Dodano: 28 maj 2019r.

WHO uznała wypalenie zawodowe za stan chorobowy

Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała się uznać wypalenie zawodowe jako stan chorobowy i umieścić je w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD), która jest powszechnie stosowana jako punkt odniesienia w diagnostyce.

Wypalenie zawodowe

 

Decyzja została podjęta podczas kończącego się dziś Światowego Zgromadzenia Zdrowia w Genewie. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) uznali wypalenie zawodowe za oficjalną diagnozę medyczną. Jak podkreślają komentatorzy, jest to dobry krok w kierunku poprawy sytuacji pracowników, którzy borykają się z nadmiernym stresem i nieustannym zmęczeniem.

Wypalenie zawodowe zostało przez WHO zdefiniowane jako „syndrom wynikający z chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie jest skutecznie zarządzany”. Inaczej mówiąc, to wynik głębokiego, długotrwałego stresu, który nie został rozwiązany ani przez pracownika, ani przez jego pracodawcę.

 

Wypalenie zawodowe ma się znaleźć w najnowszej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (właściwie to Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ICD 11. ICD-11 została opracowana w ubiegłym roku zgodnie z zaleceniami ekspertów z całego świata i została zatwierdzona przez WHO w minioną sobotę.

Zgodnie z wytycznymi WHO, wypalenie zawodowe można zdiagnozować, gdy pojawią się następując objawy:

  • Wyczerpanie i brak energii,
  • Zwiększenie dystansu do pracy; negatywne odczucia lub cynizmu w stosunku do wykonywanej pracy,
  • Zmniejszenie wydajności w wykonywanym zawodzie.

 „Wypalenie odnosi się szczególnie do zjawisk w kontekście zawodowym i nie powinno być stosowane do opisywania doświadczeń w innych dziedzinach życia” – podkreśla WHO i dodaje, że przed postawieniem diagnozy o wypaleniu zawodowym lekarz powinien wykluczyć m.in. zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe. WHO podkreśla przy tym, że diagnoza jest ograniczona do środowisk pracy i nie powinna być stosowana w innych sytuacjach życiowych.

Problem wypalenia zawodowego jest poruszany od lat. Jedną pierwszych prac naukowych na ten temat opublikował w 1974 roku psycholog Herbert Freudenberger. W kolejnych latach pojawiło się więcej badań na ten temat a ich przegląd opracowany przez Lindę i Torstena Heinemanna ukazał się w 2017 roku na łamach czasopisma SAGE Open.

Nowa lista ICD-11 zawiera także kilka innych nowości. Po raz pierwszy uznano w niej gry wideo jako uzależnienie wymieniając je obok hazardu czy narkotyków.

 

Źródło: MedicalXpress, CNN, fot. CC0 Public Domain