Dodano: 30 kwiecień 2020r.

Stypendium dla licealistów i uczniów technikum - poznaj Program Stypendialny Horyzonty

Stypendia stanowią niewątpliwe wsparcie w rozwoju i edukacji, dla młodych osób, które chcą się uczyć. Ograniczają nierówności społeczne i wyrównują szanse w dostępie do nauki, niezależnie od możliwości finansowych. To ogromna szansa dla osób, które chciałyby rozwijać swoje pasje i swoją wiedzę, a spotykają się z różnego rodzaju ograniczeniami. Program Stypendialny Horyzonty to inicjatywa Fundacji EFC, wspierająca uczniów mieszkających w małych miejscowościach i pochodzących z rodzin o skromnych dochodach. Dzięki programowi uczniowie mają szansę podjąć naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce.

studia

 

Czym jest stypendium? Jakie są rodzaje stypendiów?

Stypendium to wsparcie finansowe lub materialne przyznawane m.in. uczniom, studentom, młodym naukowcom i badaczom, artystom czy sportowcom za odniesione „zasługi” lub jako pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Istnieje wiele rodzajów stypendiów, które są przyznawane przez różnorodne podmioty – osoby prywatne, instytucje publiczne, państwo czy organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska. Wśród rodzajów stypendiów możemy wyróżnić:

●       stypendia za wyniki w nauce,

●       stypendia socjalne,

●       inne programy stypendialne, opierające się na konkretnych warunkach.

Stypendium może być udzielane w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów, związanych z edukacją i udziałem w różnego rodzaju zajęciach artystycznych i sportowych, a także związanych z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi w celach edukacyjnych czy też w formie materialnej – np. książki, podręczniki, przybory szkolne.

Czym jest Program Stypendialny Horyzonty?

Horyzonty to program stypendialny Fundacji EFC, umożliwiający podjęcie nauki w najciekawszych liceach oraz technikach w Polsce przez uczniów, pochodzących z małych miejscowości i rodzin o skromnych dochodach. Stypendyści programu Horyzonty oprócz wsparcia finansowego, związanego z nauką w wybranej szkole, otrzymują również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, rozwijających postawy obywatelskie i otwartość na świat, projektach społecznych, warsztatach, a także wyjazdach wakacyjnych, wyjazdach na ferie zimowe czy kursie językowym.

Stypendyści przebywają pod opieką wykwalifikowanych, doświadczonych koordynatorów regionalnych, zapewniających im pełne wsparcie w procesie edukacji i kształcenia pozytywnych postaw.

Program Stypendialny Horyzonty ma za zadanie pomagać licealistom i uczniom techników w stawaniu się świadomymi, rozsądnymi, dojrzałymi, otwartymi na świat i jego możliwości ludźmi.

Kto może ubiegać się o stypendium dla licealistów i uczniów technikum? Jak wziąć udział w Programie Stypendialnym Horyzonty?

Aby aplikować do Programu Stypendialnego Horyzonty i uzyskać stypendium dla licealistów i uczniów techników, należy spełnić kilka warunków. O miejsce w programie stypendialnym ubiegać się mogą uczniowie, którzy chcą kontynuować swoją naukę w szkole średniej oraz:

●       Mieszkają na stałe w małej miejscowości, do 30 tys. mieszkańców,

●       Mają wyniki w nauce, które dają im szansę na naukę w dobrych szkołach średnich lub osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

●       Spełniają kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie powinien przekraczać kwoty określonej w regulaminie Programu Stypendialnego Horyzonty,

●       Akceptują regulamin Programu Stypendialnego Horyzonty.

Więcej informacji odnośnie Programu Stypendialnego Horyzonty i innych projektów wspierających edukację znajdziesz na stronie Fundacji EFC: efc.edu.pl 

 

Źródło: Artykuł partnera