Dodano: 19 luty 2020r.

Pierwszy Dzień Nauki Polskiej

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy nowe święto: Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego, czyli dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Święto ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Mikołaj Kopernik

 

Uroczysta Gala Nauki Polskiej w Toruniu będzie punktem kulminacyjnym obchodzonego po raz pierwszy Dnia Nauki Polskiej. Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymają autorzy wyróżnionych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Swoje wyróżnienia przyzna także szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

- Cieszę się, że co roku 19 lutego będziemy świętować dorobek polskich naukowców. 19 lutego to dzień urodzin Mikołaja Kopernika - najsłynniejszego z polskich uczonych. Tego dnia w Toruniu — miejscu nieprzypadkowym, związanym z patronem tego święta — nie tylko wręczymy doroczne nagrody najwybitniejszym polskim uczonym, wybitnym dydaktykom, ale i będziemy mogli być świadkami opery matematycznej. To wybitne wrażenie artystyczne - powiedział w rozmowie z PAP minister Jarosław Gowin. Po gali odbędzie się bowiem pokaz widowiska „Opera matematyczna – Paradoksalny Rozkład Sfery”.

Obchody Dnia Nauki Polskiej zbiegają się z corocznym Świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przy okazji Dnia Nauki Polskiej PAP poprosiła Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dane dotyczące liczby naukowców w Polsce. Z najbardziej aktualnych danych - czyli za 2018 r. - wynika, że w Polsce pracuje 81,5 tys. badaczy.

Naukowcy ci zatrudnieni są w 645 podmiotach: 132 uczelniach publicznych, 248 uczelniach niepublicznych, 115 instytutach badawczych, 77 jednostkach naukowych PAN, 16 uczelniach kościelnych, 3 instytutach międzynarodowych i 54 innych jednostkach.

Najwięcej - 62 tys. badaczy - zatrudnionych jest na uczelniach publicznych. W instytutach badawczych pracuje 7,6 tys. takich osób. W jednostkach naukowych PAN jest to 5,4 tys. badaczy, a na uczelniach niepublicznych - 3,9 tys. Uczelnie kościelne zatrudniają 1,3 tys. badaczy.

Z porównania danych wynika, że liczba badaczy nieznacznie spadła: z 88 tys. w 2016 r. do 81 tys. w 2018 r.

Jako badaczy MNiSW traktuje w tym zestawieniu pracowników, którzy - na potrzeby ewaluacji naukowej swojej placówki - podpisali oświadczenie, że prowadzą działalność naukową w danym podmiocie.

Gdyby jednak za naukowców uznać osoby ze stopniem lub tytułem naukowym, to takich osób jest w Polsce 86 tys. Osób z samym stopniem doktora jest w Polsce ponad 54 tys., doktorów habilitowanych mamy ok. 21 tys., a profesorów ok. 10 tys.

Do miana badaczy pretenduje też wielu studentów i doktorantów. Studentów jest w Polsce w sumie 1,2 mln, co oznacza, że studiuje teraz niemal co trzydziesty Polak. 3/4 studentów (893 tys.) to studenci uczelni publicznych. Na uczelniach niepublicznych studiuje 314 tys. osób, a na kościelnych - prawie 16 tys. osób.

Liczba studentów systematycznie spada. W 2016 r. było ich o prawie 100 tys. więcej (1,3 mln) niż w 2018.

Ponadto w Polsce mamy też 39 tys. doktorantów. Ich liczba również spadła w ciągu ostatnich dwóch lat - w 2016 r. było ich 43 tys. 

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl