Dodano: 11 styczeń 2022r.

Podatek od nieruchomości – jak zmieniły się stawki w 2021 roku?

W 2021 roku zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów maksymalne stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione. Zapłatę daniny można rozbić na cztery raty, a jej wysokość w dużej mierze zależy od decyzji gmin, na jakich nieruchomości się znajdują.

Podatek od nieruchomości – jak zmieniły się stawki w 2021 roku?

 

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Zgodnie z obowiązującymi w 2021 roku stawkami podatku od nieruchomości właściciele domów zapłacą maksymalnie 0,85 zł za 1 m2, a więc o 4 gr/m2 więcej, niż w roku poprzednim. Większe podwyżki dotyczą budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna stawka wynosi w tym przypadku 24,84 zł za 1 m2, czyli o 94 gr za m2 więcej niż rok wcześniej. Oprócz tego wzrosły stawki za grunty służące pod działalność gospodarczą do 0,99 zł za m2 i pozostałe grunty, za które trzeba zapłacić podatek w wysokości 0,52 zł za m2. Wzrost stawek wynosi w tych dwóch przypadkach odpowiednio 4 gr i 2 gr za m2 w porównaniu do roku poprzedniego.

O maksymalnych stawkach decydują gminy

Chociaż maksymalne stawki podatku od nieruchomości zgodnie z decyzją rządu wzrosły, nie wszyscy właściciele budynków czy gruntów zapłacą tyle samo. Minister finansów wskazuje tylko górny limit stawek daniny, jaki podatnikom mogą narzucić samorządy. Z najwyższymi stawkami w 2021 roku muszą liczyć się mieszkańcy największych miast w Polsce. Na podatek od nieruchomości w wysokości 0,85 zł/m2 w przypadku domów i 24,84 zł/m2 w przypadku budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowały się takie miasta, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Szczecin czy Poznań.

Warto zaznaczyć, że niektóre samorządy zdecydowały się na przyjęcie maksymalnej stawki podatku od nieruchomości dla domów, ale nie podniosły stawek dla przedsiębiorców i odwrotnie. W innych gminach wysokość podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zaś zmianie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zapłaty podatku od nieruchomości zwolnieni są m.in. właściciele gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, budowli infrastruktury portowej czy też nieruchomości związanych z infrastrukturą lotnisk użytku publicznego oraz właściciele użytków rolnych. Poza zwolnieniami ustawowymi niektóre gminy decydują się na zwolnienie z tej daniny takich podmiotów, jak żłobki, przedszkola i szkoły czy też placówki prowadzące działalność charytatywną.

Jak określić stawkę podatku od nieruchomości?

Podatnicy będący właścicielami dużej liczby budynków lub gruntów w różnych lokalizacjach mogą mieć trudności z ustaleniem stawki podatku od nieruchomości. W ich przypadku konieczne byłoby wyszukiwanie stawek podatkowych dla każdej gminy osobno. Obecnie mogą oni jednak skorzystać ze specjalnych aplikacji, które to zadanie ułatwią. Narzędzia tego typu mają dodatkowe funkcje, jak np. generowanie gotowych do podpisu deklaracji podatkowych czy obsługa wielu podatników. Więcej informacji o programie na https://store.pwc.pl/pl/produkty/deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.

 

Źródło: artykuł sponsorowany