Dodano: 28 marzec 2019r.

Stymulacja pęczka Hisa - Polska w czołówce krajów wdrażających nową metodę

Podczas kongresu Europace 2019 zaprezentowano ciekawy przegląd prowadzonych badań naukowych. Jednym z wiodących kierunków jest stymulacja pęczka Hisa.


Bezpośrednia stymulacja pęczka Hisa jest stosunkowo nową metodą terapeutyczną, po raz pierwszy opisaną w 2000 roku. Polega na zaimplantowaniu elektrody bezpośrednio w element układu bodźcoprzewodzącego pęczek Hisa. Umożliwia to najbardziej korzystną depolaryzację komór, ponieważ podczas stymulacji wykorzystuje się naturalną fizjologiczną drogę rozchodzenia się impulsów. W literaturze stymulacja pęczka Hisa opisywana jest jako skuteczny rodzaj stymulacji u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków o wolnej częstości i z przewlekłą niewydolnością serca.

Wygląda na to, że ta metoda będzie się rozwijała, choć, jak każdej metody stymulacji, tej także trzeba się nauczyć. Myślę, że w ciągu 5-10 lat będzie to jeden z głównych sposobów stymulacji komorowej. Aktualnym na dziś wyzwaniem pozostaje wyszkolenie operatorów, którzy będą stosować tę metodę z maksymalnie niskim ryzykiem powikłań, a jednocześnie z bardzo wysoką skutecznością i w akceptowalnym czasie.

 

W tej chwili wszczepienie stymulatora to zabieg trwający kilkadziesiąt minut (nawet od 20 do 40 minut przy braku złożonych problemów anatomicznych). Wszczepienie elektrody do pęczka Hisa, przynajmniej na początku, zajmuje więcej czasu. Warto przypomnieć, że kiedyś tak samo było w przypadku stymulatorów dwujamowych, czy układów resynchronizujących - w tej chwili czas zabiegów jest znacznie krótszy niż w pierwszych miesiącach i latach jej stosowania.

Zaprezentowane na kongresie Europace 2019 doniesienia wskazują, że efekt hemodynamiczny stymulacji pęczka Hisa jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku standardowej stymulacji. Ma to znaczenie w dwóch przypadkach: u tych chorych, którzy już mają uszkodzone serce (mają niewydolność serca) i tych, którzy muszą mieć wszczepiony stymulator, ale nie mają istotnej choroby serca – w zawiązku z tym ich rokowanie ogólne jest dobre. Chodzi o to, żeby za 20 lat ci chorzy czuli się równie dobrze, jak dziś.

Polska znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o rozwój stymulacji pęczka Hisa – mamy kilku doskonałych operatorów, którzy ten zabieg potrafią przeprowadzić bardzo dobrze i, co najważniejsze, chcą szkolić innych. Mamy jako kraj ogromny potencjał na tej płaszczyźnie – Polska zawsze przodowała w zakresie implantacji nowoczesnych urządzeń. W trakcie kongresu Europace 2019 jedyną polską pracą, która została omówiona w trakcie sesji Congress Highlights była właśnie praca poświęcona stymulacji pęczka Hisa, pochodząca z grupy Profesora Marka Jastrzębskiego (Kraków). Na tegorocznej i przyszłorocznej konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2019 i 2020 spodziewamy się wielu ciekawych prac i dyskusji na temat stymulacji pęczka Hisa – już nie na podstawie dostępnej literatury, ale własnych doświadczeń z naszych polskich ośrodków.

 

Autor: Prof. Przemysław Mitkowski - Członek Faculty EHRA Europace 2019. Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego