Dodano: 21 czerwiec 2021r.

Aż 51 zespołów w półfinałach „Wielkiego Wyzwania: Energia”

Ćwierćfinały „Wielkiego Wyzwania: Energia”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki Funduszom Europejskim, już za nami. Nie obyło się bez niespodzianek. Ze względu na wysoki poziom techniczny zaprezentowanych rozwiązań do półfinałów dostało się nie 40, ale aż 51 zespołów! Teraz uczestnicy tych wyjątkowych w skali Polski zawodów technologicznych wielkimi krokami zmierzają do finału, który odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Drużyna, która zaprezentuje najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej, zdobędzie główną nagrodę – 1 milion złotych.

Aż 51 zespołów w półfinałach „Wielkiego Wyzwania: Energia”

 

Z myślą o stymulowaniu przełomowych rozwiązań dotyczących tworzenia małogabarytowych instalacji wykorzystujących energię wiatru oraz magazyny energii, w „Wielkim Wyzwaniu: Energia” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) postawiło przed uczestnikami konkretny problem badawczy. Zadanie polega na przygotowaniu rozwiązania pozwalającego na produkcję i ewentualnie magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z siły wiatru w najbardziej efektywny sposób, w warunkach przydomowych i przy niewielkich, charakterystycznych dla Polski, prędkościach wiatru.

Stąd celem drużyn konstruktorskich jest opracowanie kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej efektywnego oddawania i magazynowania (wymóg fakultatywny). Prototyp musi spełniać parametry określone w „Podręczniku Uczestnika”, m.in. jego wymiary nie mogą być większe od sześcianu o boku 2 metrów, a waga nie powinna przekraczać 200 kilogramów. Ponadto urządzenie ma się cechować estetycznym wyglądem i cichą pracą.

W inicjatywie realizowanej ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój biorą udział pasjonaci OZE i energetyki wiatrowej, a wśród nich m.in. naukowcy, studenci czy „garażowi” wynalazcy. Nad swoimi rozwiązaniami uczestnicy pracują samodzielnie bądź w drużynach.

Ćwierćfinałowa niespodzianka – większe grono półfinalistów

Z każdym dniem zbliżamy się do Wielkiego Finału. Emocje rosną! Na podstawie filmów przekazanych przez uczestników ćwierćfinałów „Wielkiego Wyzwania: Energia” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło aż 51 półfinalistów. Przypomnijmy, że w tej fazie zmagań zespoły miały za zadanie przesłać do oceny materiał wideo, dokumentujący działanie swojego prototypu podczas nawiania wiatru. Na tym etapie urządzenie powinno być w stanie przekształcić energię kinetyczną na elektryczną.

Pierwotnie do półfinałów miało zostać dopuszczonych 40 zespołów. Zmiana decyzji nastąpiła podczas weryfikacji nagrań, kiedy okazało się, że poziom techniczny zaprezentowanych rozwiązań był tak wysoki, że nie sposób było wyznaczyć najlepszą czterdziestkę. Zakwalifikowani uczestnicy zostali o tym fakcie poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.

– To dla nas prawdziwa radość, że rywalizacja w pierwszym w Polsce „Wielkim Wyzwaniu: Energia” przebiega na tak wysokim poziomie. Gratuluję 51 zespołom, które dostały się do półfinałów. Choć musimy się pożegnać z niektórymi uczestnikami, chciałbym wyrazić głębokie uznanie dla wszystkich, którzy włączyli się w te zmagania i opracowali prototypy przydomowych elektrowni wiatrowych, rozwijając swoje innowacyjne, błyskotliwe, często zaskakujące pomysły. To wysiłek podjęty przecież nie tylko z nadzieją na nagrodę, ale również – a może przede wszystkim – z myślą o praktycznym zastosowaniu tych urządzeń – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Był to dobrze wykorzystany czas, co z pewnością w przyszłości zaprocentuje. Jestem przekonany, że do półfinałów drużynom uda się dopracować prototypy i że rezultaty Wyzwania wzmocnią polski potencjał w dziedzinie małogabarytowych elektrowni wiatrowych – dodaje.

Wielki Finał na stadionie PGE Narodowy

Zespoły, które zakwalifikowały się do półfinałów, mają teraz czas na przygotowanie swoich prototypów do wizyt gospodarczych, które są kolejnym kamieniem milowym zawodów technologicznych. Półfinał „Wielkiego Wyzwania: Energia” polegać będzie na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru, wiejącego ze zmienną prędkością, ale co ważne – identycznego dla każdej z drużyn. Poszczególne prototypy zostaną podłączone do aparatury pomiarowej dostarczonej przez organizatora.

Do finału na PGE Narodowym w Warszawie zakwalifikuje się dziesięć najlepszych ekip konstruktorskich. W tym etapie rywalizacja potrwa maksymalnie 6 godzin, a zespół, którego urządzenie w sposób najbardziej skuteczny i efektywny przetworzy energię wiatru w energię elektryczną, zostanie zwycięzcą Wyzwania i wygra 1 milion złotych.

Warto wspomnieć, że spośród półfinalistów jury wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”. Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzyma ten spośród nominowanych uczestników, którego urządzenie uzyska największą liczbę głosów publiczności. 

Działania NCBR na rzecz klimatu i środowiska

Przyjazne środowisku technologie opracowywane w „Wielkim Wyzwaniu: Energia” mają szansę sprawdzić się w różnych miejscach: nie tylko w naszych domach, ale też np. w budynkach użyteczności publicznej, w ośrodkach agroturystycznych, przejściach podziemnych czy tunelach kolejowych. Pomogą tym samym promować energetykę wykorzystującą odnawialne źródła.

Idea Wyzwania jest spójna z celami Unii Europejskiej zawartymi w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. W unijny plan, mający na celu przekształcenie UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych, wpisuje się także – tym razem na znacznie szerszą skalę – dziewięć przedsięwzięć NCBR, finansowanych z Funduszy Europejskich (POIR), a realizowanych w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP). W tym przypadku Centrum występuje w roli zamawiającego, który definiuje problem do rozwiązania, a tym samym kreuje nowy rynek dla nowatorskich produktów.

Za sprawą innowacyjnych technologii w Polsce zostaną opracowane m.in.: nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, budynki efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownie przyszłości, a także technologie magazynowania energii elektrycznej, wentylacji dla szkół i domów czy domowej retencji. Wszystkie te projekty to szansa na czystsze środowisko, zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę. Informacje o prowadzonych naborach można znaleźć na stronie Centrum: gov.pl/ncbr.

 

Źródło i fot.: NCBR