Dodano: 13 września 2023r.

Odkryj moc innowacji – nowy portal OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) portal Innowacje.opi.org.pl. To nowy adres w polskim intrenecie, gdzie każdy znajdzie w jednym miejscu informacje o innowacyjnych projektach, które są przydatne dla przedsiębiorców i środowiska polskiej nauki. Nowy portal to nie tylko wielka baza innowacji. Każdy użytkownik otrzyma tutaj również wskazówki, gdzie znaleźć odpowiedniego eksperta, raport, publikację naukową a nawet bezpłatny kurs online.

Odkryj moc innowacji – nowy portal OPI

 

Tysiące innowacji w jednym miejscu

– Rolą państwa jest wspieranie wszystkich podmiotów w dążeniu do rozwoju innowacyjności i niwelowanie istniejących barier. W tym celu właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło powstanie portalu Innowacje.opi.org.pl – mówi Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Mamy dostęp do miliardów informacji, jednak wyselekcjonowanie tych najważniejszych, które dotyczą innowacji z poszukiwanej dziedziny, często nie jest najłatwiejszym zadaniem. Nowy portal OPI w prosty i logiczny sposób segreguje działania innowacyjne, tak aby każdy użytkownik szybko dotarł do wiarygodnych danych, które są mu potrzebne. Zachęcam do częstego odwiedzania portalu Innowacje.opi.org.pl - zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców, bo ten portal został stworzony z myślą przede wszystkim o nich – dodaje wiceminister.

Portal Innowacje.opi.org.pl zawiera odniesienia do innych systemów OPI, takich jak: portal RAD-on, Polska Bibliografia Naukowa, Obsługa Strumieni Finansowania, NAVOICA czy też do systemu Agencji Badań Medycznych. Użytkownicy znajdą tutaj dane dotyczące innowacyjnych publikacji i projektów naukowych, ekspertów w danej dziedzinie, patentów, aparatury badawczej i finansowania badań – w tym darmowe raporty i analizy. Dostępna jest także szeroka oferta bezpłatnych kursów online z platformy NAVOICA, które dotyczą rozwoju innowacyjności.

– Zauważyliśmy, że brakuje w polskim internecie miejsca, które zbierałoby bogate, ale rozproszone źródła informacji dla biznesu i nauki o powstających w kraju innowacjach. OPI jest głównym twórcą i operatorem systemów informatycznych, które gromadzą dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zakres informacji w tych systemach jest bardzo szeroki, co może powodować pewne zagubienie użytkowników. Wybierając adres Innowacje.opi.org.pl, każdy użytkownik zyskuje dostęp do dużej bazy działań innowacyjnych uszeregowanych w prosty i logiczny sposób, co znacznie ułatwia znalezienie innowacji, której właśnie dana osoba wyszukuje – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Przełamywanie barier w rozwoju innowacyjności

Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022, Polska pozostaje w grupie „wschodzących innowatorów”, osiągając poziom 60,5 proc. średniej Unii Europejskiej. Z kolei w ostatniej edycji Globalnego Indeksu Innowacyjności Polska zajęła 38. miejsce – z pośród 132 gospodarek na świecie. Tempo wzrostu nie jest jednak zadowalające. Konieczne są intensywne działania kreujące rozwój innowacyjności oraz niwelowanie istniejących barier. Eksperci OPI opracowali raport „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania”, który bezpłatnie dostępny jest na portalu Innowacje.opi.org.pl. W ramach prac nad daną publikacją przeprowadzili oni szereg konsultacji z interesariuszami, którzy pomogli zidentyfikować najważniejsze bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. Wśród nich wykazano m.in. rozproszenie wiedzy i informacji, braki w domenowej wiedzy, edukacji i doświadczeniu oraz małą dostępności danych i narzędzi informatycznych. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane bariery, Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczął pracę nad portalem, który odpowiada na potrzeby użytkowników i pomaga efektywnie znosić wskazane bariery. Tak właśnie powstał portal Innowacje.opi.org.pl.

Innowacje łączą biznes i naukę

– Tworząc nowy portal, braliśmy pod uwagę głównie potrzeby przedsiębiorców i naukowców. Przedsiębiorcy mogą wyszukać informacje dotyczące innowacyjnych projektów czy patentów. Może to być pierwszy krok w zastosowaniu nowych rozwiązań w ich biznesie. Specjalnie dla nich, przygotowaliśmy poglądowy scenariusz opowiadający o tym, jak wykreowana przez nas przedsiębiorczyni szuka informacji o nowatorskich rozwiązaniach ważnych dla jej branży. Jest to historia sukcesu, której rolą jest zainspirowanie prawdziwych przedsiębiorców do skorzystania z zasobów portalu – mówi Małgorzata Paszkowska, kierowniczka portfela projektów w OPI.

Eksperci OPI nie zapomnieli także o badaczach, specjalnie dla nich portal w przejrzysty sposób pomaga w wyszukiwaniu informacji o osiągnieciach innych naukowców. Może to być dobra podpowiedź, z kim nawiązać kolejną współpracę. Oczywiście do skorzystania z portalu eksperci OPI zapraszają każdego, kto interesuje się działalnością innowacyjną. Warto podkreślić, że korzystanie z portalu Innowacje.opi.org.pl jest całkowicie bezpłatne.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

OPI-PBI to interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

 

Źródło i fot.: OPI-PBI