Dodano: 13 luty 2019r.

Nadzór archeologiczny przy budowie domu

Przed rozpoczęciem budowy domu ważne jest zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajduje się także zezwolenie konserwatorskie. Czasem okazać może się, że konieczny będzie w naszym przypadku nadzór archeologiczny przy budowie domu. O tym, czego możemy się po nim spodziewać, piszemy w poniższym artykule.

Budowa

 

Kiedy konieczny jest archeolog przy budowie domu

Wszystko zależy od umiejscowienia działki, na której chcemy podjąć się budowy domu. Jeśli znajduje się ona w niedalekiej odległości od stanowiska archeologicznego, będąc jednocześnie pod ochroną konserwatora zabytków, to Wojewódzki Konserwator Zabytków może zarządzić wykonanie badań archeologicznych lub konieczność nadzoru archeologicznego przy budowie domu.

Jak wygląda nadzór archeologiczny przy budowie domu

Zadaniem archeologa w trakcie nadzoru archeologicznego na budowie jest nadzorowanie prac ziemnych na danym terenie, m.in. sporządzenie niezbędnej dokumentacji fotograficznej oraz stosownego sprawozdania z przeprowadzonych prac. Celem przeprowadzonego nadzoru jest ewentualne rozpoznanie oraz zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Zazwyczaj jednak okazuje się, że na danym terenie nie występują zabytki, a prace nad budową domu mogą być bez przeszkód kontynuowane.

O nadzorze archeologicznym przy budowie domu usłyszeć można wiele nieprawdziwych i przede wszystkim wyolbrzymionych historii, które sprawiają, że obecność archeologa na budowie kojarzy się z utrudnieniami oraz sporymi kosztami. W rzeczywistości nadzór przebiega zazwyczaj pomyślnie, nie opóźniając prac i nie narażając inwestora na nadmierne koszty.

Ile kosztuje nadzór archeologiczny?

Kontrolowanie i prowadzenie dokumentacji przez archeologa wyceniane jest zazwyczaj adekwatnie do powierzchni obszaru objętego nadzorem. Pod uwagę brane są również takie czynniki, jak rodzaj obiektów występujących na pobliskich stanowiskach archeologicznych czy czas trwania prac ziemnych.

Należy pamiętać, że nadzór archeologiczny obejmuje jedynie te prace budowlane, które powiązane są z działaniami w ziemi, jest to między innymi wykop pod fundamenty czy kanalizację. Koszt nadzoru archeologicznego nie jest zależny od łącznej powierzchni działki, lecz jedynie tego fragmentu, na którym ma powstać dom i planowane są prace ziemne.

 

Źródło: Artykuł partnera