Dodano: 21 październik 2020r.

Przyznano Nagrody Naukowe POLITYKI

Już po raz dwudziesty tygodnik POLITYKA przyznała Nagrody Naukowe POLITYKI. Tegoroczni laureaci - dr hab. Maciej Musiał, dr Katarzyna Jaśko, dr Krzysztof Szade, dr hab. Katharina Boguslawski i dr inż. Jakub Nalepa - otrzymają stypendia naukowe w wysokości 15 tys. zł.

Przyznano Nagrody Naukowe POLITYKI

 

W tegoroczne Nagrody Naukowe POLITYKI wmieszała się pandemia. Z tego powodu posiedzenia Kapituł Profesorskiej i Obywatelskiej odbyły się w trybie zdalnym. Ogłoszenie wyników również odbyło się bez udziału publiczności - zostało przeniesione do internetu, a z tradycyjnej gali wręczenia nagród zrezygnowano.

Nagrody Naukowe POLITYKI

Z 400 otrzymanych zgłoszeń Kapituła Profesorska, w której zasiadają uczeni o najwyższej pozycji w świecie polskiej nauki, wyłoniła 15 finalistów. Następnie Kapituła Społeczna, złożona z osób znanych ze swej nieprzeciętnej obywatelskiej aktywności i osiągnięć zawodowych, biznesowych, artystycznych, spośród tego grona wyłoniła pięcioro laureatów Nagród Naukowych, do których trafią stypendia naukowe wynoszące 15 tys. zł. Nagrodą dodatkową dla nich jest wywiad na łamach tygodnika „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

  • Nauki humanistyczne: Dr hab. Maciej Musiał, profesor w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Nauki społeczne: Dr Katarzyna Jaśko, adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Nauki o życiu: Dr Krzysztof Szade, adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Nauki ścisłe: Dr hab. Katharina Boguslawski, profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Nauki techniczne: Dr inż. Jakub Nalepa, adiunkt w Katedrze Algorytmiki i Oprogramowania na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

Nagrody finałowe w ramach Nagród Naukowych POLITYKI otrzymali: mgr Wiktor Budziński, dr n. med. Agata Gabryelska, dr Aleksander Grabiec, dr hab. n. med. Błażej Misiak, dr hab. Wiktor Lewandowski, dr hab., prof. UKW Jakub Lipski, dr Magdalena Pacholska, dr hab. n. farm., prof. UML Agata Przekora-Kuśmierz, dr hab. inż., prof. AGH Artur Rydosz i dr Monika Stobiecka.

 

Źródło: Polityka, fot. Leszek Zych/Polityka