Dodano: 20 października 2023r.

Jest wstępna lista polskich eksperymentów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) zakończyła ocenę merytoryczną w naborze eksperymentów do realizacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Nadesłano rekordową liczbę 66 zgłoszeń. W wyniku oceny przeprowadzonej wspólnie przez ESA i POLSA została opracowana wstępna lista obejmująca 18 eksperymentów.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

 

Obecnie trwa proces pogłębionej analizy wykonalności przyjętych eksperymentów, który może potrwać kilka tygodni. Ze względu na ograniczenia techniczne związane z lotem polskiego astronauty już w 2024 r., nie ma gwarancji, że wszystkie eksperymenty z listy zostaną przyjęte do realizacji. Ponadto, część proponowanych eksperymentów okazała się na tyle złożona, że przygotowanie ich do najbliższej misji okazało się niemożliwe, i w związku z tym nie znalazły się na liście. Nadal jednak trwają rozmowy z ESA o możliwości ich realizacji w dalszej perspektywie, np. gdyby misja się opóźniła.

- Pierwsi proponenci już w najbliższych dniach otrzymają zaproszenie z ESA do rozpoczęcia przygotowań. Z tymi, którzy nie znaleźli się na liście będziemy rozmawiać o tym, jak ulepszyć ich propozycję czy przyspieszyć jej realizację. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi. – zapewnia dr Oskar Karczewski, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji POLSA.

W ramach misji polskiego astronauty na ISS planowane są eksperymenty, które poprzez szczególne i unikalne warunki panujące na stacji kosmicznej – w szczególności mikrograwitację, nie są możliwe do zrealizowania na Ziemi. Dzięki temu dla polskiego sektora kosmicznego otworzą się możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług na potrzeby przyszłych lotów załogowych w kosmos, ale również na potrzeby odbiorców na Ziemi. Można się spodziewać, że powstaną materiały o szczególnych właściwościach lub nowe produkty konsumenckie np. leki, które będą wytwarzane na stacjach orbitalnych lub na Księżycu.

- Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naborem, ale liczba i dojrzałość nadesłanych propozycji pozytywnie nas zaskoczyła. Jestem przekonany, że wybrane eksperymenty przyczynią się do postępów w takich dziedzinach jak inżynieria kosmiczna, medycyna kosmiczna, nauki biologiczne czy biotechnologia. Najlepsze propozycje zakładające testowanie na stacji ISS technologii, układów modułów, systemów lub materiałów mogą być także wykorzystane w przyszłych misjach eksploracyjnych ESA lub NASA. Pokazuje to dojrzałość polskiego sektora kosmicznego, który w ciągu 10 lat udziału w programach ESA może swobodnie współpracować, a nawet konkurować w realizacji ambitnych misji kosmicznych.– mówi prof. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA.

Złożone wnioski były oceniane według dwóch grup kryteriów – technicznych i programowych (po 50 porc. wagi). Obejmowały one m. in. takie aspekty jak: przejrzystość celów technicznych i wykonalność proponowanego pomysłu, znacząca korzyść w odniesieniu do obecnego stanu rozwoju techniki i możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, dotychczasowe doświadczenie podmiotów w zbliżonych projektach, potencjalne korzyści dla polskiego sektora w odniesieniu do obecnych i przyszłych produktów i usług kosmicznych, jak i zbieżność propozycji z priorytetami naukowymi lub technologicznymi programu eksploracji E3P.

Poniżej lista eksperymentów, które zostały ocenione najwyżej. Lista została uszeregowana zgodnie z numerem porządkowym zgłoszenia.

TYTUŁ OPIS PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

LeopardISS

Testy komputera do badania algorytmów AI na potrzeby eksploracji kosmosu.

KP Labs Sp. z o.o.

0G-CARE

Badanie skuteczności leków przeznaczonych do zwalczania komórek rakowych w warunkach braku grawitacji.

Wrocław University of Science and Technology

PhoTOGRAV

Wykorzystanie spektroskopii do monitorowania aktywności mózgu, w celu wsparcia rozwoju interfejsów komputer-mózg.

Cortivision Sp. z o.o.

LEO-DDS

Biodegradowalne systemy dostarczania leków w warunkach braku grawitacji.

Centre of Polymer and Carbon Materials of Polish Academy of Sciences

TEAMLEO

Analiza komórek krwi astronautów dla celów badań genetycznych.

Military University of Technology

EDDIE-PHP

Eksperyment w warunkach mikrograwitacji testujący mechanizmy przeznaczone do zastosowań w górnictwie kosmicznym.

Astronika Sp. z o.o.

EEG neurofeedback lowers stress response during isolation in astronauts

Badania związane z metodami obniżania poziomu stresu w czasie wydłużonej izolacji.

Gdansk University of Physical Education and Sport

AstroPsychoHealth

Programy monitorowania zdrowia psychicznego astronautów na potrzeby misji kosmicznych.

University of Silesia in Katowice

Human gut microbiota changes in LEO

Badanie zmian bakterii jelitowych w warunkach mikrograwitacji.

Military University of Technology

Bioleaching of heavy metals and cultivation of fungi and yeast in microgravity conditions

Pozyskiwanie rzadkich minerałów z materiału meteorytowego za pomocą biotechnologii.

BGD Sp. z o.o.

OmicSexDepImmRes

Badanie biomarkerów komórkowych w celu monitorowania zależnych od płci odpowiedzi immunologicznych organizmu.

Medical University of Gdansk

MX-MatSpace

Badanie nanomateriałów na niskiej orbicie ziemskiej na potrzeby misji kosmicznych.

AGH University of Krakow

HAM Radio lessons and conversations

Edukacja i promocja nauki przez polskiego astronautę z wykorzystaniem systemów łączności na ISS.

Polish Amateur Radio Union

Before going to Mars

Wykorzystanie mikroorganizmów w celu podtrzymania innych form życia na potrzeby eksploracji kosmosu i zasiedlania innych planet.

University of Szczecin

Next Gen Acoustics

Demonstrator technologii monitorowania zdrowia i aktywności astronautów za pomocą sensorów akustycznych.

Svantek Sp. z o.o.

Microgravity Effects on Madagascar Cockroaches & Bioreactor Validation

Wpływ mikrograwitacji na zachowanie, reprodukcję i wzrost karaczana madagaskarskiego połączone z walidacją systemu bioreaktora.

Astronika Sp. z o.o.

RadMon-on-ISS

Skalowalne detektory promieniowania na potrzeby eksploracji kosmosu.

SigmaLabs Sp. z o.o.

AirO2 - ExtremoAlgae

Badanie produkcji tlenu przez algi w warunkach mikrograwitacji na potrzeby eksploracji kosmosu.

Extremo Technologies Sp. z o.o.

 

Źródło: POLSA, fot. NASA/ESA