Dodano: 03 listopada 2022r.

Znamy laureatów Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022

Fundacja rzecz Nauki Polskiej już po raz trzydziesty pierwszy przyznała Nagrody wybitnym polskim naukowcom. Nagrody te są uznawane za najważniejsze naukowe wyróżnienie w Polsce i bywają określane mianem „Polskich Nobli”. W tym roku laureatami zostali profesorowie Marcin Nowotny, Bartosz Grzybowski i Adam Łajtar. Wyróżnieni naukowcy otrzymają po 200 tys. złotych.

Znamy laureatów Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022

 

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) są uznawane na polskim podwórku za najważniejsze wyróżnienia naukowe. Przyznawane są za osiągnięcia, "które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata”.

Polskie Noble przyznawane są w czterech kategoriach: w obszarze nauk o życiu i o Ziemi, w obszarze nauk chemicznych i o materiałach, w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz z w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Nagrody FNP przyznano już po raz 31. W tym roku nie przyznano nagrody w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.

Laureaci nagród NFP 2022

W obszarze nauk o życiu i o Ziemi nagrodę otrzymał prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Jury uhonorowało badacza za „wyjaśnienie molekularnych mechanizmów rozpoznawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy”.

W obszarze nauk chemicznych i o materiałach wyróżniony został prof. Bartosz Grzybowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie i Ulsan National Institute of Science and Technology w Ulsan w Republice Korei. Uczony otrzymał nagrodę za „opracowanie i empiryczną weryfikację algorytmicznej metodyki planowania syntezy chemicznej”.

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych nagrodzony został prof. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego za „interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty funkcjonowania średniowiecznych społeczności zamieszkujących Dolinę Nilu.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, przyznawaną przez Radę FNP w drodze konkursu. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy - oceniających dorobek kandydatów.

 

Źródło: FNP