Dodano: 23 lipiec 2019r.

W jaskini w Tatrach odkryto ślady pobytu ludzi sprzed kilkunastu tys. lat

Na zboczach Kobylego Wierchu w Jaskini nad Huczawą słowacko-polska ekspedycja archeologiczne odkryła ślady bytności ludzi sprzed kilkunastu tysięcy lat. Badacze natrafili na kamienne ostrza broni drzewcowej świadczące o zasiedleniu jaskini przez pradawnych myśliwych. To pierwsza tatrzańska jaskinia, w której udało się znaleźć ślady prehistorycznego osadnictwa.

Jaskinia nad Huczawą

 

Archeolodzy prowadzą badania w Jaskini nad Huczawą (Hučivá diera) po słowackiej stronie Tatr w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Paleolityczne miejsce obrzędowe w Jaskini w Obłazowej”. Ze strony polskiej badaniami kieruje prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego odpowiednikiem po słowackiej stronie jest dr hab. Marian Sojak z Instytutu Archeologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze. W badaniach uczestniczą także studenci i doktoranci Wydziału Historycznego UJ.

Jaskinia nad Huczawą znajduje się w Tatrach Bielskich na Słowacji na stokach Kobylego Wierchu na wysokości 937 m n.p.m. To stosunkowo niewielka jaskinia – ma około 13 metrów długości. Jest usytuowana tuż obok szlaku na Kobylą Przełęcz.

 

Badacze podczas prac natknęli się na kamienne ostrza myśliwskiej broni drzewcowej. Część ostrzy została wydobyta z paleniska. Jak twierdzą archeolodzy, znaleziska są typowe dla stanowisk kultury magdaleńskiej i pochodzą sprzed około 15-14 tys. lat, z końca epoki lodowcowej, kiedy lądolód zaczął znikać z północnych obszarów współczesnej Polski.

- Odkryliśmy kilkadziesiąt zachowanych całkowicie lub we fragmentach kamiennych ostrzy, które były pierwotnie osadzone na drzewcach – te nie zachowały się do naszych czasów. Część z ostrzy wydobyliśmy z pozostałości paleniska - opowiada w rozmowie z Polską Agencją Prasową prof. Paweł Valde-Nowak z Instytutu Archeologii UJ.

W komorze jaskini znaleziono także fragmenty glinianych naczyń z XV-XVI wieku oraz monety z czasów II wojny światowej.

Odkrycia te stanowią pierwsze dowody na osadnictwo prehistoryczne w tatrzańskich jaskiniach. Ślady bytności prehistorycznych ludzi był poszukiwane już w XIX wieku, jednak bezskutecznie. „Negatywny wynik prac wykopaliskowych przeprowadzonych kilkakrotnie przed II wojną światową w Jaskini Magury w Tatrach Polskich na długie lata zamknął dyskusje na temat zasiedlenia jaskiń tatrzańskich przez człowieka paleolitycznego” - czytamy na stronie internetowej Instytutu Archeologii UJ.

Archeolodzy wskazują, że ślady paleniska, kamienne ostrza oraz kości zwierzęce świadczą, że w Jaskini nad Huczawą prehistoryczni myśliwi przebywali przez dłuższy czas u schyłku okresu lodowcowego.

Kultura magdaleńska, do której badacze zaliczyli znaleziska, to jedna z kultur schyłkowego paleolitu. Ślady jej przedstawicieli były znajdywane w Europie Zachodniej – Francji, Hiszpanii – oraz w Europie Środkowej. Charakterystyczna dla tej kultury jest produkcja wyrafinowanych narzędzi z kamienia i kości. Uważa się, że przedstawiciele kultury magdaleńskiej są autorami malowideł naskalnych odkrytych w jaskiniach Lascaux czy Altamira. Na Słowacji ślady kultury magdaleńskiej odkryto jedynie w północnej części kraju.

 

Źródło: Instytutu Archeologii UJ, PAP, fot. Rafik k/ Wikimdia Commons/ CC By-SA 1.0