Dodano: 28 sierpnia 2023r.

Ile osób potrzeba do założenia kolonii na Marsie?

Rozważania naukowców dotyczące potencjalnej kolonii na Marsie wchodzą na coraz bardziej zaawansowany poziom. Ostatnio w tym kontekście zaczęto zastanawiać się nad tym, jak liczna powinna być pierwsza marsjańska osada, aby dać sobie radę? Symulacje pokazały, że wystarczą jedynie 22 osoby.

Ile osób potrzeba do założenia kolonii na Marsie?

 

22 osoby to minimalna liczba potrzebna do założenia ludzkiej kolonii na Marsie – wynika z nowych badań. Analizy te zostały oparte o symulacje komputerowe. Naukowcy określili także, jakie typy osobowości najlepiej nadają się do długotrwałego pobytu na Czerwonej Planecie.

Opis i rezultaty badań ukazały się w bazie pre-printów „arXiv” (DOI: 10.48550/arxiv.2308.05916).

Kolonia na Marsie

W kontekście załogowej misji na Marsa, czy też już potem kolonii, do której założenia misja ta by się przyczyniła, analizowane były już różne czynniki. Jeszcze przed kilkoma dekadami rozważano chociażby, która z płci poradziłaby sobie w takiej sytuacji lepiej? (podobne badania powtórzono w tym roku i więcej na ten temat można przeczytać w tekście: Nowe badania sugerują, że załogowa misja na Marsa powinna składać się wyłącznie z kobiet). Tym razem naukowcy postanowili przeanalizować kwestię, ile minimalnie osób powinna liczyć taka pierwsza na Marsie ludzka kolonia, aby była w ogóle w stanie na bieżąco sprawnie funkcjonować?

Problemem tym zajęli się badacze na George Mason University. Określenie tej liczby jest kwestią istotną. Jest to bowiem jedna z tych rzeczy, które bezwzględnie trzeba dokładnie przeanalizować zanim w ogóle taka kolonia powstanie. Zresztą równie istotne jest określenie typów osobowości, które w największym stopniu nadawałyby się, by wziąć udział w takiej misji. Przy okazji opracowywane są również metody przezwyciężenia innych potencjalnych trudności, na które tacy koloniści mogliby natrafić.

Przy poszukiwaniach odpowiedzi na te pytania pomocne okazało się modelowanie komputerowe. W celu jego opracowania posłużono się danymi i informacjami zebranymi podczas dotychczasowych podróży kosmicznych. W szczególności dotyczyło to chociażby kwestionariuszy wypełnionych przez członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z drugiej strony użyteczne okazały się również informacje zebrane w miejscach, w których ludzie przez długi czas pozostają bez kontaktu ze światem zewnętrznym. I idealnym przykładem są tutaj chociażby określone strefy arktyczne i ludzie pracujący w odosobnieniu w tamtejszych stacjach badawczych.

Pierwsi kolonizatorzy

Naukowcy przeprowadzili łącznie pięć symulacji, przy czym każda z nich miała odwzorowywać funkcjonowanie marsjańskiej kolonii przez okres 28 ziemskich lat. W międzyczasie modyfikowano również różne wpływające na jej bieżące funkcjonowanie czynniki. Jednym z głównych z nich była liczba żyjących w niej osób. I w ten właśnie sposób stwierdzono, że w takiej kolonii musiałoby zamieszkiwać przynajmniej 22 osoby. Jest to liczba minimalna.

W trakcie badań starano się również wziąć pod uwagę i zidentyfikować konkretne cechy osobowościowe, które mogłyby mieć przełożenie na funkcjonowanie kolonii. Chodzi tutaj m.in. o odporność na stres, poziom neurotyzmu czy też umiejętności społeczne.

W powyższym kontekście stwierdzono, że – co zapewne nie będzie dla nikogo zaskoczeniem – preferowane powinny być tutaj osoby przede wszystkim przyjazne, dążące do zgody. Gwarantowałyby one nie tylko przetrwanie misji, ale także jej rozwój. Z drugiej strony przy poszukiwaniu potencjalnych uczestników pomijane raczej powinny być osoby neurotyczne. Okazało się bowiem, że mogłyby one negatywnie wpłynąć na samą kolonię.

 

Źródło: Science X Network, Space.com, fot. NASA/ CC0