Dodano: 07 maj 2020r.

Znaleziono mikroorganizm blokujący rozprzestrzenianie się malarii

Naukowcy odkryli nieznany wcześniej typ jednokomórkowego organizmu, który blokuje przenoszenie przez komary pierwotniaka wywołującego malarię u ludzi. Nowo zidentyfikowany drobnoustrój, nazwany Microsporidia MB, ma potencjał, by stać się nową, skuteczną strategią zwalczania tej potencjalnie śmiertelnej choroby.

komar

 

Na świecie żyje około 3500 gatunków komarów, z których tylko 40 może być nosicielami malarii. Zagrażająca życiu choroba przenoszona jest na ludzi przez ukąszenia samic komarów z rodzaju Anopheles zakażonych pasożytami z rodzaju Plasmodium. Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba każdego roku dotyka setki milionów ludzi na całym świecie. Ponad 400 tys. ludzi rocznie umiera z tego powodu.

Mimo stosowanych od dziesięcioleci środków owadobójczych nie zdołano pozbyć się komarów przenoszących pasożyta malarii. Co gorsze, insektycydy doprowadziły do ​​wytworzenia odporności na te środki wśród wielu szczepów komarów. Ale naukowcy w nowych badaniach znaleźli zupełnie nowy, bardzo skuteczny sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby. Rezultaty ich badań zostały opublikowane w „Nature Communications”.

Sposób na zatrzymanie malarii

Microsporidia MB - nowo odkryty typ jednokomórkowego organizmu należącego do sporowców. Ma niesamowitą zdolność do zatrzymania przenoszenia zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum) - pasożytniczego pierwotniaka, który powoduje większość przypadków malarii. Wydaje się również, że nie szkodzi komarom, co oznacza, że ​​jeśli udałoby się zwiększyć częstość występowania Microsporidia MB w lokalnych populacjach komarów, może to być dobry sposób na powstrzymanie malarii bez konieczności psucia reszty ekosystemu.

Naukowcy z International Centre of Insect Physiology and Ecology w Kenii oraz z University of Glasgow znaleźli Microsporidia MB w populacjach komarów Anopheles arabiensis w Kenii. Ten sporowiec upośledza transmisję zarodźca sierpowatego i może być badany pod kątem nowej strategii ograniczania przenoszenia malarii.

Pomysł na walkę z komarami przenoszącymi niebezpieczne choroby za pomocą drobnoustrojów nie jest nowy. Naukowcy już wcześniej podejmowali próby z naturalnie występującymi w środowisku bakteriami Wolbachia. Bakterie Wolbachia to bezwzględne pasożyty. Mają ogromny wpływ na rozmnażanie się gospodarza. Komary nimi zainfekowane będą wiodły normalne życie, jak ich zdrowi koledzy, ale w wyniku spółkowania z samicami, z powstałych w ten sposób jajeczek, nic się nie wylęgnie. Eksperymenty z bakteriami Wolbachia miały ograniczyć populacje komarów na terenach objętych badaniami. Analizy podjętych prób wciąż trwają

- Używamy już symbionta blokującego transmisję o nazwie Wolbachia do kontrolowania dengi, wirusa przenoszonego przez komary - powiedział mikrobiolog z University of Glasgow Steven Sinkins. - Symbiont Microsporidia MB ma podobne cechy, dzięki czemu stanowi atrakcyjną perspektywę opracowania porównywalnych metod zwalczania malarii – dodał.

Microsporidia MB

Badania z Microsporidia MB są obecnie na bardzo wczesnym etapie, ale zespół odkrył podczas analizy komarów zebranych w badaniach terenowych w Kenii, że osobniki z Microsporidia MB nie miały pasożyta malarii. Nawet kiedy pozwolili komarom na zassanie zakażonej krwi, osobniki z Microsporidia MB miały obniżony poziom infekcji i nie wykryto u nich żadnych oznak przetrwalników pasożyta malarii.

Microsporidia MB jest przekazywana potomstwu przez samice, ale dochodzi także do transmisji wśród dorosłych osobników. Badacze odkryli, że w niektórych obszarach, gdzie testowano strategię infekowania komarów Microsporidia MB, już około dziewięć procent populacji komarów posiadała drobnoustrój blokujący transmisję malarii. Zespół naukowców prowadzi dalsze badania w kierunku opanowania tej potencjalnie śmiertelnej choroby.

- Konieczne będą dalsze badania w celu dokładnego ustalenia, w jaki sposób Microsporidia MB może być wykorzystana do zwalczania malarii. Kolejna faza badań będzie analizować dynamikę rozprzestrzeniania się Microsporidia MB w dużych populacjach komarów – powiedział Jeremy Herren z International Centre of Insect Physiology and Ecology. - Wyniki tych badań dostarczą nam kluczowych informacji, które zostaną wykorzystane do ustalenia, w jaki sposób możemy następnie rozpowszechnić Microsporidia MB w celu zwalczania malarii – dodał.

Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób Microsporidia MB hamuje rozprzestrzenianie się malarii. Uczeni uważają, że mikrob może pobudzać układ odpornościowy komara, dzięki czemu jest on w stanie lepiej zwalczać infekcje. Możliwe również, że obecność sporowca u owada może mieć głęboki wpływ na metabolizm komara, czyniąc go niegościnnym miejscem dla pasożyta malarii.

Wstępny plan kolejnych eksperymentów zakłada zarażanie w laboratorium samców komarów Microsporidia MB, a następnie wypuszczanie ich do ograniczonego ekosystemu. Samce podczas spółkowania z samicami przekażą im mikroba, a te z kolei przekażą go potomstwu. Uczeni szacują, że co najmniej 40 proc. komarów na danym obszarze musi być nosicielami Microsporidia MB, by można odnotować znaczące spadki zachorowań u ludzi na malarię.

 

Źródło: Science Alert, fot. Jim Gathany/CDC