Dodano: 24 kwietnia 2024r.

Nowatorska technologia opracowana przez Polaków skutecznie oczyszcza gleby z kreozotu

Naukowcy z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego we współpracy z badaczami z Politechniki Poznańskiej i Politechniki Łódzkiej opracowali technologię oczyszczania gleby z toksycznego kreozotu. Olej kreozotowy jest używany do zabezpieczania przed wilgocią i rozwojem grzybów drewnianych podkładów kolejowych, jest jednak wysoce toksyczny dla ludzi i środowiska. Bioremediacja gleby jest skuteczna, tańsza niż inne metody, sprawdza się w nawet najtrudniejszych warunkach glebowych i pozwala w ciągu roku dwukrotnie obniżyć zawartość oleju kreozotowego w glebie.

Nowatorska technologia opracowana przez Polaków skutecznie oczyszcza gleby z kreozotu

 

Olej kreozotowy jest używany do nasycania drewnianych podkładów kolejowych i słupów teletechnicznych. Skutecznie chroni je przed wilgocią czy rozwojem grzybów. Jest jednak wysoce toksyczny dla ludzi i środowiska.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Ze względu na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) olej kreozotowy zaliczany jest do środków kancerogennych. Z tego powodu jego stosowanie jest mocno ograniczone. Mogą go używać tylko przedsiębiorstwa z odpowiednim pozwoleniem.

Autoklawy służące do nasycania drewna są zawsze zlokalizowane na świeżym powietrzu. Gdy powstaje wyciek – zanieczyszczoną kreozotem glebę trzeba oczyścić. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ ze względu na dużą zawartość WWA kreozot nie ulega dostatecznie szybkiemu rozkładowi przez naturalnie występujące w glebie czy wodzie mikroorganizmy.

Do oczyszczania gleby z tego związku stosuje się wiele metod – często fizykochemicznych, w których proces oczyszczania wymaga energochłonnych etapów przepompowywania powietrza czy wody. Część stosowanych metod jest na tyle nieskuteczna, że konieczne jest przetransportowanie skażonej gleby na zewnętrzne pryzmy dekontaminacyjne. W polskich nasycalniach produkuje się rocznie ok. 40 tys. metrów sześciennych drewna zabezpieczonego olejem kreozotowym.

Bioremediacja

Badacze z Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Łódzkiej opracowali nową technologię bioremediacji gleby, która jest skuteczna i tania. Naukowcy wykorzystali wyhodowane w bioreaktorach mikroorganizmy – bakterie oraz enzymy pozyskane z grzybów, które przekształcają toksyczne związki organiczne w prostsze i nieszkodliwe substancje. Zanim naukowcy dobrali skład biopreparatu, przetestowali w laboratorium kilkanaście wariantów badawczych.

Gleba, którą oczyszczali – z nasycalni podkładów kolejowych – była zanieczyszczona od kilkudziesięciu lat. W dodatku była bardzo wymagająca – o wysokiej gęstości i pojemności wodnej. - Prowadząc testy w skali ćwierćtechnicznej na średnio zanieczyszczonej glebie, byliśmy w stanie w ciągu trzech miesięcy obniżyć zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o 80 proc. – mówi dr inż. Mateusz Sydow z Łukasiewicz – PIT. – Z kolei w testach technicznych zawartość WWA w ciągu roku zawsze spadała ponad dwukrotnie – dodaje.

Opracowana technologia jest tańsza od obecnie stosowanych, ponieważ nie wymaga przewożenia gleby na pryzmy dekontaminacyjne. Czas trwania bioremediacji zależy od właściwości gruntu, stopnia jego zanieczyszczenia i pogody. W okresie wiosenno-letnim oczyszczanie przyspiesza, jesienią i zimą mikroorganizmy hibernują i czekają na lepsze warunki.

- Ta technologia została przygotowana dla najbardziej niekorzystnych warunków glebowych, jakie mogą występować w Polsce – podkreśla dr inż. Mateusz Sydow.

Naukowcy z Łukasiewicz – PIT pracują teraz nad technologią utylizacji zużytych drewnianych podkładów kolejowych zabezpieczonych olejem kreozotowym. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 20-40 lat w Polsce trzeba będzie zutylizować półtora miliona takich podkładów.

 

Źródło: Łukasiewicz – PIT, fot. Pixabay/ CC0