Dodano: 15 września 2023r.

Konferencja Prevention & Intervention już 14-15.10.2023 w Warszawie

W dniach 14-15 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Prevention & Intervention. Kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tematem przewodnim pierwszej edycji inicjatywy jest zdrowie kobiet.

Konferencja Prevention & Intervention już 14-15.10.2023 w Warszawie

 

Kardiologia interwencyjna i prewencyjna

Tegoroczna edycja Konferencji Prevention & Intervention, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2023 roku w Warszawie, będzie poświęcona wyzwaniom związanym z poszczególnymi etapami ścieżki pacjenta kardiologicznego widzianym z różnych perspektyw.

– Podczas Konferencji Prevention & Intervention nie zabraknie tematów związanych z profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń sercowo-naczyniowych, kardiologią zachowawczą a także procedurami kardiologii interwencyjnej. Wierzymy, że tak ujęty przekrój tematyczny pozwoli zainteresować zagadnieniami dotyczącymi całej ścieżki leczenia pacjenta ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (a nierzadko także chorobami współistniejącymi) zarówno kardiologów zachowawczych, jak i interwencyjnych. Kompetencje poszczególnych specjalistów stykają się i uzupełniają na poszczególnych etapach terapii pacjentów kardiologicznych i zrozumienie wzajemnych perspektyw i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron wydaje się szczególnie istotne dla efektywności prowadzonego procesu terapeutycznego naszego wspólnego pacjenta. Zaproszenie do dyskusji w ramach konferencji przyjęli wybitni wykładowcy z Polski oraz innych krajów z różnych kontynentów. W międzynarodowym gronie specjalistów pragniemy wymienić się doświadczeniami i pomysłami jak doskonalić opiekę kardiologiczną w ramach codziennej praktyki klinicznej – mówi dr hab. n. med. Michał Hawranek członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Akcent na zdrowie kobiet

W tym roku Konferencja Prevention & Intervention będzie w dużej mierze poświęcona zdrowiu kobiet a także zagadnieniom związanym z rolą kobiet w medycynie.

– W ostatnim czasie tematy związane z kobiecym zdrowiem i rolą kobiet-medyków są coraz częściej dyskutowane na arenie międzynarodowej. Z badań wiadomo, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów kobiet zarówno w Europie, jak i na świecie. Kobiety ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego są jednak zazwyczaj w mniejszym stopniu właściwie zdiagnozowane i leczone w porównaniu z mężczyznami. Tegoroczny temat przewodni Konferencji Prevention & Intervention podkreśla konieczność właściwego wypełnienia tej luki w opiece kardiologicznej kobiet. Spodziewamy się ciekawej dyskusji o przyczynach tego problemu i pomysłach na jego rozwiązanie – mówi hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, członkini Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Kardiologia prewencyjna i interwencyjna

Nowoczesne rozwiązania w obszarze profilaktyki i terapii kardiologicznej to ważny punkt agendy tegorocznej Konferencji Prevention & Intervention.

– Nie zawsze pamiętamy, że innowacje w medycynie sercowo-naczyniowej nie ograniczają się jedynie do obszaru interwencyjnego. Przełom tysiącleci przyniósł obawy, że postęp w medycynie sercowo-naczyniowej może ulec osłabieniu, jednak w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego renesansu innowacji w zakresie profilaktyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych. Nowoczesne, spersonalizowane podejście do zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia łączy innowacyjną profilaktykę na poziomie populacji z najnowocześniejszym leczeniem interwencyjnym. Podczas Konferencji Prevention & Intervention podyskutujemy o kierunku rozwoju nowoczesnych technologii i poszczególnych innowacyjnych rozwiązaniach z obszaru farmakoterapii, wyrobów medycznych i technologii informacyjnych oraz telemedycznych – mówi dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, członek Komitetu Organizacyjnego I Konferencji Prevention & Intervention.

Więcej informacji o inicjatywie Prevention & Intervention i rejestracja na wydarzenie na stronach: https://prev-interv.com/