Dodano: 19 października 2023r.

Internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi

Eksperci z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali na zlecenie Narodowego Centrum Nauki kursy typu MOOC poświęcone zarządzaniu danymi badawczymi. Kursy są dostępne na platformie Navoica.

Internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi

 

Właściwe zarządzanie danymi badawczymi, czyli danymi zebranymi lub wytworzonymi jako materiał do analizy w ramach badań naukowych, oraz ich otwarte udostępnianie zyskują coraz większe znaczenie - zarówno jako element polityk otwartości instytucji naukowych, jak i jako rozwiązanie promowane w rozmaitych inicjatywach na rzecz otwartej nauki. Udostępniania odpowiednio przygotowanych danych powiązanych z publikacjami wymagają instytucje finansujące i prowadzące badania naukowe, a coraz częściej także wydawcy naukowi, chcący zapewnić możliwość weryfikacji twierdzeń zawartych w artykułach.

W odpowiedzi na potrzebę rozwijania kompetencji z zakresu właściwego zarządzania danymi badawczymi wśród naukowców oraz kadry wspierającej, zespół Platformy Otwartej Nauki przy ICM UW opracował cztery kursy podejmujące temat zarządzania danymi badawczymi. Kursy są bezpłatne, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Materiały dydaktyczne obejmują opracowania tekstowe, prezentacje multimedialne, wywiady z ekspertami z różnych dziedzin i obszarów istotnych dla zarządzania danymi badawczymi oraz nagrania webinariów. W ramach kursów działa także forum dyskusyjne umożliwiające komunikację z kadrą kursu i innymi uczestnikami.

Dwa kursy są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kolejne dwa kursy przeznaczone są dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Również kursy dla data stewardów dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kursy zostały przygotowane w ramach uczestnictwa Polski w European Open Science Cloud. EOSC to inicjatywa, której celem jest stworzenie wirtualnego środowiska służącego m.in. do przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych badawczych. W ramach EOSC tworzone są połączenia między istniejącymi i rozwijanymi infrastrukturami, usługami, narzędziami i zasobami naukowymi z różnych dziedzin, które razem będą tworzyć sieć danych i serwisów opartych na zasadach FAIR.

 

Źródło: Platforma Otwartej Nauki Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, fot. Pixabay/ CC0