Klimat Polski ostatnich 30 lat: postępujące ocieplenie dot. wszystkich sezonów roku

Postępujące ocieplenie klimatu w Polsce dotyczy wszystkich sezonów roku; wzrastają zarówno średnie, jak i ekstremalne wartości temperatury powietrza – wynika z publikacji „Atlas klimatu Polski (1991-2020)”, autorstwa naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.… czytaj więcej

Zmiany klimatyczne. Lato na półkuli północnej może trwać nawet pół roku

W miarę przyspieszania zmian klimatycznych i wzrostu temperatury na świecie zmienia się też początek i długość trwania pór roku, co może mieć katastrofalne skutki dla wielu ekosystemów. Naukowcy przewidują, że jeśli nie zwiększymy wysiłków, aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, to do końca tego stulecia lato może trwać nawet pół roku, a zima krócej niż dwa miesiące. Zmiany te będą prawdopodobnie miała daleko idący wpływ na rolnictwo, środowisko i zdrowie ludzi.… czytaj więcej

W niedzielę rozpoczyna się astronomiczna jesień

W niedzielę 23 września dokładnie o godzinie 3:54 rozpocznie się astronomiczna jesień. Na nocnym niebie nie będzie aż tyle atrakcji, co w lecie, ale i tak będzie co robić.… czytaj więcej

Dziś początek astronomicznej wiosny

We wtorek 20 marca o godzinie 17.15 Słońce przejdzie przez tzw. punkt Barana, zwany też punktem równonocy wiosennej i rozpocznie się astronomiczna wiosna. O tej porze roku będzie można podziwiać m.in. roje meteorów i koniunkcje Księżyca z planetami.… czytaj więcej