jaki jest potrzebny do prawidłowego działania instalacji PV;
 • koszt montażu fotowoltaiki (jest on odmienny dla każdej instalacji i uzależniony od typu, wielkości i sposobu montażu konkretnego systemu fotowoltaicznego);
 • ewentualne koszty okresowych przeglądów i konserwacji instalacji fotowoltaicznej (o ile takie w przewiduje umowa podpisana z firmą montującą fotowoltaikę);
 • kwoty przeznaczane na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

To nadal nie wszystko, o czym należy pamiętać, gdy w grę wchodzi fotowoltaika. Kalkulator opłacalności instalacji PV nie wskaże prawidłowego wyniku, jeśli w obliczeniach nie uwzględnimy także następujących czynników: 

 • zmiana wysokości okresowych opłat za energię elektryczną produkowaną w elektrowniach konwencjonalnych i pobieraną z ogólnopolskiej sieci energetycznej (im wyższe te ceny, tym bardziej skraca się okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę);
 • kształt, typ i kąt nachylenia dachu, na którym będzie montowana fotowoltaika (najwyższą efektywnością cechują się panele montowane na dachach skierowanych na południe i mających kąt nachylenia około 30-35 stopni);
 • ewentualne zacienienie dachu (każdy cień padający na panele wpływa negatywnie na ich wydajność, co przekłada się na dłuższy okres zwrotu poniesionych wydatków);
 • spadek efektywności działania paneli fotowoltaicznych z upływem czasu (jest on bardzo niewielki i wynosi kilka procent w ciągu 20-25lat).
 • sposób sfinansowania fotowoltaiki (najszybciej zwrócą się instalacje opłacone ze środków własnych inwestora, najdłużej – systemy PV opłacone dzięki kredytowi na zakup fotowoltaiki).

Od czego zależy zwrot z instalacji fotowoltaicznej?

Fotowoltaika – zwrot z inwestycji a ulgi podatkowe

Na chwilę obecną wydatki związane z fotowoltaiką nie wpływają na wysokość należnego podatku. Koszty instalacji PV można jednak odliczyć od kwoty dochodów za dany rok dzięki uldze termomodernizacyjnej, choć konieczne jest spełnienie ustawowych wymagań, by z tej ulgi skorzystać. Maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. zł na każdą osobę będącą współwłaścicielem budynku, w obrębie którego była przeprowadzana termomodernizacja. 

Stale funkcjonuje także rządowy program dopłat do fotowoltaiki „Mój Prąd”. Aktualnie trwa nabór do trzeciej edycji programu, a zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia 2021 r. Trzeba pamiętać, że program „Mój Prąd” 3.0 różni się od poprzednich edycji w kilku istotnych szczegółach – m.in. maksymalna kwota dopłaty uległa zmniejszeniu do 3 tys. zł (wcześniej było to 5 tys. zł). Nadal jednak jest to jeden ze skutecznych sposobów skrócenia okresu zwrotu inwestycji w fotowoltaikę. 

Jak obliczyć, po jakim czasie zwróci się instalacja fotowoltaiczna?

Skorzystanie z kalkulatora fotowoltaicznego pozwala samodzielnie oszacować koszt instalacji oraz okres zwrotu, choć jedynie w pewnym przybliżeniu. Dlatego właśnie obliczenia najlepiej pozostawić specjalistom, którzy podczas kalkulacji uwzględnią wszystkie uwarunkowania – w tym np. poziom nasłonecznienia w miejscu inwestycji, obecność źródeł zacienienia w pobliżu planowanej instalacji PV itp. 

Fotowoltaika: opłacalność, kalkulator, okres zwrotu

Dużą pomocą dla każdego inwestora może być kalkulator fotowoltaiczny, pozwalający szybko i sprawnie obliczyć okres zwrotu i opłacalność inwestycji w instalację PV z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają istotny wpływ na produkcję prądu przez panele fotowoltaiczne. Własna instalacja fotowoltaiczna może się zwrócić w naprawdę krótkim czasie (nawet ok. 5-7 lat), jednak należy podkreślić, że nie w każdym przypadku tak krótki okres zwrotu będzie możliwy ze względu na wiele zmiennych, jakie mają wpływ na opłacalność fotowoltaiki. 

po jakim czasie zwróci się instalacja fotowoltaiczna?

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Obliczając opłacalność fotowoltaiki i okres zwrotu z inwestycji we własną mikroelektrownię słoneczną, warto również mieć na uwadze, że: 

 • ceny prądu wytwarzanego w elektrowniach konwencjonalnych nieustannie rosną;
 • udział OZE (a zwłaszcza fotowoltaiki) w bilansie energetycznym Polski zwiększa się z roku na rok;
 • dostępne dopłaty i dofinansowania dla osób inwestujących w fotowoltaikę stają się coraz mniej korzystne.

Należy też zauważyć, że pojawiają się już pierwsze głosy o tym, by jak najszybciej uwolnić ceny energii elektrycznej dla indywidualnych gospodarstw domowych, co przełoży się na dalsze podwyżki cen prądu dla końcowego odbiorcy. Szacuje się, że wzrost cen może w takim przypadku sięgnąć nawet ok. 25 zł w skali miesiąca, czyli nawet 300 zł rocznie. To kolejny argument przemawiający za tym, by uniezależnić się od tych podwyżek dzięki przemyślanej, odpowiednio zaplanowanej inwestycji w fotowoltaikę. 

W przygotowaniu pomógł ekspert do spraw fotowoltaiki Piotr Łukasik z firmy SyntezaOZE. Do obliczenia czasu zwrotu inwestycji w fotowoltaikę, polecamy kalkulator opłacalności fotowoltaiki: https://syntezaoze.pl/kalkulator/.

 

Źródło: artykuł partnera